ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ข่าวเจาะ EP20 กสศ. กับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

ข่าวเจาะ EP20 กสศ. กับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

16 ตุลาคม 2020


ข่าวเจาะ EP20 กสศ. กับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เปิดเผยถึงการทำงานล่าสุด ที่ กสศ. ได้วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education : iSEE) เวอร์ชั่น 2.0 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG Data) รายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

จากฐานข้อมูล “สถานการณ์การศึกษาไทย” ปีการศึกษา 2562 นักเรียนไทย 7.3 ล้านราย เกินครึ่งเข้าเกณฑ์กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส-พิการ รายได้กลุ่มนักเรียนยากจนเฉลี่ย 1,268 บาทต่อครัวเรือน พบนักเรียนอีก 4.5 พันรายไม่มีโรงเรียนในตำบลที่พักอาศัย ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยได้อย่างชัดเจน

รายการข่าวเจาะ จะพาไปดูการทำงานของ กสศ. ผ่านการสัมภาษณ์ โดยคุณบุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร และกองบรรณาธิสำนักข่าวออนไลน์ ThaiPublica เพื่อไปสำรวจโครงการต่างๆ ทั้งการสร้างฐานข้อมูล สร้างนวัตรกรรม และการให้ทุน เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไทย

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ‘ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’ ได้ โดยร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ด้วยการบริจาคกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า เข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.eef.or.th/donate

 • เปิดพิกัดนักเรียน 7.3 ล้านคน เจาะลึกทำไม “การศึกษาไทย” เหลื่อมล้ำสูง
 • iSEE เวอร์ชัน 2.0 สแกนชีวิต-ความเป็นอยู่ “นักเรียนยากจน 1.7 ล้านคน” สภาวะลำบากซ้ำซ้อน (ตอน2)
 • เด็กไทยไร้ข้อมูลในระบบการศึกษา 1.1 ล้านคน ฐานะยากจน-พิษเศรษฐกิจตัดโอกาสเรียนหนังสือ (ตอน3)
 • ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

  อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

 • Youtube
 • Soundcloud
 • Apple Podcast
 • Google Podcast
 • Spotify