ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BAM รับรางวัล Best Deal of the Year Awards

BAM รับรางวัล Best Deal of the Year Awards

15 ธันวาคม 2020


นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รับมอบโล่เกียรติคุณในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “ SET Awards 2020 ” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลการตัดสินพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่นสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563