ThaiPublica > เกาะกระแส > “กองสลากฯ” ลุยตรวจ “มูลนิธิ-สมาคม” คิวต่อไป “ไม่ใช่คนขายหวยตัวจริง” ยึดโควตา!

“กองสลากฯ” ลุยตรวจ “มูลนิธิ-สมาคม” คิวต่อไป “ไม่ใช่คนขายหวยตัวจริง” ยึดโควตา!

11 เมษายน 2022


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา แถลงแนวทางการแก้ปัญหาขายสลากเกินราคา ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

“กองสลากฯ” เตรียมตรวจ “มูลนิธิ-สมาคม” 883 ราย คิวต่อไป หากพบ ‘เป็นนอมินี-ไม่มีตัวตน-ไม่มีสมาชิกผู้พิการ-ไม่ใช่องค์กรการกุศล’ ตัดโควตาหวย – ยกให้ “คนขายตัวจริง”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา แถลงแนวทางการแก้ปัญหาขายสลากเกินราคา ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากการประชุมระดมความคิดเห็นของอนุกรรมการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดกลุ่มหัวข้อการศึกษา และแก้ปัญหาในอนาคต โดยแบ่งเป็น ต้นทาง , กลางทาง และปลายทาง โดยต้นทาง เป็นส่วนของการกำหนดนโยบาย เริ่มจากการสรรหาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะอนุกรรมการได้ ขอความร่วมมือจากสำนักงานฯ ส่งมติ หรือ รายงานการประชุมคณะกรรมการสลากฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่ หรือ มีวาระที่จะส่งผลให้ราคาขายสลากเกินราคาหรือไม่ เพื่อไม่ให้นโยบายของคณะกรรมการเกิดผลเสียต่อราคาจำหน่าย

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กลางทาง เป็นด้านการจัดการทั้งหมด ของสำนักงานสลากฯ เช่น การจัดสรรสลากว่าส่วนไหนควรมีอยู่หรือส่วนไหนควรคัดออกไป รวมถึงการจัดสัดส่วนโควตาเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ตลอดจนการจัดสรรให้กับองค์กร สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ซึ่งต้องทำการศึกษาให้ได้สมาคม องค์กร ที่เป็นการกุศลและสาธารณประโยชน์ที่แท้จริง โดยในส่วนของสลากที่ยึดคืน อาจจะนำไปเพิ่มในส่วนของการซื้อ-จองล่วงหน้า เพื่อให้ผู้มีอาชีพขายสลากที่แท้จริงได้เข้าถึงสลากในการนำไปจำหน่าย เกิดประโยชน์กับคนที่ขายสลากจริงมากที่สุด

นอกจากนี้ ควรต้องเน้นย้ำ เรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในรูปแบบของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อลงโทษและให้รางวัลตอบแทนผู้ที่ทำความดีที่ให้ความร่วมมือ เช่น เดิมได้รับจัดสรรโควตารายละ 5 เล่ม ก็เพิ่มโควตาให้เป็นรายละ 10-15 เล่ม ในลักษณะของ White list และ Black list ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ปิดจุดวิจารณ์ และคำนึงถึงทุกเข้าถึงของทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง

“ปัจจุบันสำนักงานสลากฯ พิมพ์สลากออกขายงวดละ 100 ล้านฉบับต่องวด ในจำนวนนี้จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำน่ายสลากระบบโควตา 31% และระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ 69% ของสลากที่พิมพ์ออกขายงวดละ 100 ล้านฉบับ โดยในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้านี้ (ระยะกลาง) คณะอนุกรรมการชุดนี้จะเข้าไปศึกษาเรื่องการจัดสรรโควตาสลากยังมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะการจัดสรรโควตาสลากให้กับตัวแทนจำหน่ายประเภทมูลนิธิ สมาคม องค์กรการกุศลกว่า 883 แห่ง คงต้องเข้าไปตรวจสอบดูว่าตัวแทนจำหน่ายกลุ่มนี้มีตัวตน , เป็นองค์กรการกุศล และสมาชิกในสังกัดนำสลากที่ได้รับจัดสรรไปขายจริง หรือไม่ หากตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่ใช่องค์กรการกุศล ไม่มีสมาชิก ซึ่งเป็นผู้พิการ หรือเป็น “นอมินี” กรณีนี้ก็ต้องตัดโควตาสลาก เพื่อนำไปเกลี่ยให้กับส่วนตัวแทนจำหน่ายในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯรายใหม่ต่อไป” นายชายกฤชกล่าว

นายชาญกฤช กล่าวต่อว่า สำหรับตัวแทนจำหน่ายในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทางสำนักงานสลากฯตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายกลุ่มนี้เป็น 200,000 ราย ปัจจุบันสำนักงานสลากฯมีตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯผ่านธนาคารกรุงไทยอยู่ประมาณ 156,780 ราย (กลุ่มเดิม) โดยในช่วงเดือนมกราคม 2565 สำนักงานสลากฯ เปิดให้ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มนี้มาลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ปรากฎว่ามีตัวแทนจำหน่ายระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 130,000 ราย ส่วนที่เหลือเกือบอีก 30,000 ราย ไม่ยืนยันตัวตน ดังนั้น จึงเหลือโควตาสลากสำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯรายใหม่ประมาณ 60,000 ราย ปัญหาคือที่ผ่านมาสำนักงานสลากฯได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯรายใหม่ ปรากฎว่ามีประชาชนที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกลุ่มนี้กว่า 900,000 ราย แต่โควตาสลากสำหรับกลุ่มนี้มีเหลือแค่ 60,000 รายเท่านั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบทั้งตัวแทนจำหน่ายระบบโควตา และระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯกลุ่มเดิมที่ยืนยันตัวตนมาแล้ว หากพบตัวแทนจำหน่ายรายใดได้รับโควตาสลากฯไปแล้วนำไปขายต่อ ไม่ได้ขายเอง ก็จะถูกตัดสิทธินำโควตาไปให้คนที่ต้องการขายสลากจริงๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากต่อไป

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ยังมุ่งเป้าให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ค้าให้จงได้ และปลายทาง เป็นส่วนของการจัดการนำมาตรการทางกฎหมายให้มีสภาพบังคับที่เข้มข้นขึ้น ทั้งแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการออกเป็นพระราชกำหนด เพื่อย่นระยะเวลาให้รวดเร็วขึ้น

จากการประชุมอย่างต่อเนื่องกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีข้อสรุปหัวข้อการศึกษาที่ลงลึกในมิติต่างๆ ได้แก่ สาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ประกอบด้วย โครงสร้างราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเปลี่ยนมือของสลาก ความเหมาะสมของสัดส่วนการจัดสรรและการกระจายสลาก และปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในระดับนโยบาย

อีกประเด็นหนึ่ง ที่คณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ คือ แนวทางที่ทำให้สลากถึงมือผู้ขายจริงในราคาไม่เกิน 80 บาท รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ การขึ้นทะเบียนผู้ค้า และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น โดยศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัย/รายงานการศึกษาต่างๆ และในขณะเดียวกัน ต้องมีการหาแนวทางมาตรการทางฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่น

สำหรับคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ประกอบด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ส่วนคณะกรรมการ เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนอัยการสูงสุดผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ ผู้แทนศูนย์บริการประชาชน และหัวหน้าสำนักกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการเสนอขาย หรือ ขายสลากเกินกว่าราคา ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานเพื่อให้ได้ผลการศึกษา และแนวทางตลอดจนมาตรการ ไม่เกิน 6 เดือน ที่จะต้องมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หลังจากได้ผลการศึกษาแล้ว คณะอนุกรรมการจะส่งไปที่สำนักงานสลาก ฯ เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่ศึกษาต้นตอปัญหา และเสนอแนวทางมาตรการที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้สลากถึงมือผู้ขายจริง และผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคา 80 บาทอย่างเป็นรูปธรรม

 • “เสธฯหนุน” ชงบอร์ดสลากฯตัดโควตาหวย 4.5 ล้านใบ ให้ ‘คนขายตัวจริง’ ผ่านแพลตฟอร์ม 2 มิ.ย.นี้
 • ปฏิบัติการ “เสธฯ หนุน” ตัดโควตาตัวแทนจำหน่าย โยกสลาก 6 ล้านใบ ขายออนไลน์
 • จนท.ตำรวจจับกุมเจ้าของ “มังกรฟ้า” หลังรวบรวมพยานหลักฐานขายสลากเกินราคา
 • ‘แรมโบ้-บิ๊กโจ๊ก’ บุกค้น “มังกรฟ้า” โพสต์ขายหวยเกินราคา 2 ล้านใบ-เงินสะพัดกว่าร้อยล้าน
 • “แรมโบ้” บุกค้น ‘กองสลากพลัส’ ขายลอตเตอรี่ออนไลน์เกินราคา
 • 7 ปี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หวยเกินราคา ยังแก้ไม่ได้
 • นายกฯตั้ง “อนุชา นาคาศัย” แก้สลากฯเกินราคา
 • บอร์ดสลากฯไฟเขียวขาย ‘หวย’ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
 • 3 มาตรการ แก้หวยเกินราคา “ของจริง” หรือ “เฟค”?
 • สลากกินแบ่งฯรื้อระบบ คัดคนขายตัวจริง 2 แสนราย 1 ม.ค.ปีหน้า
 • ว่าด้วยทฤษฎีการพนัน (ตอนที่ 1):เข้าคาสิโน-เล่นม้า-แทงหวย-ซื้อลอตเตอรี่-ซื้อประกัน เล่นการพนันอย่างไหนโง่กว่ากัน
 • ว่าด้วยการพนัน…(ตอนที่ 2) เล่นหวย – ซื้อลอตเตอรี่ – ซื้อประกัน การพนันอย่างไหนผู้เล่นเสียเปรียบมากกว่ากัน
 • “หวย” ใครรวย?