ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ASEAN Roundup EP 58 สีหนุวิลล์​ เส้นทางเชื่อมจีนสู่ EEC

ASEAN Roundup EP 58 สีหนุวิลล์​ เส้นทางเชื่อมจีนสู่ EEC

26 ธันวาคม 2021


ทุนจีน​ หนุน​ เขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชาโตไม่หยุด ลุ้นนักลงทุนไทยเชื่อมต่อมายัง EEC

รศ.ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม  ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดว่า​ แม้การลงทุนในกัมพูชาจะเปิดเสรี 100% แล้ว​ แต่นักลงทุนที่จะใช้ฐานการผลิตในกัมพูชาและส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่อยู่ฝั่งตะวันตก​ ต้องพิจารณาเงื่อนไขทางด้านสิทธิมนุษยชนให้มาก

พร้อมแนะนำว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะสีหนุวิลล์​ ยังมีช่องทางที่น่าสนใจในการที่จะเข้าไปลงทุน​  จากการที่กัมพูชาเปิดให้จีนข้ามาลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไทยควรจะใช้เส้นทางนี้เชื่อมต่อการค้าในทุกมิติมายัง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)​ โดยผ่านทางจังหวัดตราด

ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ
อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

Youtube
Soundcloud
Apple Podcast
Google Podcast
Spotify