ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > ThaiPublica Podcast : สังคมฉุกคิดด้วย ‘ESG’ ธนธร กาญจนิศากร เพจ NamFinance บอก ESG ควรเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี

ThaiPublica Podcast : สังคมฉุกคิดด้วย ‘ESG’ ธนธร กาญจนิศากร เพจ NamFinance บอก ESG ควรเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี

3 ธันวาคม 2022


    ซี่รี่ส์ข่าว สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน

น้ำ ธนธร กาญจนิศากร เจ้าของเพจ NamFinance นักเรียนทุนเอกการเงินการลงทุนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ,พิธีกรรายการการเงิน ,วิทยากร

แนวคิดและมุมมองต่อการลงทุนด้วย ESG จาก ธนธร กาญจนิศากร เจ้าของเพจ NamFinance ที่มีความตั้งใจที่อยากให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย และ “อยากเห็นคนไทยวางแผนการเงิน

น้ำ บอกว่า ESG สร้างเครดิตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG เพราะไม่ใช่แค่บริษัทบอกว่าทำ ESG แล้วจบ แต่ต้องถูกตรวจสอบด้วย กว่าจะทำรายงานได้ ผ่านการวิเคราะห์ ผ่านการคัดเลือก เท่ากับถูกสกรีนมาระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ “ESG ควรเป็น standard เพราะไม่ใช่เรื่องรักโลกอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม การดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล และ ESG ควรเป็น Standard หรือมาตรฐานที่ทุกคนต้องมี”

ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมกับให้ความรู้เรื่อง ESG กระจายออกไปในกลุ่มประชาชนทั่วไป และนักลงทุน

อ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์ ‘คนรุ่นใหม่’ ธนธร กาญจนิศากร เพจ NamFinance บอก ESG ควรเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี

ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

เพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่อ อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify