ThaiPublica > เกาะกระแส > Economic Freedom Index 2022 ชี้ เศรษฐกิจทั่วโลก “เสรีปานกลาง” เสรีภาพทางเศรษฐกิจสหรัฐฯถดถอย

Economic Freedom Index 2022 ชี้ เศรษฐกิจทั่วโลก “เสรีปานกลาง” เสรีภาพทางเศรษฐกิจสหรัฐฯถดถอย

20 กุมภาพันธ์ 2022


ที่มาภาพ: https://www.heritage.org/index/heatmap

Heritage Foundation เผยแพร่ผลการจัดอันดับตามดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจประจำปี 2022 ( 2022 Index of Economic Freedom) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ว่า เสรีภาพทางเศรษฐกิจลดลงทั่วโลก โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดตัวดัชนีครั้งแรกในปี 1995 และสหรัฐฯเองก็ตกมา 4 อันดับ คะแนนของตัวชี้วัดทั้งหมด 12 รายการลดลงครึ่งหนึ่ง ส่งผลให้สหรัฐฯ ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 25 ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดที่เคยติดอันดับ

ดัชนีปีนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมแล้ว “เสรีปานกลาง” และเกือบจะหลุดไปอยู่ในหมวด “เกือบจะไม่เสรี” อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 60.00 คะแนน ลดลง 1.6 คะแนนจาก 61.6 ในปีที่แล้ว

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจประเมิน 177 ประเทศด้วยคะแนนในระดับ 0 ถึง 100 ใน 12 ตัวชี้วัด ซึ่งคะแนนที่แต่ละประเทศได้เป็นคะแนนรวมที่มาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจเปิดตัวในปี 1995 และมีการประเมินประเทศต่างๆ ในด้านนโยบายกว้างๆ 4 ด้านหลักที่ส่งผลต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ หลักนิติธรรม ขนาดของรัฐบาล ประสิทธิภาพการกำกับดูแล และตลาดเสรี ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่นำมาจัดทำ Index 12 รายการได้แก่

  1)Property Rights สิทธิในทรัพย์สิน ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 55.3
  2)Judicial Effectiveness ประสิทธิภาพการพิจารณาคดี ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 50.2
  3)Government Integrity ความซื่อตรงในภาครัฐ ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 45.3
  4)Tax Burden ภาระภาษี ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 77.9
  5)Government Spending การใช้จ่ายภาครัฐ ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 65.0
  6)Fiscal Health ฐานะการคลัง ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 60.6
  7)Business Freedom เสรีภาพด้านธุรกิจ ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 60.3
  8)Labor Freedom เสรีภาพด้านเรงงาน ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 55.7
  9)Monetary Freedom เสรีภาพทางการเงิน ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 74.4
  10)Trade Freedom เสรีภาพทางด้านการค้า ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 69.5
  11)Investment Freedom เสรีภาพด้านการลงทุน ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 57.0
  12) Financial Freedom เสรีภาพระบบการเงิน ในปีนี้มีคะแนนเฉลี่ย 48.7

เสรีภาพทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯลดลง ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในปีแรก แนวการจัดการทางเศรษฐกิจแบบลวกๆและสร้างผลกระทบของประธานาธิบดี ทำให้สหรัฐอเมริกาทำคะแนนได้ 72.1 ลดลง 2.7 คะแนนจากปี 2021 เพราะคะแนนด้านฐานะทางการคลังลดลงอย่างรวดเร็ว จากการขาดดุลงบประมาณที่สูงขึ้นเมื่อวัดจากอัตราส่วนต่อ GDP รวมทั้งภาระหนี้ต่อ GDP ที่สูงขึ้น ขณะที่อันดับของสหรัฐฯก็ตกจากอันดับที่ 20 มาอยู่ที่อันดับ 25 ในการจัดอันดับโลกปี 2022 ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ที่มาภาพ: https://www.heritage.org/trade/report/2022-index-economic-freedom-economic-freedom-declining-worldwide

ผู้เขียนรายงานดัชนีชี้ว่า เสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ลดลงทั่วโลก มาจากปัจจัยสำคัญข้อหนึ่ง คือ นโยบายในการจัดการกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19

“เขตเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดที่อยู่ในดัชนีปี 2022 มีการเติบโตติดลบในปี 2020 ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใจ เมื่อดูจากหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลดำเนินการ ด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุข มีผลให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจลดลงเช่นกัน มาตรการข้อจำกัดเหล่านี้ มีผลต่อความเป็นอยู่ของคน ซึ่งจะต้องรวมเข้าไปกับต้นทุนมหาศาลจากการทีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ด้วย”

การขาดดุลที่เพิ่มขึ้นและหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของรัฐบาลที่สูงขึ้นและมาตรการแจกเงินเพื่อเยียวยา มีผลกระทบและมีแนวโน้มที่ทำให้ผลิตภาพโดยรวมในสหรัฐฯ และทั่วโลกลดลง

สิงคโปร์ยังคงสถานะเศรษฐกิจที่เสรีที่สุดในโลก แต่ประเทศใน 10 อันดับแรกมีการสลับตำแหน่งครั้งใหญ่ โดยการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ออสเตรเลียหลุดออกจากหมวด “เสรี” เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006 และนิวซีแลนด์ตกมาที่อันดับ 4 ตามหลังสวิตเซอร์แลนด์และไอร์แลนด์

คะแนนเสรีภาพทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์อยู่ที่ 84.4 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์เสรีที่สุดในดัชนีปี 2022 และติดในอันดับ 1 ใน 39 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคะแนนโดยรวมนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคและโลก

มีหลายประเทศที่ดีขึ้น เช่น ไต้หวัน ลักเซมเบิร์ก และเอสโตเนีย ซึ่งทั้งหมดติดอันดับสูงขึ้นและถูกจัดเข้าหมวดหมู่ “เสรี” เป็นครั้งแรก

ที่มาภาพ: https://www.heritage.org/index/heatmap

สำหรับประเทศไทยมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในอันดับ 70 มีคะแนนรวม 63.2 ทำให้เศรษฐกิจของไทยเสรีเป็นอันดับที่ 70 ในดัชนีปี 2022 และอยู่ในอันดับที่ 13 ใน 39 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คะแนนโดยรวมนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคและโลก อย่างไรก็ตามใน 12 ตัวชี้วัดคะแนนของไทยลดลงเกือบทุกตัวยกเว้น ตัวที่ 11 Investment Freedom เสรีภาพด้านการลงทุน และตัวที่ 12 Financial Freedom เสรีภาพระบบการเงิน

ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียติดอันดับที่ 42 ด้วยคะแนน 68.1 อินโดนีเซียติดอันดับ 63 ด้วยคะแนน 64.4 และฟิลิปปินส์ติดอันดับ 80 ด้วยคะแนน 61.1 และเวียดนามติดอันดับ 84 ด้วยคะแนน 60.6

ในจีนแทบไม่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงและการรุกรานที่เพิ่มขึ้นในฮ่องกง การคุกคามต่อไต้หวัน การกดขี่ข่มเหงชาวอุยกูร์และกลุ่มศาสนาอื่น ๆ และกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ล่อแหลม ทำให้ความไว้วางใจลดลงในวงกว้าง และทำให้ความสัมพันธ์ทั่วโลกไม่มั่นคง

Heritage ตกเป็นข่าวไปทั่วโลกในปี 2021 เมื่อถอดฮ่องกงที่มีอันดับสูงสุดตลอดกาลออกจากดัชนี เนื่องจากอิทธิพลและการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้นจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน การจัดอันดับในดัชนีปี 2022 ฮ่องกงไม่ได้รับการประเมินอีกปี เพราะ Heritage เห็นว่า ฮ่องกงไม่มีอำนาจอธิปไตยในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างเต็มที่

 • “ฮ่องกง”หลุดดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ หลังครองเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลก 25 ปี
 • Heritage Foundation เป็นสถาบันวิจัยและการศึกษาแบบอนุรักษ์นิยมที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางที่สุดในสหรัฐ ก่อตั้งในปี 1973 มีสมาชิกมากกว่า 500,000 คน