ThaiPublica > เกาะกระแส > IFC สนับสนุนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้เรือไฟฟ้า

IFC สนับสนุนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้เรือไฟฟ้า

27 เมษายน 2022


IFC สนับสนุนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้เรือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) บนแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลดมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 27 เมษายน 2565—กรุงเทพมหานครกำลังจะมีเรือไฟฟ้าลำใหม่ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ IFC และ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด (เรือด่วนเจ้าพระยา) ในการเพิ่มจำนวนยานยนต์ไฟฟ้า (E-Mobility) บนเส้นทางสัญจรทางน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยให้ลดความแออัดของถนนและมลพิษทางอากาศ พร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศของประเทศ

ตามการประมาณการล่าสุดในปี2564 ผู้โดยสารสูญเสียเวลาจำนวน 114 ชั่วโมงเพื่ออยู่ในการจราจรที่ติดขัด ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจและคุณภาพอากาศของเมืองหลวงที่มีประชากร 10 ล้านคน ด้วยการสนับสนุนจาก IFC เรือด่วนเจ้าพระยาซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งทางน้ำชั้นนำในกรุงเทพฯ วางแผนที่จะทำให้การประกอบการเดินเรือของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดซื้อเรือไฟฟ้า 30 ลำเพื่อใช้สำหรับเป็นเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ละลำสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 250 คนโดยที่จะทยอยเลิกใช้เรือดีเซลไปพร้อมๆ กัน

ภายใน 12 เดือนข้างหน้า IFC และเรือด่วนเจ้าพระยา จะร่วมกันศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการเรือโดยสารไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการลงทุนที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการเลือกใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและการเดินเรือโดยสารไฟฟ้าที่เหมาะสม และช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการประกอบธุรกิจเรือโดยสารของเรือด่วนเจ้าพระยาให้เทียบเท่ามาตรฐานและแนวปฏิบัติระดับสากล

“ภารกิจของเราคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ในการที่จะบรรลุเป้าหมายของเราและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐนั้น เราได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำหลายแห่งเพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของเรือไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งมวลชน ซึ่งขณะนี้ ดิฉันคิดว่าเรามีความพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต” นางสุภาพรรณ พิชัยณรงค์สงคราม ประธานกรรมการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และกลุ่มบริษัทสุภัทรากล่าว “การทำงานร่วมกับ IFC ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่ประสบความสำเร็จมากมายในการช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดในประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ แห่งรวมถึงประเทศไทยนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับเราในการบรรลุโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือและทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุมาตรฐานสากลได้”

การให้บริการเดินเรือโดยสารของเรือด่วนเจ้าพระยามีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และสถานีขนส่งมวลชนกรุงเทพ (MRT) ทำให้บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพฯ เรือด่วนเจ้าพระยามีประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับผู้โดยสารเฉลี่ย11ล้านคนต่อปี

การสนับสนุนของ IFC ในการพัฒนาการต่อเรือไฟฟ้าครั้งแรกของประเทศข้างต้น สอดคล้องกับความคิดริเริ่มของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศและเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593

“ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการสนับสนุนผู้เล่นในตลาดที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วIFC หวังที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและสนับสนุนให้บริษัทต่างๆในประเทศไทยลงทุนอย่างยั่งยืนและสร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เจน หยวน ซู (Jane Yuan Xu) ผู้จัดการประจำประเทศเมียนมาร์และประเทศไทยของ IFC กล่าว “การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีเป็นหนึ่งในความสำคัญของ IFC ในประเทศไทยและทั่วโลก ในทำนองเดียวกัน IFC ภูมิใจที่ได้สนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวซึ่งบริหารจัดการโดยผู้นำสตรีคนไทยยาวนานถึงสี่รุ่น”

IFC ผสมผสานการลงทุนและการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภาคเอกชนของประเทศไทย ณ เดือนมิถุนายน 2564 IFC ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนเงินทุนในประเทศไทยอยู่ที่ 875 ล้านเหรียญสหรัฐ

…………….

เกี่ยวกับ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC)

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เป็นสมาชิกและหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กลุ่มธนาคารโลก เป็นสถาบันระดับโลกเพื่อการพัฒนาและมุ่งเน้นการทำงานกับภาคธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ มีการดำเนินการในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยนำเงินทุน ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพร่วมเสริมโอกาสและสร้างตลาดให้กับท้องที่ที่กำลังพัฒนาทั่วโลก ในปีงบประมาณ 2564 บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศให้คำมั่นสัญญาที่จะให้ความช่วยเหลือเงินทุนเป็นจำนวน 31,500 ล้านเหรียญสหรัฐแก่บริษัทเอกชนและสถาบันการเงินในประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคเอกชนเพื่อช่วยสร้างความเจริญและขจัดความยากจนในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวจะต้องต่อสู้กับผลกระทบของการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19

เกี่ยวกับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด – ผู้ให้บริการขนส่งทางน้ำชั้นนำของกรุงเทพฯประเทศไทย – ก่อตั้งขึ้นในปี2514 โดยคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ หลังจากที่ได้ดำเนินธุรกิจเรือข้ามฟากมาระยะหนึ่ง ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมา เรือด่วนเจ้าพระยามีบทบาทสำคัญในการขนส่งทางน้ำในกรุงเทพฯและปริมณฑลครอบคลุมเส้นทาง 32 กิโลเมตรจากปากเกร็ด (นนทบุรี) ถึงวัดราชสิงขรทางใต้ของกรุงเทพฯ โดยมีเรือให้บริการ 4 สาย ได้แก่ ธงส้ม ธงเหลือง ธงเขียว และRiva Express ปรับอากาศ ธงแดง เรือด่วนเจ้าพระยามีผู้โดยสาร 11 ล้านคนต่อปี