ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > USTDA สนับสนุน เอสซีจี ศึกษายานยนต์พลังงานไฟฟ้า รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

USTDA สนับสนุน เอสซีจี ศึกษายานยนต์พลังงานไฟฟ้า รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27 กันยายน 2021


USTDA สนับสนุน เอสซีจี ศึกษายานยนต์พลังงานไฟฟ้า รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ลงนามร่วมกับสำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) เพื่อการศึกษาและพัฒนาแผนงานสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า นำร่องศึกษาการใช้งานสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

โดยความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) จะมอบทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เพื่อศึกษาและพัฒนาแผนงานการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รวมถึงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชาร์จยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดย เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แต่งตั้งบริษัท Black & Veatch Management Consulting (Black & Veatch) เพื่อทำการศึกษาในครั้งนี้

“การร่วมมือกันระหว่าง USTDA กับ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จะช่วยกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และยังช่วยพัฒนาคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นด้วย” คุณเอโนห์ เอบาง ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) กล่าว “ด้วยการสนับสนุนของเรา จะเป็นการขยายโอกาสสำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกา ในการเป็นพันธมิตรกับประเทศไทย เพื่อช่วยในการแสวงหาโซลูชันให้กับยานยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ”

การศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยวางแผนและวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึก เพื่อเร่งการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้และศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการสำหรับพลังงานทดแทน หลายร้อยแห่งในประเทศไทยสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ทั้งนี้การศึกษาจะครอบคลุมถึงการออกแบบในโครงการนำร่อง 3 โครงการของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้าของระบบรถขนส่งสินค้า รถขนส่งบุคลากร และรถโม่ขนส่งคอนกรีต

“โครงการร่วมกับ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล นี้ เป็นการผสานนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกากับความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการร่วมกันรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ” คุณไมเคิล ฮีท อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าว “ในขณะเดียวกัน โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าการร่วมกันรับมือกับความท้าทายในการแก้ไขปัญหา ยังเปิดโอกาสทางธุรกิจมากมายให้กับองค์กรไทยและสหรัฐอเมริกาด้วย”

“ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมต่างๆ” คุณวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าว “ความร่วมมือระหว่าง USTDA และเอสซีจี จะครอบคลุมเรื่องการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ซึ่งจะตอกย้ำความพยายามของเราในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการเติบโตที่ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม ผมหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือต่อไประหว่าง USTDA กับภาคเอกชนไทย สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย รวมทั้งขยายผลไปยังภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป”

คุณอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า “เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของ เอสซีจี ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ โดยตั้งเป้าสู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ผมขอขอบคุณ USTDA และ Black & Veatch ที่ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความร่วมมือที่ดีเช่นนี้อีกในอนาคต”

โครงการนี้ถือเป็นการผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Global Partnership for Climate-Smart Infrastructure) ตามความตั้งใจของ USTDA ซึ่งจะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกากับโครงการพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการขนส่งในตลาดเกิดใหม่

………….

USTDA Supports Electric Vehicle Transition in Thailand

Bangkok, Thailand – The U.S. Trade and Development Agency has awarded a grant to SCG International Corporation Co., Ltd. (SCG International), Cement-Building Materials Business, SCG, to advance the company’s ambitious decarbonization strategy. USTDA’s assistance will provide a roadmap to guide the electrification of vehicle fleets and deployment of EV charging infrastructure across Thailand. SCG International has selected Kansas-based Black & Veatch Management Consulting to carry out the technical assistance.

“USTDA’s partnership with SCG International will catalyze private sector investment to support Thailand’s green economic transition and bring substantial benefits, including improved air quality,” said Enoh T. Ebong, USTDA’s Acting Director. “Through our assistance we are also expanding opportunities for U.S. companies to partner with Thailand as it seeks high-quality electric vehicle solutions in support of its climate priorities.”

The USTDA study will deliver detailed analysis and plans to accelerate EV adoption and the installation of charging stations and integrated renewable energy infrastructure at hundreds of sites for SCG’s Cement-Building Materials Business in Thailand. The assistance will also design pilot projects at three identified sites for SCG International to test the viability of electrifying its substantial fleet of logistics and commuter vehicles and ready-mix concrete trucks.

“This project with SCG International, which pairs American innovation with Thai ambition, is exactly the kind of joint effort that we need at this critical point in our race to address the climate crisis,” said Michael Health, Chargé d’Affaires at the U.S. Embassy in Bangkok. “At the same time, this project demonstrates how our joint efforts to address common challenges can create opportunities for both Thai and American companies.”

“Thailand and the United States share a common vision in forging green economy and sustainable development, particularly through the application of new technologies and innovation,” said Witchu Vejjajiva, Director-General of the Department of American and South Pacific Affairs. “This partnership between USTDA and SCG revolving around the development of EVs and its ecosystem in Thailand has strengthened our effort to promote clean energy and green growth. It is our hope that it will serve as a catalyst for further cooperation between USTDA and Thai private sector to advance sustainable economic development in Thailand and the wider Mekong subregion.”

Abhijit Datta, Managing Director of SCG International, added: “SCG International is fully committed to advancing SCG Group’s decarbonization objectives, reducing greenhouse gas emissions and achieving net zero transition by 2050. I would like to express our sincere gratitude to USTDA as well as Black & Veatch for their support, guidance and efforts that have made this project possible. We look forward to our strong future collaboration.”

This project advances the goals of USTDA’s Global Partnership for Climate-Smart Infrastructure, which connects U.S. industry to major clean energy and transportation infrastructure projects in emerging markets.