ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ASEAN Roundup EP 51 ประมวลกฎหมายแพ่ง สปป.ลาว ที่คนไทยควรรู้​

ASEAN Roundup EP 51 ประมวลกฎหมายแพ่ง สปป.ลาว ที่คนไทยควรรู้​

13 กันยายน 2021


ในเดือนพฤษภาคม 2564 ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรกของสปป.ลาวได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ Freedom of Contract

นายกริชรัตน์ ก้อนเทียน​ Managing Partner สำนักงาน South East Asia Law ให้ข้อมูลหลักของประมวลกฎหมายแพ่งแห่ง​ สปป.ลาว ที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้​และคนไทยควรรู้​ ซึ่งสะท้อนภาพการปรับระบบเศรษฐกิจจากสังคมนิยมมาเป็นเสรีนิยมมากขึ้น

สปป.ลาว ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกฎหมาย โดยยอมใช้หลักสนธิสัญญาสากลมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการ Freedom of Contract เน้นหลักสุจริต การเข้ามาของธุรกิจต้องมีความบริสุทธิ์ใจ และมีเจตนาดี ที่สำคัญ ต้องยึดหลักแห่งความเสมอภาค ระหว่างนักลงทุนที่มีสัญชาติ​ลาว​ และ​นักลงทุนต่างชาติ รวมถึงหลายๆเงื่อนไขที่มีการผ่อนปรนมากขึ้น​ โดยเฉพาะการขยายระยะเวลาการถือครองและเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน​ สปป.ลาว ไปแล้วก่อนหน้านี้​ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนี้จะดึงนักลงทุนต่างชาติเข้า​ สปป.ลาวได้อย่างมหาศาล

ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ
อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

Youtube
Soundcloud
Apple Podcast
Google Podcast
Spotify