ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BAM จ้าง ‘ไปรษณีย์ไทย’ สำรวจ-ดูแล NPA ทั่วประเทศ

BAM จ้าง ‘ไปรษณีย์ไทย’ สำรวจ-ดูแล NPA ทั่วประเทศ

11 กุมภาพันธ์ 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

BAM จับมือ ‘ไปรษณีย์ไทย’ ยกระดับบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAM” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อทำหน้าที่สำรวจ และตรวจสภาพของทรัพย์สินรอการขายทั่วประเทศ

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า BAM มีทรัพย์สินรอการขายทุกประเภท ทั้งที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด หลากหลายทำเลครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมากกว่า 20,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาท การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) มีนโยบายมุ่งเน้นในการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มือสอง ให้มีคุณภาพ พร้อมจำหน่ายในราคายุติธรรม โดยมีสำนักงานของ BAM จำนวน 26 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่ ออกสำรวจทรัพย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ปักป้ายแสดงกรรมสิทธิ์ ทำทะเบียนทรัพย์ ประเมินความจำเป็นในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้พร้อมขาย ซึ่งการเดินทางเข้าไปสำรวจทรัพย์ในบางพื้นที่อาจต้องใช้เวลาในการเดินทาง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสำรวจทรัพย์ซึ่งกระจายอยู่ทุกทำเลทั่วประเทศ และ BAM ต้องมีการออกสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวทุก 3 เดือน BAM จึงได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยไปรษณีย์ไทยจะให้บริการด้านการสำรวจ ดูแลและตรวจสภาพทรัพย์ของ BAM ทั่วประเทศ ช่วยให้ BAM สามารถลดขั้นตอนเวลาการทำงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งความร่วมมือของทั้งสอง หน่วยงาน จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงBAM ยังใช้บริการงานด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้ง Online และ Offline ของไปรษณีย์ไทยอีกด้วย

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ไปรษณีย์ไทยมีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ BAM อย่างเต็มที่ ซึ่งได้ใช้ความพร้อมด้านเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศมากกว่า 10,000 แห่ง ประกอบกับศักยภาพของบุคลากรเครือข่ายพนักงานไปรษณีย์กว่า 20,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริง และเข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่สำรวจสินทรัพย์ของ BAM ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความร่วมมือในด้านการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สิน และกิจกรรมของ BAM ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของไปรษณีย์ไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ BAM ด้วย