ThaiPublica > สู่อาเซียน > ประธานอาเซียน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องเมียนมาให้เจรจาปรองดอง

ประธานอาเซียน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องเมียนมาให้เจรจาปรองดอง

2 กุมภาพันธ์ 2021


ที่มาภาพ: https://investvine.com/asean-summit-kicks-off-in-thailand-trump-skips/asean-flags-10/

 • กองทัพเมียนมาคุมอำนาจ ประกาศฉุกเฉิน คุม “อองซานซูจี” พร้อมผู้นำอีกหลายคน
 • กองทัพเมียนมา ตั้ง “พลเอก มินต์ ส่วย” รักษาการประธานาธิบดี ปกครองใต้ภาวะฉุกเฉิน 1 ปี
 • “อองซานซูจี” ปลุกประชาชนลุกขึ้นต้านรัฐประหาร
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เผยแพร่ แถลงการณ์ประธานอาเซียนต่อกรณีสถานการณ์ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา โดยมีข้อความว่า

  1)ประเทศสมาชิกได้ติดตามสถานการณ์ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาอย่างใกล้ชิด

  2)เราเรียกร้องให้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์และหลักการที่วางไว้ในกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งการยึดมั่นกับหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรมและหลักการปกครองที่ดี เคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

  3)เราเน้นย้ำว่า เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสำคัญ ต่อการบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความสงบสุข มั่นคงและมั่งคั่งรุ่งเรือง

  4)เราสนับสนุนให้มีการเจรจา มีการปรองดองและการกลับคืนสู่สภาวะปกติตามเจตจำนงและผลประโยชน์ของประชาชนเมียนมา