ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > ศาลปกครองสูงสุดยืนยกฟ้อง คดีอดีต รมว.คลังขอยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ศาลปกครองสูงสุดยืนยกฟ้อง คดีอดีต รมว.คลังขอยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

7 กรกฎาคม 2021


ศาลปกครองสูงสุดยืนยกฟ้อง คดีอดีต รมว.คลัง ร้องขอยกเลิก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พร้อมสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบ ชี้ผู้ร้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง-มีส่วนได้เสียโดยตรง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีที่นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กับพวกรวม 2 คน ยื่นฟ้องขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) กับเอกชน และยกเลิกสัญญาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว

เนื่องจากปรากฎตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเพียงผู้เสียภาษีและผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ฟ้องคดีที่ 2 เป็นพนักงานบำนาญ โดยเป็นประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ และเป็นที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้ดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับเอกชน หรือ กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน หรือ เป็นคู่สัญญาตามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนตามโครงการดังกล่าวที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือ เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือ เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

และเมื่อสิทธิในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องห้ามโดยกฎหมายดังกล่าว อันเป็นการเข้าข้อยกเว้นของการห้ามใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างการใช้สิทธิดังกล่าวถ้าอาจมี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราเดียวกันนี้ได้อีก

  • “อีอีซี-บีบีเอส” เซ็นร่วมทุน 3 แสนล้าน ลุยพัฒนา “อู่ตะเภา” สนามบินนานาชาติแห่งที่ 3
  • “อู่ตะเภา มหานครการบิน” 50 ปี ฝันที่เป็นจริงของ “ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” เจ้าพ่อ Boutique Airline
  • ความคืบหน้าEEC โครงการเชื่อม 3 สนามบิน รฟท.ส่งมอบพื้นที่ 170 กม.กว่า5 พันไร่ภายในก.ย.นี้
  • อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็มที่นี่