ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > Thaipublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย…ESG : การวิเคราะห์ ESG ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

Thaipublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย…ESG : การวิเคราะห์ ESG ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

30 เมษายน 2022


    ซี่รี่ส์ข่าว สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน


Building ESG Driven Society การวิเคราะห์ ESG ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

การลงทุนบนหลัก ESG กำลังเป็นกระแสหลักการลงทุนของโลก

บริษัทและนักลงทุนต่างก็เหมือนกันคือ ใช้การวิเคราะห์ ESG ในการประเมินความเสี่ยงการลงทุน นอกเหนือจากการมองเห็นถึงโอกาสของการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทน

การประเมินด้วยกระบวนการที่เหมาะสม จะช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรไปยังการลงทุนได้อย่างถูกต้องและนักลงทุนรู้ได้ว่า เป้าหมายการลงทุนที่พิจารณาไว้นั้นคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ปัจจัยภายนอก และข้อมูลอื่นๆที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์การลงทุน

แล้วนักวิเคราะห์การลงทุนของไทยนำ ปัจจัย ESG มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร

พบมุมมอง แนวคิด คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

สัมภาษณ์โดยจิระประภา กุลโชติ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

อ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์ ในหัวข้อ การวิเคราะห์ ESG ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่สุดท้ายนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงทุน

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify