ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน

21 กุมภาพันธ์ 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน จาก The Asset Triple A และ Alpha Southeast Asiaตอกย้ำผลงานคุณภาพตลาดทุนไทย

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน จาก The Asset Triple A Country Awards 2021 และ Alpha Southeast Asia Annual Best Deal & Solution Awards 2021 สองนิตยสารการเงินชั้นนำซึ่งได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและผลักดันธุรกรรมด้านตลาดทุนอย่างเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานสากล โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

รางวัล Best IPO in Thailand จาก The Asset Triple A Country Awards 2021 จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 54,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นลำดับที่สองของประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย

รางวัล Best Local Currency Bond in Thailand จาก The Asset Triple A Country Awards 2021 จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 66,000 ล้านบาท และ รางวัล Best Equity / IPO Deal of the Year in Southeast Asia จาก Alpha Southeast Asia Annual Best Deal & Solution Awards 2021 จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 38,089 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดจากหุ้นในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ของประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย

นายอนุวัฒน์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร การได้รับทั้งสามรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ได้มีส่วนร่วมในธุรกรรมการระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์ของตลาดทุนไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมไอพีโอของ OR และ TIDLOR ซึ่งต่างได้รับความสนใจและกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ CPALL ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นธุรกรรมการออกหุ้นกู้ครั้งใหญ่ที่สุดของปีแม้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่เศรษฐกิจเปราะบาง สิ่งเหล่านี้ช่วยสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจฯ ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกรายในฐานะเพื่อนคู่คิดระยะยาว และพร้อมระดมทรัพยากรเพื่อนำเสนอทางออกและผลักดันความสำเร็จที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์ ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯ เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”