ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > Thaipublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย..ESG : “ESG” เครื่องมือสำคัญช่วยแยกแยะ “โอกาสในการลงทุน”

Thaipublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย..ESG : “ESG” เครื่องมือสำคัญช่วยแยกแยะ “โอกาสในการลงทุน”

28 กุมภาพันธ์ 2022


    ซี่รี่ส์ข่าว สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน


Building ESG Driven Society “ESG” เครื่องมือสำคัญช่วยแยกแยะ “โอกาสในการลงทุน”

การลงทุนบนหลัก ESG (Environmental, Social and Governance: ESG) กำลังเป็นกระแสหลักการลงทุนของโลก

กลยุทธ์การลงทุน ESG integration กำลังมาแรง มีการนำ ESG มาใช้ วิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนมากมาย เพราะธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG จะเป็นที่น่าสนใจในสายตานักลงทุน มีความยั่งยืน ศักยภาพในระยะยาว และมีความเสี่ยงน้อยกว่า

พบกับ มุมมอง แนวคิด และการใช้ ESG เป็นเครื่องมือในการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน คุณธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย

สัมภาษณ์โดยจิระประภา กุลโชติ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ ในหัวข้อ บลจ.กสิกรไทย ชี้ “ESG” เครื่องมือสำคัญช่วยแยกแยะ “โอกาสในการลงทุน”ได้ที่เว็บไซต์ Thaipublica

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

Youtube

  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify