ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SCB คว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก

SCB คว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก

28 พฤศจิกายน 2022


SCB คว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคล จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก ตอกย้ำความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินในทุกมิติ

นายวิฑูรย์ พรสกุลวานิช รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จคว้า 12 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 จาก 6 สถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ผสานเข้ากับความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในทุก Ecosystem เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด พร้อมให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายวิฑูรย์ พรสกุลวานิช รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งมั่นปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในบริบทของโลกยุคดิจิทัล ควบคู่กับการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) ในทุกสถานการณ์ ผ่านการนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อยยุคใหม่ในทุกมิติ

นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการมุ่งมั่นเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank จนทำให้ธนาคารสามารถคว้า 12 รางวัลอันทรงเกียรติด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 จาก 6 สถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลกในครั้งนี้ได้อย่างภาคภูมิ โดยเราจะไม่หยุดยั้งในการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราต่อไป”

ในปี 2565 กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank) จำนวน 4 รางวัล ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน จากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ อีก 8 รางวัล จากผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่โดดเด่นของธนาคาร อาทิ “สินเชื่อสีเขียว” ที่รวมทั้ง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) บัตรเดบิต “LET’S SCB Mastercard” บัตรเดบิตใบแรกของเมืองไทยที่ลูกค้าสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ได้ด้วยตนเอง และ “มณี โซเชียลคอมเมิร์ซ” ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มืออาชีพบนแอปฯ แม่มณี

12 รางวัล ยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคลประจำปี 2565 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับประกอบไปด้วย

 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Domestic Retail Bank of the Year – Thailand) จัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking and Finance ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank – Thailand) จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank – Thailand) จัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร
 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Best Retail Bank) จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านสินเชื่อสีเขียว (Best Loan Offering) จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 • รางวัลสินเชื่อสีเขียวแห่งปี (Loan Offering of the Year) จัดขึ้นโดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 • รางวัล Best Debit Card Initiative จัดขึ้นโดย Retail Banker International เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 • รางวัล Outstanding Digital CX – Bank Cards จัดขึ้นโดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านการเงินการธนาคารระดับโลก
 • รางวัล Best Retail Banking Product จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 • รางวัล Digital Business Banking Initiative of the Year – Thailand จัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking and Finance
 • รางวัล Most Innovative Retail Bank จัดขึ้นโดย World Economic Magazine นิตยสารการเงินและเศรษฐกิจชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา
 • รางวัลนวัตกรรมโดดเด่น (Outstanding Innovations) จัดขึ้นโดย Global Finance นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำของประเทศอังกฤษ
 • …….

  SCB garners 12 retail banking awards from world-class institutions,reaffirming its outstanding products and financial solutions

  Siam Commercial Bank (SCB) has won 12 retail banking awards from 6 leading international financial publications and media agencies in recognition of the bank’s potential in leveraging digital technology capabilities, cutting-edge financial innovations, and robust partnerships with leading players across ecosystems. SCB has developed new financial products, services, and solutions that perfectly address the needs of new generations of retail customers and small entrepreneurs, while also emphasizing on efficient business operations under a framework of responsibility for the environment, society, and good corporate governance to foster sustainable growth.

  SCB Senior Executive Vice President, Chief Integrated Channels Officer and Acting Chief Retail and Business Banking Officer Mr. Vitoon Pornsakulvanich said, “SCB is determined to reinvent the organization to keep pace with ever-changing consumer behaviors in the context of the digital age. We have supported our retail customers in all segments, as well as small entrepreneur (SSME) clients in all situations with our digital technology capabilities and cutting-edge financial innovations, along with robust partnerships with business leaders across industries to develop products and financial solutions that meet the needs of customers and small entrepreneurs in the digital age in every dimension. In parallel, SCB takes into account business operations under the framework of environmental and social responsibility as well as good governance principles to foster sustainable growth, in line with the goal of “To Be a Better Bank.” As for 2022, we are proud of and honored by 12 prestigious retail banking awards from 6 leading international financial publications and media agencies. We will continue to create financial solutions and innovations to offer the best customer experience to our customers.”

  So far in 2022, SCB Retail and Business Banking has won 4 Best Retail Bank awards for consecutive years, reaffirming its success in providing financial solutions that truly meet the needs of customers in all dimensions. There have been 8 product excellence awards for SCB’s outstanding financial products and solutions, including Green Loan Offerings covering home loans, car loans, and SSME loans, LET’S SCB Mastercard – Thailand’s first debit card that lets customers choose benefits by themselves to match their lifestyles, and Manee Social Commerce – the online merchant management tool on the Mae Manee application.

  The 12 retail banking awards SCB has garnered in 2022 are as follows:

 • Domestic Retail Bank of the Year – Thailand awarded for a third consecutive year by Asian Banking and Finance magazine
 • Best Retail Bank – Thailand awarded for a second consecutive year by Retail Banker International, an international financial and banking website
 • Best Retail Bank – Thailand awarded by Global Economics, a leading UK-based financial publication
 • Best Retail Bank awarded by World Economic Magazine, a leading US-based financial and economic publication
 • Best Loan Offering awarded by Retail Banker International, an international financial and banking website
 • Loan Offering of the Year awarded by The Digital Banker, an international financial and banking website
 • Best Debit Card Initiative awarded by Retail Banker International, an international financial and banking website
 • Outstanding Digital CX – Bank Cards awarded by The Digital Banker, an international financial and banking website
 • Best Retail Banking Product awarded by World Economic Magazine, a leading US-based financial and economic publication
 • Digital Business Banking Initiative of the Year – Thailand awarded by Asian Banking and Finance magazine
 • Most Innovative Retail Bank awarded by World Economic Magazine, a leading US-based financial and economic publication
 • Outstanding Innovations awarded by Global Finance, a leading UK-based financial publication