ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เกียรตินาคินภัทร รวมพลังจิตอาสาในองค์กร ผลิตถุงสวมเท้ามอบให้บุคลากรทางการแพทย์

เกียรตินาคินภัทร รวมพลังจิตอาสาในองค์กร ผลิตถุงสวมเท้ามอบให้บุคลากรทางการแพทย์

29 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

เกียรตินาคินภัทร รวมพลังจิตอาสาในองค์กร ผลิตถุงสวมเท้ามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด (ที่ 3 จากขวา) และนายสิริศักดิ์ ทัตตานนท์ ผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขานนทบุรี (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนมอบถุงสวมเท้าจำนวน 3,000 คู่ ที่ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ KKP ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการ ‘อาสา สร้างโอกาส (KKP VolumTeam)’ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน สำหรับใส่หุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ธนวัฒน์ อุณหโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานเมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจฯ จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสาภายใต้โครงการอาสา สร้างโอกาส (KKP VolumTeam) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน KKP ได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

…….
เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com