ThaiPublica > เกาะกระแส > “ชาญชัย” ใช้ ม.58 จี้ บอร์ด ป.ป.ช.เปิดคำวินิจฉัย – ตีตกคดีจีทูจี “ข้าว-มันสำปะหลัง”

“ชาญชัย” ใช้ ม.58 จี้ บอร์ด ป.ป.ช.เปิดคำวินิจฉัย – ตีตกคดีจีทูจี “ข้าว-มันสำปะหลัง”

27 ธันวาคม 2022


นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือ ปปช เปิดคำวินิจฉัยคดี ระบายข้าวจีทูจี

“ชาญชัย” ใช้ ม.58 จี้บอร์ด ป.ป.ช.เปิดเผยมติตีตกคดีจีทูจี “ข้าว-มันสำปะหลัง” ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์  พร้อมแจงเหตุผลรายละเอียดให้สาธารณชนทราบใน 30 วัน ชี้ละเว้นไม่เปิดคำวินิฉัยต่อสาธาณะมีโทษหนัก 2 เท่าของกฎหมายทั่วไป

จากกรณีการเสนอข่าวคดี ข้าว- มันสำปะหลัง จีทูจี ของสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565  กรณี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติ 6 ต่อ 1 ยกข้อกล่าวหานายทักษิณ ชินวัตร , นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร , นางเยาวภา วงษ์สวัสดิ์ และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นพยายนและมีการชี้มูลข้ารราชการการเมือง ข้าราชการประจำระดับสูง และเอกชนนอกประเทศ 14 ราย และเอกชนในประเทศ 31 ราย และรัฐวิสาหกิจจีน 18 รายนั้น

นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่าข้อวินิจฉัยดังกล่าวควรจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และต้องการทราบเหตุผลที่ ป.ป.ช.มีมติดังกล่าวจึงเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช.โดยใช้อำนาจมาตรา 58 ให้เปิดเผยมติดังกล่าวต่อสาธารณะ

นายชาญชัย  กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยผ่าน นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. เพื่อจะขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการชี้มูลเรื่องคดีขายข้าวแบบจีทูจี และมันสำปะหลังเส้น  เนื่องจากตามกฎหมายของ ป.ป.ช.มาตรา 58 ถ้าชี้มูลผู้ใดแล้วไม่มีมูลความผิดในกฎหมายบังคับไว้ว่าจะต้องแจ้งให้กับผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ผิดภายใน 15 วัน หลังจากนั้นจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป

ซึ่งขณะนี้พวกเราอยากจะทราบข้อเท็จจริงว่าเหตุผลในการวินิจฉัยไม่ชี้มูลและชี้มูลคืออะไร ไม่ผิดเพราะอะไร เพื่อไม่ให้การตีความก่อให้เกิดความสับสนในสังคม และเกิดขึ้นกับระบบการตรวจสอบ เพราะฉะนั้น ป.ป.ช ซึ่งถือว่าเป็นหลักป้องกันปราบปรามต้องทำให้เรื่องนี้โปร่งใส ไม่ให้สังคมสับสนและแตกแยก นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เสียหายกันทุกฝ่าย ทั้งการเมืองและสังคม

“ผมไม่อยากใหเรื่องนี้ผ่านไปโดยการใช้กฎหมายไม่มีข้อยุติ ถ้าจะใช้กฎหมายต้องยุติ และเป็นธรรม เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดเป็นปัญหาตามมา จึงมายื่นผมยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช. เนื่องจากตามหลักของกฎหมาย ป.ป.ช .ระบุว่าหลังวินิจฉัยต้องแจ้งให้ผู้ถูกชี้มูลว่าไม่ผิดใน 15 วันจากนั้นก็ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ  เช่นเดียวกับกฎหมายการแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่เปิดเผยภายใน 30. วันหลังจากยื่นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ ป.ป.ช.น่าจะสามารถเปิดเผยได้เลยเพราะ การเปิดเผยช้ายิ่งทำให้เกิดความสับสน ขัดแย้งตามมาอีกหลายเรื่อง” นายชาญชัยกล่าว

ส่วนหลังจากยื่นหนังสือแล้วหาก ป.ป.ช.ยังไม่เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาคดี นายชาญชัย   กล่าวว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายมี 200 มาตรา  เขียนไว้ตามกฎหมายว่ามีหน้าที่ต้องทำ ถ้าไม่ทำมีโทษ และโทษ 2 เท่า โดยปกติของกฎหมายทั่วไป

ส่วนรายละเอียดของหนังสือที่ นายชาญชัย ยื่นต่อป.ป.ช.ระบุว่า  ตามที่มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565  กรณี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติ 6 ต่อ 1 ยกข้อกล่าวหานายทักษิณชินวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นางเยาวภา วงษ์สวัสดิ์และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นพยายนและมีการชี้มูลข้ารราชการการเมือง ข้าราชการประจำระดับสูง และเอกชนนอกประเทศ 14 ราย และเอกชนในประเทศ 31 ราย และรัฐวิสาหกิจจีน 18 ราย

อีกกรณีคือ การชี้มูลความผิด เรื่องการทุจริตการขายมันเส้นสำปะหลัง (จีทูจี) ซึ่งสื่อมวลชนเสนอข่าว และคณะกรรมการ ป.ป.ช ต้องปฏิบัติตามมาตรา 58 ด้วย

อย่างกรณีนักการเมืองระดับรัฐมนตรี (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) มีความผิด แต่นางพรทิวา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยกคำร้อง เพราะออกจากรัฐมนตรีมานานแล้ว และอดีตรองนายกรัฐมนตรี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ยกคำร้อง เพราะไม่ได้แจ้งข้อกล่าหามาก่อน ซึ่งถ้าเป็นไปตามการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ถือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติวินิจฉัยข้อกล่าวหามีมูลบางท่าน ไม่มีมูลบางท่านเรียบร้อยแล้ว

กรณีดังกล่าวจึงเป็นไปตามหน้าที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม กฎหมาย ป.ป.ช. 2561 มาตรา 4 ผู้ถูกกล่าวหา หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ไว้ และการมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้สำนักแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 15 วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติ และเปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ประชาชนทราบ ตามมาตรา 58 ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งมีเอกสารอ้างอิงที่บอกเหตุมีมติว่า ข้อกล่าวหาไม่มีมูลกับบุคคลข้างต้น และบุคคลใดยกข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นข่าว ตามอำนาจหน้าที่ของท่าน และสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และตามบทบัญญัติมาตรา 58