ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > มติศบค. ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 31 มี.ค.65 เปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ถึง 5 ทุ่ม

มติศบค. ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 31 มี.ค.65 เปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ถึง 5 ทุ่ม

20 มกราคม 2022


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20 มกราคม 2565 ศบค.ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ถึง 31 มีนาคม 2565  ปรับระดับพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จังหวัด เปิดให้ร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 23.00 น. ไม่ขยายเวลา Work From Home

จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,129 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 7,861 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 214 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 54 ราย เสียชีวิต 19 ราย อาการหนัก 533 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ 118 ราย โดยประเทศไทยใช้ทรัพยากรเตียงไป 33% จากเตียงทั้งหมดกว่า 147,000 เตียง

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กล่าวถึงผลการประชุมศบค.ว่า ที่ประชุมศบค.เสนอให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 2 เดือน จนถึง 31 มีนาคม 2565 โดยการขยายประกาศครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 ที่ประกาศต่อเนื่อง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมศบค.เห็นชอบให้ปรับระดับพื้นที่สี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปรับจากพื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุม 69 จังหวัด เป็น 44 จังหวัด และพื้นที่สีเหลืองหรือพื้นที่เฝ้าระวังสูงปรับเพิ่มเป็น 25 จังหวัด ส่วนพื้นที่นำร่องกาารท่องเที่ยวหรือสีฟ้าคงไว้ที่ 8 จังหวัด

นอกจากนี้ยังได้อนุมัติให้เปิดรับผู้เดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test& GO และอนุญาตให้กับทุกประเทศ แต่ต้องตรวจหาเชิ้้อด้วยวิธีการ RT-PCR 2 ครั้ง โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ และการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนี้ยังครอบคลุมการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (sandbox) อีกด้วย

“ในที่ประชุมพูดคุยเรื่องการผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อการค้าเศรษฐกิจ แต่อีกมุมหนึ่ง นักวิชาการรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่าจะไม่เปิดเฉพาะกิจกรรม แต่ต้องเน้นเด็กนักเรียน หลายโรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง มีการเปิดเรียนไปแล้วกว่า 17,000 แห่ง…ท่านผอ.ศบค.ได้มอบหมายให้เลขาศบค.หารือกันให้เด็กนักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว


นพ.ทวีศิลป์ ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมาศบค.ผ่อนปรนให้ร้านอาหารเปิดบริการให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 3 ทุ่ม แต่ผู้ประกอบการได้ร้องขอให้ขยายเวลา ทำให้ที่ประชุมถกเถียงกันและสุดท้ายได้ผ่อนคลายมาตรการให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ถึง 5 ทุ่ม 

ทั้งนี้ ร้านอาหารต้องมีการจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น และทำตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ศบค.ยังปรับมาตรการเรื่องสถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะที่ต้องการปรับเป็นร้านอาหาร ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกทม. เมื่อมีความพร้อม โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

“เราตกลงกันแล้วให้ท่านผ่อนคลายกิจกรรม เราได้ทำมาตรการให้เกิดขึ้น ขอให้ท่านได้รักษามาตรการนี้เพื่อจะได้รักษากิจการของท่านต่อไป เป็นความห่วงใยที่เกิดขึ้น”

นอกจากนี้ ศบค.มีมติไม่ขยายเวลามาตรการ Work From Home จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน