ThaiPublica > Native Ad > โออาร์ เปิดพื้นที่จุดจอดรถ “โมบายสโตรคยูนิต”
ใช้ พีทีที สเตชั่น 16 สถานี รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

โออาร์ เปิดพื้นที่จุดจอดรถ “โมบายสโตรคยูนิต”
ใช้ พีทีที สเตชั่น 16 สถานี รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

26 กุมภาพันธ์ 2022


หนึ่งในภัยเงียบของสังคมไทยคือ ‘โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน’ ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนพิการหรือเสียชีวิตกว่า 250,000 คนต่อปี เสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของคนไทย แม้ว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้พัฒนามากขึ้นจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการได้บ้าง อย่างไรก็ตามยังมีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อย เนื่องจากเข้าไม่ถึงการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ข้อจำกัดคือการใช้เวลาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลนาน และไม่ทันเวลา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจนเสียชีวิตในที่สุด

ปัญหาดังกล่าวทำให้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ จัดทำโครงการให้พื้นที่จุดจอดรถ Mobile Stroke Unit โดย โออาร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งสามารถติดต่อผ่านสายด่วน 1669 เป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดอัตราการพิการหรือตายของผู้ป่วย

ทั้งนี้ โออาร์ เป็นผู้สนับสนุนให้จุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตใน พีทีที สเตชั่น แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ นำรถมาจอดเพื่อรับผู้ป่วย ในกรณีฉุกเฉินที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ซึ่งรถโมบายสโตรคยูนิตสามารถเอกซเรย์สมองได้ทันทีภายในรถ ให้ยาสลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Drug) เพื่อเปิดเส้นเลือดโดยการดูแลของแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ มีการประสานงานผ่านระบบรักษาทางไกล (Telemedicine) ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางโรคสมอง รวมทั้งสามารถตรวจเอกซเรย์เส้นเลือดสมองเพื่อพิจารณาการรักษาเพิ่มเติมได้

โมบายสโตรคยูนิต
โมบายสโตรคยูนิต

สำหรับโมบายสโตรคยูนิตแต่ละคันอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่แตกต่างกัน เช่น กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ อยู่ในความดูแลของสถาบันประสาทวิทยา, กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดยโออาร์ได้พัฒนาโมบายสโตรคยูนิตรองรับ 16 สถานี ดังนี้

  1 พีทีที สเตชั่น สาขาบรมราชชนนี ขาเข้า กรุงเทพฯ
  2 พีทีที สเตชั่น สาขาพระราม 2 (ขาออก) กรุงเทพฯ
  3 พีทีที สเตชั่น สาขากรุงเทพ-พระราม 2 (กม.5 บางมด) กรุงเทพฯ
  4 พีทีที สเตชั่น บจ.เพชรพระเทพปิโตรเลียม กรุงเทพฯ
  5 พีทีที สเตชั่น บจ.เหรียญทอง-ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ
  6 พีทีที สเตชั่น สาขาแหลมฉบังขาออก จ.ชลบุรี
  7 พีทีที สเตชั่น สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
  8 พีทีที สเตชั่น สาขาแหลมฉบัง (ขาเข้า) จ.ชลบุรี
  9 พีทีที สเตชั่น สาขาท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี
  10 พีทีที สเตชั่น สาขาชลบุรี ศรีราชา (อ่าวอุดม) จ.ชลบุรี
  11 พีทีที สเตชั่น สาขาชลบุรี – ทล.3 กม.131 (ขาเข้า) จ.ชลบุรี
  12 พีทีที สเตชั่น หจก.ราชวีระกิจ จ.ราชบุรี
  13 พีทีที สเตชั่น บจ.มยุรีปิโตรเลียม จ.สุราษฎร์ธานี
  14 พีทีที สเตชั่น หจก.59 ก้าวหน้า จ.เชียงราย (เปิดให้บริการ มิถุนายน 2565)
  15พีทีที สเตชั่น สาขา โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี (เปิดให้บริการ มิถุนายน 2565)
  16 พีทีที สเตชั่น หจก.รุ่งเรืองวังสะพุง มาร์ท (นิมิตใหม่) (เปิดให้บริการ มิถุนายน 2565)

นอกจากเป็นจุดรักษาใกล้บ้านแล้ว พื้นที่ทั้ง 16 สถานี โออาร์ ยังเป็นจุดจอดรถรถ EMS หรือ รถกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันจากที่พักเพื่อมารับการรักษาเบื้องต้นและส่งต่อไปยังโรงพยาบาล และในอนาคต โออาร์ มีแผนการขยายจุดจอดรถเพื่อให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

โดยความร่วมมือดังกล่าวได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วเกือบ 700 ราย (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565)

สำหรับขั้นตอนการใช้บริการให้คนใกล้ตัวหรือผู้ป่วยสังเกตตัวเองว่า มีอาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เช่น อ่อนแรงแขนขาครึ่งซีก ปากหรือใบหน้าเบี้ยว พูดไม่ชัด หรือไม่ หากเป็นอาการข้างต้นสามารถโทรแจ้งขอรับบริการได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1669 ศูนย์กู้ชีพจะประสานงานหน่วยเฉพาะกิจรักษาโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ และโมบายสโตรคยูนิตจะออกปฏิบัติการรับผู้ป่วยต่อจากรถฉุกเฉินกู้ชีพเพื่อการรักษาอย่างรวดเร็ว ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ใกล้จุดเกิดเหตุของผู้ป่วยมากที่สุด เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง

การเปิดจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตเปรียบเสมือนการนำโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชน สร้างความอุ่นใจให้กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้กับสังคมชุมชน เพื่อการเติบโตร่วมกัน (Living Community)