ThaiPublica > Native Ad > The Advantage by KKP ติวเตอร์เสริมแกร่ง SME รับมือโลกยุคใหม่

The Advantage by KKP ติวเตอร์เสริมแกร่ง SME รับมือโลกยุคใหม่

27 พฤศจิกายน 2021


การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ การปิดประเทศ และการรณรงค์ให้อยู่บ้านหรือทำงานจากที่บ้านเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ข้อมูลจาก KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่าตลอดทั้งปี 2020 กิจกรรมของกลุ่ม SME หดตัวลงถึงกว่า 9% ซึ่งหนักกว่า GDP ของประเทศที่ติดลบ 6%

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเดินหน้าต่อ ธุรกิจ SME จะทำอย่างไรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการกับวิถีชีวิตพฤติกรรมของผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป รวมทั้งดำเนินธุรกิจให้อยู่รอด ประสบความสำเร็จ และอยู่เหนือคู่แข่งในโลกยุคใหม่ โครงการที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์และจับกระแสเศรษฐกิจไทยมายาวนานอย่าง The Advantage by KKP SME อาจเป็นหนึ่งในคำตอบ

การปรับตัวช่วงโควิด-19

นายสุรชาญ กาญจนโภคิน หัวหน้าทีม Business Owner Segment ฝ่าย Segments & Product ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพธุรกิจ SME ตลอดกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ SME แต่ไม่ได้เป็นผลทางลบทั้งหมดเสียทีเดียว มีธุรกิจ SME บางประเภทได้รับผลกระทบไปในทางบวก ซึ่งก็คือเอสเอ็มอีส่วนหนึ่งที่ปรับตัวได้ทันกับวิถีชีวิตและวิธีการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยสามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคที่หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้มากขึ้น เช่น การหันมาให้บริการผ่านระบบออนไลน์ หรือการเพิ่มบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงที่โดยลูกค้าไม่ต้องมารับด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงเป็นส่วนหนึ่ง ยังมีธุรกิจ SME อีกมากที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้

“ ในส่วนของลูกค้าของธนาคารเอง เราพยายามให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับผลกระทบโดยมุ่งดูความเหมาะสมเป็นรายกรณี ไม่ว่าการปรับโครงสร้างหนี้ หรือการพักชำระหนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดประโยชน์สูงสุด ”

บริการตรงความต้องการแต่ละกลุ่ม

KKP Research เผยข้อมูลตัวเลข SME ไทยในปัจจุบันว่า มีจำนวน SME ทั่วประเทศรวม 3.2 ล้านราย คิดเป็น 99.6% ของจำนวนธุรกิจในไทย โดยในจำนวนนี้มีเพียงราวหนึ่งในสี่หรือประมาณ 8 แสนรายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขณะที่หากมองในแง่ของการเป็นแหล่งการจ้างงาน SME จ้างงานรวมกันคิดเป็นถึง 72% ของการจ้างงานรวมในธุรกิจไทย ดังนั้นบทบาทและภาวะทางธุรกิจและการเงินของ SME ถือเป็นภาพสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในระดับฐานรากของสังคม หาก SME แข็งแรงและมีผลประกอบการที่ดีจึง ย่อมหมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจตามไปด้วย

ในภาวะที่สภาพคล่องกำลังเป็นที่ต้องการสำหรับ SME เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอันเนื่องจากโควิด ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้มีบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่ออยู่ 3 ประเภท เพื่อให้สามารถครอบคลุมลักษณะ ขนาด และความต้องการของ SME ที่แตกต่างกัน

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจ SME รายย่อยขนาดเล็กที่สุด เช่น พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ค้ารายย่อยในตลาด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด โดยในกลุ่มแรกมีลักษณะเฉพาะคือ มักกู้เงินนอกระบบ เพราะไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคาร เนื่องจากไม่มีเอกสารทางการเงิน ไม่เดินรายการบัญชีกับธนาคาร ดังนั้นการบริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มนี้จะเป็นการพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจ เพื่อลดทอนโอกาสของการนำเงินไปใช้ด้านอื่นที่ไม่ก่อประโยชน์มากนัก

ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มลูกค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและมีการเดินบัญชีการเงินกับธนาคาร แต่อาจจะมีข้อจำกัด คือ ไม่มีหลักประกัน หรือหลักประกันอาจจะใช้เพื่อการจำนองเป็นหลักประกันสินเชื่ออื่นใดไว้แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี คือ สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Freedom ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ไม่มีหลักประกันโดยเฉพาะ

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีหลักประกัน ซึ่งหลักประกันในที่นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น โดยธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจ KKP SME รถคูณสาม บริการสินเชื่อรถแลกเงิน ซึ่งธนาคารให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่ารถ เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ยังไม่มีอสังหาริมทรัพย์ แต่มีรถยนต์ไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนในกลุ่มธุรกิจ SME ขนาดใหญ่ที่มีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจจะเป็นสินทรัพย์ปลอด หรือเป็นทรัพย์ที่ติดจำนองกับธนาคารอื่น และต้องการวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น ธนาคารก็สามารถพิจารณาให้วงเงินจากมูลค่าหลักประกันได้อย่างเหมาะสม

The Advantage by KKP SME ปรึกษาแบบเจาะลึก

อย่างไรการสร้างสภาพคล่องให้กับ SME ผ่านโครงการช่วยเหลือหรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการเตรียม SME ให้เดินหน้าต่อในโลกยุคใหม่ ธนาคารจึงได้จัดตั้งโครงการ The Advantage by KKP SME เพื่อช่วยเป็นคู่คิดให้แก่ SME ในการปรับปรุงหรือแก้ไขจุดบอดทางธุรกิจด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การตลาด หรือการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งหลายครั้งเป็นปัญหาที่ธุรกิจเอสเอ็มอีประสบอยู่แล้วก่อนการระบาดของโควิด-19 แต่ถูกทำให้ปรากฏชัดขึ้นโดยสถานการณ์โควิด-19

“โครงการนี้เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว การระบาดของโควิด-19เป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแต่ละรายต้องรีบปรับตัว ดังนั้น เพื่อร่นระยะเวลาของการเรียนรู้และทดลอง ธนาคารจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา”

“การให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ”

ในระยะเริ่มต้น โครงการ The Advantage by KKP SME ในรุ่นแรก มาจากกลุ่มลูกค้าของธนาคารที่สื่อสารปัญหาธุรกิจผ่านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่นำมาสู่การรวบรวมประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหาหรือจุดที่ต้องการจะแก้ไข หรือสิ่งที่ต้องการขอรับคำปรึกษา โดยรูปแบบการให้คำปรึกษาเป็นแบบตัวต่อตัว โดยในวันแรกจะเป็นการพูดคุยเพื่อวิเคราะห์หาประเด็นเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง

“ธุรกิจเอสเอ็มอีอาจจะเตรียมประเด็นมาหลายข้อ แต่เมื่อพบผู้เชี่ยวชาญในวันแรกก็จะได้หัวข้อที่ต้องการปรึกษาจริงๆเพียง 2-3 ด้านเท่านั้นจากการกลั่นกรองของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นด้านที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าได้ราบรื่นและมีศักยภาพมากขึ้น ที่เหลือเป็นประเด็นปลีกย่อย”

จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมโครงการล้วนมีประสบการณ์การให้คำปรึกษากับเอสเอ็มอีมาแล้วทั่วประเทศและเข้าใจธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ

ธนาคารมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการให้คำปรึกษา ได้แก่ คณาจารย์จากศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท บีกินเนียร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และบริษัทบนกองเงินกองทอง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี ร่วมให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน การจัดการบัญชี การตลาด และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยจากประสบการณ์ของโครงการ หัวใจของธุรกิจเอสเอ็มอี มีด้วยกัน 6 ข้อ ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การตลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การจัดการนวัตกรรม การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเงินการบัญชี และภาษี

“ถ้าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอี ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 6 หัวข้อนี้จะช่วยได้ก่อน นอกเหนือจากนี้เป็นเรื่องปลีกย่อย และใน 6 หัวข้อนี้หาก ธุรกิจเอสเอ็มอี ปรับได้ ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างแน่นอน”

ในเบื้องต้น โครงการ The Advantage by KKP SME ให้คำปรึกษาฟรี แต่จำกัดจำนวน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมีเวลาเพียงพอที่จะให้คำปรึกษาแก่ SME แต่ละรายอย่างเจาะลึกและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ผู้ประกอบการแก้ปัญหาเดินหน้าธุรกิจ

ผลตอบรับจากการเปิดโครงการในรุ่นแรก ผู้ประกอบการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในเกณฑ์ดีมากเกิน 95% ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ประกอบการได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจถึงประเด็นหลักที่ต้องปรับปรุงจากการชี้ชัดโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถแก้ไขและปรับปรุงธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น การไม่มีค่าเข้าร่วมโครงการหรือรับคำปรึกษายังตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหารายได้ลด และต้องควบคุมเรื่องการใช้จ่ายต่างๆ

 

โดย ธนากร ปมุติโต หรือเบียร์ เจ้าของร้าน HOTTO BUN
คาเฟ่แนว Fast Casual Food สำหรับคนไทยหัวใจวัยรุ่น จากบริษัท ปูทางรวยนิวยอร์คเกอร์จำกัดกล่าวว่า “เราอยากเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าใหม่ การเข้ารับคำปรึกษาครั้งนี้ทำให้รู้ว่า การสื่อสารและโปรโมชั่นที่ทำอยู่ไม่ตรงกลุ่มและเรามีของดีหลายอย่างแต่เราไม่เคยหยิบมาเล่า โครงการนี้สะท้อนให้เห็นมุมที่เรามองข้าม”

 

 

อภิสิทธิ์ เหล่าวณิชวิศิษฎ หรือไฮ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน
จาก บริษัท ไฮปิโตรเลียม จำกัด บอกว่า “เราทำธุรกิจปั๊มน้ำมันมานานมาก มีหลายปั๊มและบริหารหลายรูปแบบ หลังจากที่เข้ารับคำปรึกษาทำให้เรารู้ว่า ระบบ Data Management เป็นปัญหาหลักในการจัดทำบัญชีส่งผลต่อการบริหารงานด้านการเงินและบัญชีของแต่ละปั๊้ม”

 

 

 

คงคุณา คงธรรม หรือ มัง Co-Founder
บริษัท เดอะแมงโก้ การ์เด้น จำกัด คาเฟ่ที่เป็นสวรรค์ของคนรักมะม่วงตอบโจทย์ทั้งไทยและเทศ กล่าวว่า“การขยายตลาดเป็นโอกาสใหม่ที่มาพร้อมข้อจำกัดด้าน Productivity แนวทางที่ได้จากการเข้าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สามารถเป็นแบบแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานการของธุรกิจเราได้ทั้งในครั้งนี้และในอนาคต”

 

 

และกรกนก รัตนภาคย์ภิรมย์หรือ ผึ้ง
ตัวแทนจาก บริษัท ดอกคูน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้าโซล่าเซลล์ “บัญชีบริหารเป็นเรื่องที่ท้าทาย การเข้าปรึกษาครั้งนี้ทำให้เราสบายใจขึ้น เราเห็นทางออกว่าจะต้องทำยังไงต่อ”

 

 

 

 

เตรียมเปิดรับ SME ทั่วไป

เรียกได้ว่า The Advantage by KKP SME เป็นโครงการให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจ SME เพื่อให้ไปต่อได้ ไม่สะดุด ภายใต้แนวคิด เคียงข้างคุณในทุกก้าวของธุรกิจ อย่างแท้จริง โดยปัจจุบันธนาคารได้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วงงานและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ จากหลายสถาบัน เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้หลากหลาย และรองรับจำนวนผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ารับคำปรึกษาได้มากขึ้น รวมถึงธนาคารได้เตรียมที่จะเปิดรับผู้ประกอบการเข้าโครงการ The Advantage by KKP SME รุ่นที่สอง ซึ่งครั้งนี้จะไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าธนาคารเท่านั้น แต่เปิดกว้างสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารอีกด้วย

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางออนไลน์ที่ https://bank.kkpfg.com/th/sme/service/the-advantage หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมที่ KKP Contact Center โทร. 02-165-5555