ThaiPublica > Native Ad > “OR 5th Anniversary” ตอกย้ำจุดยืน ผ่านภาพยนตร์โฆษณา Real RISE of Opportunity ร่วมสร้างโอกาส..เพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง

“OR 5th Anniversary” ตอกย้ำจุดยืน ผ่านภาพยนตร์โฆษณา Real RISE of Opportunity ร่วมสร้างโอกาส..เพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง

16 มิถุนายน 2023


การมุ่งสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตแบบ Inclusive Growth หรือ การสร้างโอกาสให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้เติบโตไปกับ โออาร์ คือสิ่งที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” ยึดมั่นมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ

คำว่า “โอกาส” มาพร้อมกับ “พันธมิตร” ที่จะสร้างทุกการเติบโตร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะ โออาร์ ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจที่มุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไรเท่านั้น แต่ โออาร์ ยังเป็นอีกเสาหลักของสังคม บนความเชื่อที่ว่า ผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้เติบโตไปพร้อมกันกับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจของคนตัวเล็กในสังคม

แม้แคมเปญ โออาร์ = โอกาส จะทำให้สังคมเห็นทิศทางธุรกิจของ โออาร์ ชัดเจนขึ้น แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ แนวทางเหล่านี้คือการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน ซึ่ง โออาร์ ได้ทำตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

SDG ในแบบฉบับของ โออาร์

โออาร์ ได้สร้างโอกาสให้ชุมชนทั้งสิ้น 12,809 ชุมชน อาทิ ชุมชนเกษตรกร ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบการ โออาร์ เป็นต้น ส่วนโอกาสของกลุ่ม Start-up คือ ธุรกิจได้รับการต่อยอดศักยภาพกว่า 100 ราย และโอกาสที่จะได้ช่วยรักษ์โลก ผ่านแผนขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ให้ได้ 7,000 หัวชาร์จ (DC Fast Charger) ภายในปี 2573 และสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมในการแยกขยะให้กับผู้คน เพื่อนำรายได้จากการขายขยะเหล่านั้นมาสร้างโอกาสและรอยยิ้มให้กับชุมชนกับโครงการแยก แลก ยิ้ม 2,012 แห่ง

โออาร์ ตั้งใจทำให้ตัวเลขของโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ตามแนวคิด “ร่วมสร้างโอกาส เพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง”

ในปี 2566 โออาร์ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสที่เข้าถึง และจับต้องได้ด้วยตัวเลขและภาพที่เป็นบทพิสูจน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ผ่านบุคคลจริง และเรื่องราวจริง ภายใต้ธีม Real RISE of Opportunity ร่วมสร้างโอกาส..เพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ โออาร์ คือ

 • S – SMALL โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ผ่านการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
 • D – DIVERSIFIED โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ ผ่านศักยภาพของ โออาร์ ในฐานะแพลตฟอร์มกระจายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม
 • G – GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด และขับเคลื่อนให้เกิดธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 ตลอดจนมุ่งสู่การบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593
 • “ไทยเด็ด” ติดปีกคนตัวเล็ก-วิสาหกิจชุมชน

  เริ่มที่โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก หรือ SMALL สิ่งที่ โออาร์ ทำคือติดปีกให้คนตัวเล็ก เน้นการขยายช่องทางจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าสู่คนในวงกว้าง ช่วยเพิ่มโอกาสที่คนส่วนใหญ่จะเห็นสินค้ามากขึ้น สร้างความร่วมมือและส่งต่อโอกาส เพื่อพัฒนาชีวิตผู้คนและชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการไทยเด็ด โครงการพื้นที่ปันสุข ตลาดเติมสุข และโครงการ Café Amazon for Chance

  ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ โครงการไทยเด็ด ซึ่งจะนำสินค้าคุณภาพดีและมีอัตลักษณ์โดดเด่นกว่า 300 รายการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเอสเอ็มอีมาวางจำหน่ายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น 97 แห่งทั่วประเทศ

  ในแต่ละปี โครงการไทยเด็ดจะมีการคัดเลือกสินค้าที่มีความโดดเด่นด้านเรื่องราวความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น 3-5 รายการเข้ามาเป็น “ไทยเด็ด Select” ซึ่งได้สร้างอาชีพ รายได้ สร้างความภาคภูมิใจ สามารถสืบทอดได้อย่างมั่นคง และเป็นหนทางทำมาหากินที่คนรุ่นใหม่ ๆไม่ต้องอพยพย้ายมาทำงานในต่างถิ่น

  “ถั่วลายเสือ” เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับคัดเลือก ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มียอดขายจากเดิม 400,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 550,000 บาทต่อเดือน และมีการสนับสนุนวัตถุดิบ (ถั่วลายเสือดิบ) จากชุมชน เพิ่มขึ้นจาก 80,000 บาทต่อเดือน เป็น 200,000 บาทต่อเดือน

  โดย ถั่วลายเสือ (Tiger-Stripe Peanut) เป็นถั่วพันธุ์พิเศษที่ได้รับพระราชทานพันธุ์จากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างอาชีพให้ชาวดอย และยังได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือตราสัญลักษณ์ GI ที่ใช้กับสินค้าที่ผลิตได้จากท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นผลจากภูมิปัญญา หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของท้องถิ่นนั้น

  ถัดมาคือ “ผ้าทอย้อมคราม” ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น ไทยเด็ด Select ในปี 2565 ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนบ้านคำประมง จังหวัดสกลนคร ได้นำผ้าทอย้อมครามไปจำหน่ายในช่องทางของ โออาร์ จนปัจจุบันแต่ละครัวเรือนมีรายได้เพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน จากเดิมที่มีรายได้เพียง 300 บาทต่อเดือนเท่านั้น

  จุดเด่นของผ้าทอย้อมครามคือ การย้อมสีครามตามภูมิปัญญา แสดงถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยการย้อมผ้าคราม โดยมีกระบวนการผลิตเริ่มจากการนำฝ้ายซีกวงมาย้อมด้วยคราม โคลน และเปลือกไม้เป็นการย้อมสีธรรมชาติ แล้วนำไปทอเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับพระราชทานลายผ้า 2 ลายคือ ลายกลีบมะเผืองและลายโค้งภูพาน

  ทั้งสองตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าชุมชนมีของดี แต่ไม่มีโอกาสเรื่องช่องทางจัดจำหน่าย ก็ไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่เมื่อโอกาสมาถึงจึงเกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน เกษตรกร และคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

  รับชมสินค้าไทยเด็ดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaidet.pttor.com/

  เติบโตร่วมกันกับพันธมิตร

  ส่วน D หรือ DIVERSIFIED คือการเปิดโอกาสธุรกิจทุกประเภทเข้ามาสู่ระบบนิเวศของ โออาร์ เพื่อร่วมเติมเต็มศักยภาพและก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกัน

  ในตัว D จะเน้นไปที่การขยายการลงทุนสู่ธุรกิจต่างๆ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์ Otteri Wash & Dry ที่ให้บริการร้านสะดวกซักเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่, ร้าน Pacamara แบรนด์ร้านกาแฟ Specialty Coffee และ FIXX Application รวบรวมสินค้าและบริการสำหรับการดูแลรถยนต์อย่างครบวงจร

  นอกจากนั้นยังร่วมลงทุนและร่วมเป็นพันธมิตรกับ Start-up และเอสเอ็มอี โดยใช้จุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน รวมไปถึง Start-up ที่ โออาร์ ได้ให้โอกาส โดยเข้าร่วมลงทุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัท Hackathon รวม 100 ราย ทั่วประเทศ ได้แก่ Pomelo แพลตฟอร์มและแบรนด์แฟชั่นชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,  Carsome แพลตฟอร์มซื้อ-ขาย รถยนต์มือสองออนไลน์ และ Traveloka แพลตฟอร์มธุรกิจท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

  การเติบโตแบบ Outside-in คือการเติบโตด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร โดยใช้จุดแข็งด้าน Physical Platform อาทิ เครือข่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ร้าน คาเฟ่ อเมซอน และเครือข่ายร้านค้าต่างๆ ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการใช้ Blue Card ที่สมาชิกกว่า 8 ล้านราย 

  อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มอื่นๆแอปพลิเคชัน xplORe เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกรูปแบบและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคอย่างครบวงจร

  โอกาสเพื่อสังคมสะอาด

  โออาร์ ใช้ตัว G หรือ GREEN เพื่อสื่อถึงโอกาสในการสร้างสังคมสะอาด และส่งเสริมให้ธุรกิจทุกประเภทของ โออาร์ เดินหน้าสู่ธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 ตลอดจนการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593

  ตัวอย่างใกล้ตัวคือ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้นำแนวคิด Bio Economy มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็น การใช้แก้วร้อน Bio แก้วเย็น PLA และหลอด Bio ห่อกระดาษ ซึ่งทั้งหมดผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมไปถึงการใช้ถุงกระดาษใส่เบเกอรี่แทนถุงพลาสติก และการนำขวด PET มาผลิตเป็นยูนิฟอร์มและผ้ากันเปื้อนของพนักงานในร้าน  

  ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้คนแยก-ทิ้งขยะอย่างถูกต้อง ผ่านโครงการแยก แลก ยิ้ม 2,012 แห่ง ใน สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และนำรายได้จากการขายขยะเหล่านั้นมาสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน ซึ่ง โออาร์ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีรายได้จากการขายขยะเพื่อนำไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชนแล้วกว่า 28 ล้านบาท

  ในด้านพลังงาน โออาร์ มีแผนที่จะขยาย Solar Rooftop อย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนั้น ยังมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งให้บริการทั้งในและนอกสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ซึ่งตั้งเป้าจะขยายจำนวนให้ได้กว่า 7,000 หัวชาร์จ (DC Fast Charger) ทั่วประเทศภายในปี 2573

  โออาร์ เห็นถึงโอกาสการมุ่งไปสู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและช่วยทำให้คนทุกรุ่นได้มีอากาศที่บริสุทธิ์และอยู่อาศัยในโลกใบนี้อย่างมีความสุข

  ภาพยนตร์โฆษณาชุด Real RISE of Opportunity

  ทั้งหมดนี้คือวิสัยทัศน์ของ โออาร์ และแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ โออาร์ โดยร่วมสนับสนุนและสร้างโอกาสที่จะเติบโตเคียงข้างผู้คน ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

  เพื่อเป็นการตอกย้ำผลงานอย่างเป็นรูปธรรม โออาร์ จึงถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์โฆษณา ชุด Real RISE of Opportunity ร่วมสร้างโอกาส..เพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง โดยสามารถรับชมได้ทาง YouTube OR Official