ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ซิโนแวค ไบโอเทค เผยผลทดลองใหม่ CoronaVac 3 โดสสร้างภูมิคุ้มกันโอมิครอน

ซิโนแวค ไบโอเทค เผยผลทดลองใหม่ CoronaVac 3 โดสสร้างภูมิคุ้มกันโอมิครอน

14 มกราคม 2022


ที่มาภาพ: http://www.sinovac.com/product/showproduct.php?id=41&lang=en

ผลการทดลองใหม่พบ CoronaVac® 3 โดสสร้างความคุ้มกันต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่น่ากังวลรวมถึงโอมิครอน

กรุงเทพฯ, 14 มกราคม 2565 – ซิโนแวค ไบโอเทค ( ชื่อย่อ SVA บนตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก) เปิดเผยผลการทดสอบที่พบว่าร้อยละ 95 ของบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีน CoronaVac® 3 โดสมีภูมิคุ้มกันชนิดลบล้างฤทธิ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน ผลการทดสอบนี้ซึ่งได้เผยแพร่บน bioRxiv จัดทำขึ้นในประเทศจีนโดยตรวจการตอบสนองของภูมิคุ้มกันจาก CoronaVac® ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ยับยั้งไวรัสด้วยสาร b-propiolactone ในผู้เข้ารับการทดลองจำนวน 120 คน1

ผลการทดลองสนับสนุนแบบแผนการใช้วัคซีน 3 โดสเนื่องจากระดับการเกิดสารต้านทานในภูมิคุ้มกันชนิดลบล้างฤทธิ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นจาก 3.3% (2/60) เป็น 95% (57/60) เมื่อใช้วัคซีน 2 และ 3 โดสตามลำดับ1

ในกลุ่มผู้เข้ารับการทดลองที่รับวัคซีนจำนวน 3 โดส ผู้วิจัยได้แยก 323 แอนติบอดีที่สร้างจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ออกแบบมาให้มีความจำเพาะต่อความต้องการโมโนโคลนอลจาก memory B cells ซึ่งครึ่งหนึ่งตอบสนองกับตำแหน่งโปรตีนที่ทำหน้าที่ในการจับตัวรับบนผิวเซลล์ และแสดงว่ามีส่วนย่อยที่สร้างภูมิคุ้มกันชนิดลบล้างฤทธิ์ไวรัส SARS-CoV-2 ในสายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs)1

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดว่าสายพันธุ์ที่น่ากังวลคือสายพันธุ์ที่มี “การเพิ่มขึ้นของอัตราการติดต่อ หรือการเปลี่ยนแปลงในด้านอันตรายของวิทยาการระบาด ความรุนแรงที่เร่งขึ้นของการแพร่ระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของเชื้อโรค หรือการเสื่อมถอยของประสิทธิผลของการสาธารณสุขและมาตรการทางสังคม หรือมีการวินิจฉัย วัคซีน กับการรักษา”2

เพียร์ซัน ลิว ตัวแทนของซิโนแวค กล่าวว่า “การศึกษานี้ทำให้มั่นใจมากขึ้นในการใช้วัคซีนเชื้อตายซึ่งเป็นวัคซีนที่แพร่หลายทั่วโลกว่ายังคงมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่ๆของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ผลการศึกษาสนับสนุนฉีดวัคซีนประเภทนี้ 3 โดสเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น การศึกษานี้สอดคล้องกับคำแนะนำของ WHO และหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกสำหรับวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด”

ข้อมูลล่าสุดนี้มาพร้อมกับผลการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ที่พบว่า หลังจากการฉีดเข็มที่สองเป็นเวลา 1 เดือน วัคซีน CoronaVac® สามารถกระตุ้นการตอบสนองของ T cell เพิ่มขึ้นได้มาก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการป่วยรุนแรง การต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับวัคซีนชนิด mRN3 ผลการศึกษานี้ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2564 จัดทำโดยคณะแพทยศาสตร์ Li Ka Shing มหาวิทยาลัยฮ่องกง และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง

CoronaVac® ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือทำการตลาดอย่างมีเงื่อนไขโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาครวมทั้ง WHO โดยวัคซีนมากกว่า 2,600 ล้านโดสได้ถูกจัดส่งไปทั่วโลก และจนถึงเดือนมกราคม 2565 วัคซีน CoronaVac® กว่า 250 ล้านโดสถูกฉีดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 3-17 ปีในประเทศจีน CoronaVac® เป็นวัคซีนที่ใช้อย่างแพร่หลาย มีผลข้างเคียงน้อย ปลอดภัยและได้ผลดี และเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาด ผลการทดลองจากการทดสอบทางคลินิกหลายครั้งพบว่าวัคซีน CoronaVac® มีความเชื่อมโยงที่ต่ำต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง4

เกี่ยวกับซิโนแวค

ซิโนแวค ไบโอเทค เป็นบริษัท ชีวเภสัชภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาการผลิตและการค้าวัคซีนที่ป้องกันโรคติ[5]ดต่อในมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ของซิโนแวค ครอบคลุมวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เอนเทอโรไวรัส 71 ไวรัสตับอักเสบเอและบี ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เชื้อนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์ ไข้หวัดใหญ่ระบาด H5N1 (ไข้หวัดนก) ไข้หวัดใหญ่ H1N1 (ไข้หวัดหมู) โรคไข้สุกใส โรคคางทูม และโรคโปลิโอ

วัคซีนซิโนแวคป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ CoronaVac® ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีเร่งด่วน หรือทำการตลาดอย่างมีเงื่อนไข ในกว่า 40 ประเทศหรือภูมิภาคทั่วโลก Healive® วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอซึ่งผลิตโดยบริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินเพื่อทดสอบคุณสมบัติโดยองค์การอนามัยโลกในปีพ.ศ. 2560 วัคซีน EV71 ซึ่งเป็นนวัตกรรมของซิโนแวค เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อยที่เกิดจาก EV71 ได้ถูกใช้เชิงพาณิชย์ในประเทศจีนในปีพ.ศ. 2559

ในปีพ.ศ. 2552 ซิโนแวคเป็นบริษัทแรกในโลกที่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ H1N1 ได้รับการรับรอง และได้กระจายให้นำไปใช้กับโครงการฉีดวัคซีนและการสะสมวัคซีนของรัฐบาลจีน บริษัทฯเป็นผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ H1N1 แต่เพียงผู้เดียวให้กับโครงการสะสมวัคซีนของรัฐบาลจีน ในปี 2564 วัคซีนโปลิโอเชื้อตายสายพันธุ์ Sabinของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังพัฒนาวัคซีนอีกหลายประเภทรวมถึงวัคซีนรวม ซิโนแวคจำหน่ายวัคซีนในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ และกำลังศึกษาโอกาสสำหรับการเติบโตในตลาดสากล บริษัทฯกำลังมองหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศจีน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sinovac.com

อ้างอิง
1 Wang K และคณะ. BioRxiv “องค์ประกอบส่วนย่อยของแอนติบอดีที่มาจากเซลล์ Memory B จากการฉีดวัคซีน 3 เข็มมีประสิทธิผลอย่างมากในการป้องกันสายพันธุ์ไวรัส SARS-CoV-2 ที่หลากหลายลสามารถติดต่อได้ง่ายรวมถึงโอมิครอน”, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.24.474084v1.full, เข้าถึง 7 มกราคม 2565

2. องค์การอนามัยโลก, “ตามติดสายพันธุ์ไวรัส SARS-CoV-2 , https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ เข้าถึง 7 มกราคม 2565

3 Mok, KP และคณะ. medRxiv การเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันของวัคซีนโควิด-19 BNT162b2 และ CoronaVac ในฮ่องกง. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.28.21265635v1, เข้าถึง 7 มกราคม 2565

4 องค์การอนามัยโลก. หลักฐาน/การประเมิน: วัคซีนโควิด-19 SINOVAC/CoronaVac. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/2021/april/5_sage29apr2021_critical-evidence_sinovac.pdf, เข้าถึง 16 กันยายน 2564