ThaiPublica > Native Ad > “ORZON Ventures” ชูจุดแข็งจาก 500 TukTuks เปลี่ยน ‘คนตัวเล็ก’ ให้เป็นสตาร์ทอัพแห่ง SEA

“ORZON Ventures” ชูจุดแข็งจาก 500 TukTuks เปลี่ยน ‘คนตัวเล็ก’ ให้เป็นสตาร์ทอัพแห่ง SEA

20 ตุลาคม 2021


จากวันที่ OR เปิดตัว “ORZON Ventures” อย่างเป็นทางการ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ ‘สตาร์ทอัพ’ ในภูมิภาค SEA (South East Asia) รับรู้ว่านี่คือโอกาสที่ธุรกิจจะมีทางเลือกในการระดมทุน ปลดล็อกตัวเองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจขนาดเล็กจะได้ผสานความร่วมมือกับธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง OR หรือบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

อย่างที่รู้กันว่า ‘นวัตกรรม’ และ ‘เทคโนโลยี’ เป็นตัวขับเคลื่อนโลกในศตวรรษที่ 21 จำนวนสตาร์ทอัพในยุคนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการจากสตาร์ทอัพล้วนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อย

เหตุนี้เอง OR ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ จึงเข้าไปลงทุนและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย ผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ORZON Ventures โดยความร่วมมือกับกองทุน 500 Startups หรือ 500 TukTuks

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (SGHoldCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และ กองทุน 500 Startups หรือ 500 TukTuks ว่า OR โดย SGHoldCo จะร่วมลงทุนใน ORZON Ventures มูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อแสวงหาและสนับสนุนสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ในระดับ Series A-B ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ OR และธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้กรอบ Mobility & Lifestyle เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างความเติบโตในระยะยาว

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

วัตถุประสงค์ของ ORZON Ventures คือเข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั้งในประเทศไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEA) เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ New S-Curve ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจของ OR

กลุ่มธุรกิจที่ OR มองหาจะต้องเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์คนเดินทางในอนาคต (Mobility) และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในอนาคต (Lifestyle) เช่น F&B (Food & Beverage) การท่องเที่ยว Health & Wellness (การแพทย์และสุขภาพ) รวมไปถึง Digital Lifestyle เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ โดยนำจุดแข็งของ OR เข้าไปช่วยต่อยอดให้ผู้ประกอบการ

OR ไม่ได้มองหาการร่วมมือเฉพาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ OR ให้ความสำคัญกับ ‘คนตัวเล็ก’ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการลงทุนใน SMEs หรือบริษัทสตาร์ทอัพอีกด้วย

เนื่องจากสตาร์ทอัพมีจุดแข็งด้านศักยภาพการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่หลายองค์กรมีข้อจำกัดหลักคือ ‘เงินทุน’ รวมไปถึงกำลังคน การเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย และขาดระบบนิเวศเกื้อหนุน ทำให้ OR จับมือกับกองทุน 500 TukTuks เพื่อสร้างการเติบโตให้สตาร์ทอัพและ OR เติบโตไปพร้อมกัน

ยิ่งกว่านั้นความร่วมมือกับ 500 TukTuks ซึ่งเป็นกองทุนในเครือของ 500 Startups ในระดับโลก และได้ผู้รู้ที่อยู่ในวงการสตาร์ทอัพมาเป็นผู้บริหารกองทุนของ ORZON Ventures ได้แก่ นายกระทิง พูนผล กับฉายา ‘เจ้าพ่อสตาร์ทอัพ’ นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks และนางสาวปารดา ทรัพย์ประเสริฐ นักปั้นสตาร์ทอัพไทย

นายกระทิง พูนผล กล่าวในวันเปิดตัว ORZON Ventures ว่าทาง 500 TukTuks รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ OR ในการผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวไกลไปอีกขั้น และเสริมสร้าง Ecosystem ไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการลงทุนใน สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ และโอกาสในการสร้างการเติบโตไปกับ OR Ecosystem ที่พร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้ก้าวไกลไประดับภูมิภาคและระดับโลก

วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ORZON Ventures ในการสร้างกองทุนนี้ขึ้นมาเป็นไปดังความฝันและความตั้งใจดั้งเดิมของผู้ก่อตั้ง 500 TukTuks คืออยากให้ประเทศไทยมีสตาร์ทอัพที่พอคนพูดถึงประเทศไทยแล้วนึกถึงบริษัทเหล่านี้ 500 TukTuks เชื่อว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ทำให้ความฝันนี้ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ทั้ง OR และ 500 TukTuks มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้าง Ecosystem ที่พร้อมสนับสนุนและผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ

โดยเบื้องต้นกองทุนวางสัดส่วนการลงทุน 34% ในกลุ่มธุรกิจ Non-Oil & EV อีก 29% ลงทุนในธุรกิจค้าปลีก (Non-oil) 22% ลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ สุดท้ายอีก 15% ในธุรกิจกลุ่ม New S-Curve และเงินลงทุนในกองทุน ORZON Ventures อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาทตลอดอายุกองทุนเป็นเวลา 10 ปี โดยมีมูลค่าการลงทุนในระยะแรกไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อสตาร์ทอัพ

ในระยะเริ่มต้น 1-2 ปี กองทุน ORZON Ventures จะลงทุนกับ 1-2 องค์กรในธุรกิจ Non-Oil เป็นหลัก ซึ่งเงินที่จะลงทุนกับธุรกิจในระยะแรกจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อแสดงถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของ ORZON Ventures โดยสตาร์ทอัพต้องตอบให้ได้ว่าจะร่วมกันพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับ OR ได้อย่างไร

เหตุผลที่ OR มอบอำนาจการตัดสินใจลงทุนให้กับทีม 500 TukTuks เพราะต้องการสร้างกองทุนให้มีวัฒนธรรมการบริหารแบบ VC (Venture Capital) 100% ทำให้มีความคล่องตัวสูง โดย OR แทบจะไม่ลงไปกำกับดูแลเชิงปฏิบัติการแม้แต่น้อย

จุดแข็งของ 500 TukTuks คือความเข้าใจในระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ การเฟ้นหาสตาร์ทอัพที่มีโอกาสเติบโตเพื่อรับกับอนาคตที่ภูมิภาค SEA กำลังจะเข้าสู่ยุคทองหรือ Golden Age ตามที่มีการคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่สิบปีสตาร์ทอัพระดับ ‘ยูนิคอร์น’ กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ไม่น้อยกว่าสิบราย

การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการดึงเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกัน ทั้งประสบการณ์ในการลงทุนสตาร์ทอัพ กว่า 6 ปีของ 500 TukTuks ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนชั้นนำที่ได้ลงทุนในสตาร์ทอัพมากที่สุดในไทย ผนวกกับ OR ที่เป็นผู้นำตลาดค้าปลีกน้ำมัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันสตาร์ทอัพไทยไม่แน่ว่าในอนาคต เราอาจจะได้ใช้สินค้าหรือบริการจากยูนิคอร์นสัญชาติไทย ที่มีจุดเริ่มต้นจากเงินระดมทุนของ ORZON Ventures ก็เป็นได้