ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสิกรไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region

กสิกรไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region

23 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

กสิกรไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region ชูกลยุทธ์บริหารคน สร้าง “Possibility to Make an Impact” เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาศักยภาพไร้ขีดจำกัด ได้ร่วมงานกับหัวหน้าและทีมที่เก่ง ในรูปแบบการทำงานที่ออกแบบด้วยกันได้

ธนาคารกสิกรไทยคว้ารางวัลใหญ่จาก HR Asia ทั้ง HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region และกวาดอีก 10 รางวัลจากเวที HR Excellence Awards 2022 Thailand ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระดับสากล ผ่านการสร้างและเปิดโอกาสให้บุคลากรศักยภาพได้ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จใหม่ๆ “Possibility to Make an Impact” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและมุ่งสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน

นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งที่จะเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การมีทีมงานที่มีคุณภาพมาร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่แก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ธนาคารจึงต้องพัฒนาให้ธนาคารเป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่คนอยากร่วมงานด้วย และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

ล่าสุดธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียจาก HR Asia ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย โดยหลักเกณฑ์พิจารณาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่ และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

นางสาวศันสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารเชื่อว่าเพื่อให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมทำงานด้วยที่สุดได้นั้น ต้องเริ่มจากการทำให้บุคลากรศักยภาพเห็นว่าที่กสิกรไทยมีโอกาสใหม่ๆ มากมายทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ที่จะได้แสดงฝีมือ ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เก่งขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีโอกาสได้ทำงานกับหัวหน้าและทีมงานที่ดี มีความสามารถ

โดยที่ผ่านมาธนาคารมีโครงการยุทธศาสตร์และนวัตกรรมจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้พนักงานรุ่นใหม่ได้มาลองทำงานด้วยกัน อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และทักษะเพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ของธนาคารผ่าน KBank Academy ควบคู่ไปกับการสร้างรูปแบบการทำงานเพื่อตอบโจทย์การผสมผสานการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงาน (Work that FITS) ให้ลงตัวมากขึ้น โดยการผสมผสานรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ที่ออกแบบร่วมกับหัวหน้า เพื่อให้พนักงานบริหารชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น และยังสามารถส่งมอบผลงานและดูแลความปลอดภัยในการทำงานได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงโดยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเดินไปด้วยกัน รู้สึกว่างานของพวกเขามีความหมาย และได้รับรางวัล ผลตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยและ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เพิ่งได้รับรางวัล HR Excellence Awards 2022 Thailand จัดโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ด้วยความโดดเด่นของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ ผ่านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้นำที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการดูแลพนักงานในในช่วงโควิด-19 ตลอดจนการส่งเสริมใส่ใจให้พนักงานมีการทำงานอย่างมีคุณภาพ และมี well being ที่ดี รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่

1.Overall HREA Winner ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการคัดเลือก ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล

2.HR Leader of the Year ระดับโกลด์ มอบให้แก่คุณศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในการเป็นผู้นำที่มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น สามารถสร้าง Impact ให้กับองค์กร รวมถึงการดูแล Well being พนักงาน

3.Excellence in HR Change Management ระดับโกลด์ ด้วยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบ Agile ให้กับพนักงานพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

4.Excellence in Workforce Flexibility ระดับโกลด์ ในการส่งเสริมให้พนักงานได้รับความยืดหยุ่นในการทำงานภายใต้การทำงานแบบ Hybrid (Hybrid Working Mode) ผ่านโครงการ Work That FITS

5.Excellence in Work-Life Harmony ระดับบรอนซ์ ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานมีสมดุลชีวิตและการทำงาน ภายใต้มิติการดูแล Well-being สุขภาพกาย สุขภาพใจ และการเงิน รวมถึงผลักดันให้เกิด Effective Meeting เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลงานและชีวิตได้ดีขึ้น

6.Excellence in Leadership Development ระดับบรอนซ์ เป็นการพัฒนาผู้นำของธนาคารตาม Leadership Values เพื่อให้ผู้นำมีความพร้อมในการนำพาองค์กรและทีมงานไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

7.Employer of the Year ระดับบรอนซ์ ในการผลักดันให้ธนาคารเป็น best place to work, learn and lead

นอกจากนี้ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

8.Excellence in Employer Branding ระดับโกลด์ 2 ปีซ้อน รางวัลสำหรับองค์กรที่สร้างสรรค์ภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักในมุมกว้างเพื่อดึงดูดและ Top Talent

9.Excellence in Workforce Mobility ระดับโกลด์ รางวัลสำหรับองค์กรที่จัดเตรียมโซลูชันเพื่อรองรับชีวิตการทำงานแบบ Work From Anywhere แบบครบวงจร

10.Excellence in Employee Engagement ระดับซิลเว่อร์ รางวัลสำหรับองค์กรที่นำเสียงของพนักงานมารังสรรค์เป็นโปรแกรม Engagement ยอดเยี่ยม เพราะ Culture ของเราคือการให้ความสำคัญกับคน


……

KBank wins ‘HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region’, highlighting its HR strategy of creating ‘Possibility to Make an Impact’

KASIKORNBANK (KBank) has been awarded ‘HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region and 10 more accolades from the HR Excellence Awards 2022 Thailand. This achievement reinforces KBank’s excellence in human resource management at the international level for its creation of opportunities which allow capable personnel to showcase their creativity and bring new successes in alignment with the “Possibility to Make an Impact” strategy for empowering its customers, with the aim of becoming a Bank of Sustainability.

Ms. Sansana Sukhanunth, KBank Executive Vice President, said, “KBank is determined to become a Bank of Sustainability with the aim of empowering every customer’s life and business. Along with this, we focus on developing new businesses through the use of innovative technologies and empowerment of a quality team to collaboratively create novel products and services. Our endeavors aim to assist our customers to overcome pain points, as customer responsiveness is of paramount importance. We always aspire to be the best place to work, learn and lead, allowing our personnel to unleash their full potential.”

Most recently, KBank won the ‘HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region’ award from HR Asia – Asia’s most authoritative publication for HR professionals. The accolade was granted to the Bank in recognition of its good internal management to promote employee engagement, staff care and creation of a suitable working atmosphere, as well as promotion of a culture of teamwork.

Ms. Sansana added that, KBank believes being the most appealing place to work must start from providing capable employees a multitude of new opportunities at both the national and regional scale, where staff members can demonstrate their talents, innovate products and services, and develop their potential boundlessly. Meanwhile, they can also be in a decent environment, having opportunities to work with agreeable and competent supervisors and teams.

Several strategic projects and innovations have been devised to encourage new generations of employees to work with KBank, with emphasis on development of future skills and other skills in response to KBank’s strategies via KBank Academy. KBank has also implemented a work style that is in tune with employees’ lifestyles under the “Work That FITS” project – a flexible, hybrid work style that employees can design with their supervisors, so that they can better manage their own lives, while being able to deliver outcomes and ensuring data and system security in their work. Additionally, it is KBank policy to take care of all our employees, and ensure that they share the organization’s goals, their work is meaningful, and they enjoy appropriate remuneration.

Moreover, KBank and KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) have received a total of 10 HR Excellence Awards 2022 Thailand from Human Resources Online in Singapore, in recognition of outstanding human resource management as seen in excellent change management, leadership development, and employment management during the COVID-19 pandemic, as well as the promotion of employees’ quality of working life and the well-being of both organizations. These awards are as follows:

1. Overall HREA Winner, the most prestigious award, given to the organization with the most outstanding performance in human resource management at the organizational and individual levels.

2. HR Leader of the Year, Gold Level, was awarded to Ms. Sansana Sukhanunth, KBank Executive Vice President, in recognition of her determination and dedication to personnel development so that KBank’s employees can make an impact on the organization and that their well-being is secure.

3. Excellence in HR Change Management, Gold Level, in recognition of KBank and KBTG’s efforts in promoting agile operations among employees so that they can brace for rapid changes in alignment with business needs.

4. Excellence in Workforce Flexibility, Gold Level, in recognition of KBank and KBTG’s efforts in promoting employees to be more flexible under the hybrid working mode via the “Work That FITS” project.

5. Excellence in Work-Life Harmony, Bronze Level, in recognition of KBank and KBTG’s efforts in encouraging employees to enjoy a work-life balance under the aspects of well-being, physical health, mental health and finances, while also holding effective meetings to support employees in creating their improved work-life balance.

6. Excellence in Leadership Development, Bronze Level, in recognition of KBank’s efforts in developing executives based on leadership values so that they are well-prepared in leading the organization and working teams to achieve their business goals.

7. Employer of the Year, Bronze Level, in recognition of KBank’s efforts in being the best place to work, learn and lead.

Additionally, KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) received three awards:

8. Excellence in Employer Branding, Gold Level, for the second consecutive year: An award for organizations that create a distinctive brand image to be well-known and attract top talents.

9. Excellence in Workforce Mobility, Gold Level: An award for organizations that provide comprehensive solutions to support the working style of ‘work from anywhere’.

10. Excellence in Employee Engagement, Silver Level: An award for organizations that develop an excellent engagement program in response to ideas/opinions shared by employees, as it fosters a corporate culture of employee empowerment.