ThaiPublica > Sustainability > Headline > DJSI 2021 บริษัทไทยติด DJSI World เพิ่ม 1 ราย-DJSI Emerging Markets เพิ่ม 3 ราย

DJSI 2021 บริษัทไทยติด DJSI World เพิ่ม 1 ราย-DJSI Emerging Markets เพิ่ม 3 ราย

13 พฤศจิกายน 2021วันที่ 12 พฤศจิกายน 2021 S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) ผู้ให้บริการดัชนีชั้นนำของโลก ประกาศผลการคัดเลือกและทบทวนรายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ประจำปี 2021 ดัชนี DJSI ประเมินการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ดัชนี DJSI ที่ครอบคลุม ดัชนี Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) ได้เปิดตัวในปี 1999 โดยเป็นชุดดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับโลก ที่ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

 • DJSI 2020 บริษัทไทย ผู้นำ “บริษัทยั่งยืน” 8 อุตสาหกรรม ติด DJSI Emerging Markets 22 ราย
 • DJSI 2019 บริษัทไทยพาเหรดสู่ผู้นำ “บริษัทยั่งยืน” 8 อุตสาหกรรม
 • ผลจากการทบทวนในปีนี้ ทำให้มีการเพิ่มและลบบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกที่อิงมูลค่าหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาดออกจาก DJSI World การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2021

  บริษัทที่เพิ่มเข้าไปในดัชนี ได้แก่ Alphabet Inc, Medtronic plc, Gilead Sciences Inc ส่วนบริษัทที่ถูกลบออกจากดัชนีคือ Nestlé S.A., TotalEnergies SE, Humana Inc แต่ Nestlé S.A ยังคงเป็นสมาชิกดัชนี DJSI Europe ส่วน TotalEnergies SE และ Humana Inc ยังคงอยู่ใน DJSI World Enlarged

  ในปีที่แล้ว Alphabet Inc เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกตัดออกจาก DJSI World แต่ Humana Inc ถูกนำเข้ามาอยู่ใน DJSI World

  สำหรับบริษัทไทยที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในดัชนี DJSI World ของไทยเพิ่มขึ้น 1 บริษัทรวมเป็น 13 บริษัท ได้แก่ 1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) 3.บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 4. บมจ. ปตท. 5.บมจ. ซีพี ออลล์ 6.บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 7. บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ส 8.บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 9. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) 10. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 11.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(AIS) 12.บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT) และ 13 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

  DJSIComponentsWorld__2021

   

  DJSI World ใช้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสและยึดหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากคะแนน S&P Global ESG ของบริษัทที่ได้จากการประเมินความยั่งยืนของ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ประจำปี CSA มีแบบสอบถามที่เข้มงวดเพื่อประเมินทั้งข้อมูลสาธารณะและที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่นำส่งโดยบริษัทที่เข้าร่วม ในปีนี้ บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 10,000 แห่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน S&P Global CSA

  บริษัทไทยที่ติดกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets เพิ่ม 3 รายรวมเป็น 25 บริษัทในปีนี้ โดย 22 บริษัทที่เป็นสมาชิกเดิมได้แก่

  1.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) 4.บมจ. บ้านปู 5.บมจ. ไออาร์พีซี 6.บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 7. บมจ. ปตท. 8.บมจ. ไทยออยล์ 9. บมจ. ซีพี ออลล์ 10.บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 11.บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 12.บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 13.บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 14.บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 15. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 16.บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 17.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 18.บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 19.บมจ. ท่าอากาศยานไทย 20. บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 21.บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) 22.บมจ.ผลิตไฟฟ้า(Egco)

  สำหรับบริษัทเข้าใหม่ใน DJSI Emerging Markets ได้แก่ 1 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 2 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และ 3 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) ซึ่งบมจ.เดลต้าฯ ยังติดอันดับ DJSI World เป็นครั้งแรกอีกด้วย

  DJSIComponentsEmergingMarkets__2021

   

  ดูผลการคัดเลือกและทบทวนได้ที่ https://www.spglobal.com/esg/csa/
  เกณฑ์การคัดเลือก www.spglobal.com/spdji

  เกี่ยวกับดัชนี S&P DOW JONES INDICES

  ดัชนี S&P Dow Jones Indices เป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านแนวคิด ข้อมูล และการวิจัยดัชนีที่สำคัญ และเป็นที่มาของตัวชี้วัดตลาดการเงินที่โดดเด่น เช่น S&P 500® และ Dow Jones Industrial Average® มีการลงทุนในสินทรัพย์ตามผลิตภัณฑ์ที่อิงตามดัชนีของเรามีมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่อิงตามดัชนีจากผู้ให้บริการรายอื่นในโลก นับตั้งแต่ชาร์ลส์ ดาว ได้คิดค้นดัชนีแรกในปี 1884 S&P DJI ได้สร้างสรรค์และพัฒนาดัชนีต่างๆ ในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้นักลงทุนวัดผลและซื้อขายในตลาด

  S&P Dow Jones Indices เป็นแผนกหนึ่งของ S&P Global ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับบุคคล บริษัท และรัฐบาล เพื่อการตัดสินใจด้วยความมั่นใจ