ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > ไทย – เยอรมัน ชวน“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก…WE CHANGE Climate Change”

ไทย – เยอรมัน ชวน“เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก…WE CHANGE Climate Change”

3 ธันวาคม 2020


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อลดโลกร้อนแก่ประชาชนทั่วไป

กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมจัดกิจกรรม “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก…WE CHANGE Climate Change” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสิ่งแวดล้อมไทยที่กำลังจะมาถึง ณ เฮลิกซ์ การ์เด้นท์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยในงาน ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวปาฐกถา เรื่อง Climate Change and Partnership for Action

กิจกรรมนี้จัดขึ้นไม่เพียงแค่เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบและแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีการให้ความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อแนะนำสำหรับทางเลือกต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดโลกร้อน ตลอดจนมีแสดงผลการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และความร่วมมือไทย – เยอรมัน ในการรับมือและแก้ปัญหาโลกร้อน ผ่านการเสวนา บอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม และเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมาย

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช กล่าวว่า “การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ประสบผลสำเร็จนั้น ทางภาครัฐไม่สามารถเดินไปได้ลำพัง ภาครัฐจะต้องกำหนดนโยบายที่เหมาะสม ภาคเอกชนต้องดำเนินธุรกิจที่คิดถึงความยั่งยืน แต่ภาคประชาชนเอง คือส่วนสำคัญที่สุด ทุกคนจะสามารถช่วยกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแค่เพียงเล็กน้อย โดยเริ่มต้นจากสิ่งง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา และถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ปรับเปลี่ยนกันคนละนิด แต่ทำให้เป็นนิสัยจนเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ดิฉันก็เชื่อว่า การเปลี่ยนเรา… เปลี่ยนโลก นั้นจะไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน”

มร. ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า “GIZ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนประเทศไทย และรัฐบาลเยอรมันในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และเราจะร่วมมือกันในการค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมรณรงค์สู่สาธารณชนในวันนี้ ถือเป็นการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเป็นการประกาศถึงความร่วมมือทั้งในระดับภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบนับเป็นภารกิจที่ GIZ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผมเชื่อว่าหากเราทุกคนลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง บนเส้นทางสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายที่แน่วแน่ร่วมกันแล้ว เราจะสามารถฝ่าฟันและแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอน”

โดยกิจกรรมในงานมีการจัดเวทีเสวนา เพื่อสะท้อนแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผู้บริหารและกำหนดนโยบายระดับประเทศ นักธุรกิจเพื่อสังคม และดารานักแสดง ผ่านการพูดคุยในหัวข้อ “การใช้ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…Climate Actions in Your Daily Life” นำโดย “ชัชวรรณ เย็นอาคาร” ผู้แทนจาก สผ. ,”อลิสา นภาทิวาอำนวย” ผู้ร่วมก่อตั้ง Socialgiver, ” เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติคุณ” และ “ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร”

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาสำหรับนักธุรกิจที่มีใจรักษ์โลกมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “การงานอาชีพที่มีส่วนช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…Working and Living Inspired by Climate Change” เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตที่ควบคู่ไปกับการใส่ใจปัญหาโลกร้อน โดยมี “กชกร วรอาคม” ภูมิสถาปนิกซึ่งได้รับรางวัลจากสหประชาชาติจากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, “เกวลิน ศักดิ์สยามกุล” ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ยาสีฟันเม็ด CHEWW.CO เพื่อลดการใช้หลอดพลาสติก, “ศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์” ผู้ร่วมก่อตั้ง Tuk Tuk Hop และ MuvMi รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มาร่วมพูดคุย และปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก สิงโต นำโชค


แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นับตั้งแต่ปี 2561 แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: TGCP) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแผนงานได้รับการทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ผ่านแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) แผนงาน TGCP ได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับ สผ. ในการพัฒนานโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคส่วนที่สำคัญของไทย การพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางในการบูรณาการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง