ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ไอซ์แลนด์ชาติแรกของโลก เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้ว

ไอซ์แลนด์ชาติแรกของโลก เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้ว

19 มีนาคม 2021


ที่มาภาพ: https://www.planetware.com/tourist-attractions/iceland-isl.htm

ไอซ์แลนด์ประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับการฉีดวัคซีนแล้วเข้าประเทศ โดยไม่ต้องผ่านมาตรการเข้ม

รัฐบาลไอซ์แลนด์ประกาศว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาทุกคน จะได้รับอนุญาตให้เข้าไอซ์แลนด์ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันบริเวณพรมแดน เช่น การทดสอบหาเชื้อ และการกักกันตัว

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2021 พลเมืองของประเทศที่สาม รวมถึง สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการนี้เช่นกัน

ก่อนหน้านี้การยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการมีผลบังคับใช้กับผู้ที่แสดงใบรับรองจากสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป(EU / EEA)เท่านั้น แต่จากนี้ไปกฎจะมีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับทุกคนที่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานด้านการแพทย์ของยุโรป ที่กำกับดูแลโดยหัวหน้าด้านการระบาดวิทยาของไอซ์แลนด์(Chief Epidemiologist of Iceland ) และกฎเกณฑ์ของไอซ์แลนด์

ใบรับรองที่ได้รับการยอมรับให้ผ่านแดนไอซ์แลนด์ มีดังต่อไปนี้

 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยสหภาพยุโรปแห่งเขตเศรษฐกิจยุโรป
 • ใบรับรองจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organisation:WHO) ที่ระบุว่า WHO ได้ตรวจสอบและอนุญาตวัคซีนที่ระบุไว้ในใบรับรอง
 • ใบรับรองที่แสดงว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนหน้า โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่หัวหน้าระบาดวิทยาของประเทศกำหนด
 • “โลกนี้ผ่านอะไรมามากมายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและเราทุกคนต่างหวังว่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างช้าๆและปลอดภัย นอกจากนี้ยังรวมถึงการเริ่มต้นใหม่ของโอกาสในการเดินทางซึ่งมีคุณค่าต่อวัฒนธรรม การค้าและองค์กร การตัดสินใจใช้ข้อยกเว้นเปิดพรมแดนสำหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีนกับประเทศที่อยู่นอกพื้นที่สหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป เป็นการขยายนโยบายปัจจุบันของเราอย่างมีเหตุผล” Katrín Jakobsdóttir นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์กล่าว

  ในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2021 รัฐบาลระบุว่า ไอซ์แลนด์ยังคงมีข้อยกเว้นสำหรับพลเมือง EU / EEA ที่เคยติดเชื้อและสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว

  “ประสบการณ์และข้อมูลของเรา จนถึงขณะนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่ามีความเสี่ยงน้อยมากที่จะติดเชื้อจากบุคคลที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากโรค ไม่ว่าจะโดยการฉีดวัคซีนหรือจากการติดเชื้อก่อนหน้านี้” Thórólfur Gudnason หัวหน้านักระบาดวิทยากล่าว

  นอกจากนี้หัวหน้านักระบาดวิทยากล่าวว่า เมื่อบุคคลมีภูมิคุ้มกันจากโรคเดียวกัน โดยใช้วัคซีนเดียวกันที่ผลิตโดย บริษัทเดียวกัน จึงไม่มีเหตุผลที่จะแบ่งแยกประเทศที่มีการฉีดวัคซีน

  ก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศว่า ผู้ที่ประสงค์จะเดินเข้าไอซ์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ทุกคนต้องส่งผลทดสอบหาเชื้อแบบ PCR ที่มีผลเป็นลบซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องกักกันตัวเป็นเวลา 5 วัน รวมทั้งต้องมีการทดสอบครั้งที่สอง

  นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป ประเทศจะใช้หลักการประเมินความเสี่ยงของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (European Centre for Disease Prevention and Control:ECDC) ที่แสดงผลด้วยสี ตรงบริเวณชาย แดน ทุกคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำและได้รับการฉีดวัคซีน และผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าว

  ไอซ์แลนด์ยังได้ประกาศว่า จะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ส่งผลให้เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลกที่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข้าประเทศ

  ก่อนหน้านี้รัฐบาลของประเทศที่เป็นเกาะในแอตแลนติกเหนือประกาศว่า จะอนุญาตให้นักเดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากสหภาพยุโรปและประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้น(Schengen Zone) เข้าประเทศได้ โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการการกักกันตัว หรือกระบวนการทดสอบหาเชื้อ หากแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนเมื่อเดินทางมาถึง

  นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากของไอซ์แลนด์

  ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกคนจากประเทศในประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้น สหภาพยุโรปและผู้ที่มาจากสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเต็มรูปแบบ และต้องเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลกหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ของยุโรป ซึ่งในปัจจุบันไม่รับรองวัคซีนจากจีนและรัสเซีย

  เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาไอซ์แลนด์เริ่มให้ใบรับรองดิจิทัลโควิด-19 แก่ผู้เดินทางจากสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้นทุกคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา และกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ได้ใช้แนวปฏิบัตินี้

  อย่างไรก็ตามการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ได้รับการตอบสนองจากคนจำนวนมากที่เน้นย้ำว่า การสร้างกฎสำหรับพลเมืองของกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้นและประเทศในสหภาพยุโรปไม่สมเหตุสมผล ขณะที่ห้ามไม่ให้ประชาชนจากประเทศอื่นเข้า

  ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์ Bjarnheidur Hallsdottir กล่าวว่า การเปิดประเทศอีกครั้ง “ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก”

  Bjarnheidur Hallsdottir ย้ำว่า 41% ของการเข้าพักโรงแรมทั้งหมดในปี 2019 มาจากนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

  “นี่เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อย เพราะสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้พลเมืองของตนมากกว่าประเทศในสหภาพยุโรป”

  การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ในไอซ์แลนด์ แม้ปีที่แล้วมีสัดส่วน 3.5% ของ GDP ของประเทศ ลดลงจาก 8%ในปี 2019

  เรียบเรียงจาก
  Iceland Announces Restriction-Free Entry for Vaccinated Third Country Nationals
  Iceland to Open Borders for US & UK Vaccinated Visitors As of March 18