ThaiPublica > สู่อาเซียน > แบงก์กรุงเทพ- GCM บริษัทในกลุ่ม GC ปฏิวัติการเปิด L/C ไทย-เวียดนาม บน Enterprise Blockchain รายแรก

แบงก์กรุงเทพ- GCM บริษัทในกลุ่ม GC ปฏิวัติการเปิด L/C ไทย-เวียดนาม บน Enterprise Blockchain รายแรก

8 กันยายน 2020


นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ GCM บริษัทในกลุ่ม GC พัฒนาการเปิด L/C ระหว่างไทย-เวียดนาม บน Enterprise Blockchain สำเร็จเป็นแห่งแรก ปฏิวัติรูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีของ ‘Contour’

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) บริษัทในกลุ่ม GC ซึ่งเป็นธุรกิจหลักด้านเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ประสบความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาการทำธุรกรรมเปิด L/C ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดบน Beta Network ของ ‘Contour’ บริษัทที่ร่วมก่อตั้งโดยธนาคารกรุงเทพ กับธนาคารและองค์กรชั้นนำของโลก เพื่อการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) โดยใช้ Enterprise Blockchain Platform โดยการทำธุรกรรมครั้งนี้ สามารถช่วยลดระยะเวลาการเปิด L/C เหลือเพียง 1 ชั่วโมง

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจลูกค้าในยุคดิจิทัลให้ได้รับประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น สำหรับในครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จอีกครั้งกับความไว้วางใจที่ธนาคารได้รับจาก บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) บริษัทในกลุ่ม GC ซึ่งเป็นธุรกิจหลักด้านเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ร่วมศึกษาและพัฒนาการทำธุรกรรมเปิด Letter of Credit หรือ L/C ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดบน Beta Network ของ ‘Contour’ โดยใช้ Enterprise Blockchain Platform ในการดำเนินการให้ OPEC Plastics Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม คู่ค้าของ GCM สามารถเปิด Electronics L/C ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาฮานอย ส่งมายังธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อให้ GCM สามารถส่งสินค้าออกตามข้อตกลงที่ระบุใน L/C โดยธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการดังกล่าว และเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำในการทำการศึกษาและพัฒนาการทำธุรกรรม L/C ระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซีย และอีกหลายประเทศในเอเชียเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา

“ความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำจุดเด่นของ Contour ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีธนาคารและองค์กรชั้นนำของโลกกว่า 11 แห่ง รวมทั้งธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นธนาคารไทยแห่งแรก ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมโครงการ Contour กับกลุ่มพันธมิตร R3 ตั้งแต่เริ่มต้น ในการร่วมกันปฏิวัติรูปแบบการทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) บน Enterprise Blockchain Platform ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดข้อจำกัดด้านการค้าระหว่างคู่ค้า ด้วยจุดแข็งในด้านเครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และอาเซียน ที่สามารถช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศของโครงการ Contour ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญของโลก รวมถึงภูมิภาคเอเชีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในภาคธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้จริง ไม่ว่าคู่ค้าจะอยู่ในภูมิภาคใดของโลก

นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำธุรกรรมของลูกค้าสามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยการนำรูปแบบดิจิทัลมาใช้ทั้งกระบวนการ ทำให้คู่ค้าทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูลพร้อม ๆ กัน บน Enterprise Blockchain Platform เดียวกัน ซึ่งจะทำให้การเปิด L/C ดำเนินการได้อย่างง่ายดาย คล่องตัว และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความโปร่งใส มีความปลอดภัยสูง สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยการศึกษาพัฒนาครั้งนี้ได้ลดระยะเวลาการดำเนินการและลดการใช้เอกสารลง ทำให้การตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน (Reconciliation) ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะจัดเก็บข้อมูลชุดเดียวกันและรับทราบการเปลี่ยนแปลงสถานะไปพร้อมๆ กัน นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านธุรกิจของลูกค้าและบริการธนาคาร

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ในบริษัทเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศทางด้านธุรกิจปิโตรเคมิคอลอย่างยั่งยืน บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาเสริมประสิทธิภาพของระบบการจัดการทั้งภายในและภายนอกของบริษัทให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจของ GCM ซึ่งทำหน้าที่เป็น Trading Flagship ของบริษัท โดยคู่ค้าของ GCM ก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดของธุรกรรมได้ชัดเจน และมีความโปร่งใสทั้งกระบวนการ สำหรับธุรกรรมล่าสุดที่เราใช้กับทางบริษัทคู่ค้าในประเทศเวียดนาม (OPEC Plastics Joint Stock Company) และธนาคารกรุงเทพนั้น ถือว่าเป็น Trade Digitization บนเครื่องมือการรับชำระเงินแบบ Letter of Credit ภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งบริษัท Contour เป็นผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มดังกล่าว ทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินการลงจาก 3 สัปดาห์โดยประมาณเหลือเพียงแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น สอดรับกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่จะต้องมีความรวดเร็วและปลอดภัยในการทำธุรกรรม

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และเอื้อประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้เป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปัจจุบันของ Letter of Credit ที่ผู้ขายต้องสำแดงเอกสาร (Document Presentation) ในรูปแบบกระดาษทั้งหมดในการเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด Letter of Credit

นายฐิติพล อาจสัญจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นของ GCM ในการร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยการทำธุรกรรมระหว่างไทย-เวียดนามบน Contour application ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง กระบวนการออกเอกสาร L/C สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ใน 1 ชั่วโมง เพราะรูปแบบธุรกรรมได้ปฏิวัติเป็นแบบ digital ข้อมูลทุกอย่างจะ update แบบ real-time ลดต้นทุนด้านเอกสารและการบริหารจัดการ เงื่อนไขต่าง ๆ สามารถตกลงหรือแก้ไขระหว่างคู่ค้าได้ทันทีบน platform เดียวกัน ทำให้ทุกฝ่ายมี visibility ของข้อมูล และสามารถใช้ในการวางแผนการเงินได้ดียิ่งขึ้น

………

Bangkok Bank and GCM, a company of GC Group, develop L/C transactions between Thailand-Vietnam on Enterprise Blockchain, the first bank to succeed in revolutionizing the service using ‘Contour’ technology

Bangkok Bank and GC Marketing Solutions Limited (GCM), a company under GC Group, the chemical flagship of PTT Group, have successfully studied and developed L/C transactions between Thailand and Vietnam using the latest technology on the Beta Network of ‘Contour’, a company which was co-founded by Bangkok Bank and other leading global banks and organizations, to provide trade finance services using the Enterprise Blockchain Platform and cut the time for opening L/C to only one hour.

Bangkok Bank Executive Vice President Pipat Assamongkol said the bank is developing innovative services that will support customers in the digital era and this is another successful milestone. Bangkok Bank joined with GC Marketing Solutions Limited (GCM), a company under the GC Group, the chemical flagship of PTT Group to co-study and develop Letters of Credit or L/C transactions between Thailand and Vietnam using the latest technology on the Beta Network of ‘Contour’ on the Enterprise Blockchain Platform to enable OPEC Plastics Joint Stock Company in Vietnam, a trade partner of GCM, to open digital L/C via Bangkok Bank Hanoi branch and send it to Bangkok Bank Thailand. This enables GCM to export goods as agreed in the L/C. Bangkok Bank is the first bank to succeed in developing this kind of service. This also reinforces the bank’s success in being the leader in studying and developing L/C transactions between Thailand and Indonesia as well as other countries in Asia in 2019.

“This success underscores the strengths of Contour – a company that was established and registered in Singapore with 11 leading global banks and organizations, including Bangkok Bank, the first Thai bank to become a shareholder and join the Contour project. Bangkok Bank has worked with R3 since it was established to jointly revolutionize trade finance using the Enterprise Blockchain Platform. They have been working together to develop a network of trade finance information that is reliable and efficient and helps reduce trade restrictions between trade partners. The strength of Bangkok Bank’s network, that covers the world’s major economies, and is concentrated in Asia and ASEAN, has helped connect the trade finance network of the Contour project to all major regions of the world, including Asia, facilitating customers in the import and export business in every region in the world.”

Mr. Pipat added that customer transactions can be done quickly by adopting digital formats throughout the process allowing all partners to see information at the same time on the same Enterprise Blockchain Platform. This has made L/C opening easier, agile, and faster. It is also transparent and highly secure, with information able to be examined at every step. With this development, the operation time and the use of documents was reduced. Reconciliation was no longer needed as all involved parties collected the same data and acknowledged the change in status at the same time, increasing the efficiency of both the customers’ business and banking services.

PTT Global Chemical Public Company Limited Executive Vice President – Finance and Accounting Miss Duangkamol Settanung said PTT Global Chemical Public Company Limited and its subsidiaries are using Blockchain to drive business efficiency and strengthen leadership as a sustainable petrochemical business. The company realizes the importance of and benefits of adopting Blockchain which will be fast, efficient and accurate, enhancing the efficiency of the company’s internal and external management system. The Blockchain transaction was made by the company’s Trading Flagship GCM and it enables trade partners to easily check transaction details which are transparent. The latest transaction was trade digitization under Blockchain using the Contour platform with a Letter of Credit from its trade partner in Vietnam OPEC Plastics Joint Stock Company to Bangkok Bank, The operating time was reduced from three weeks to only 24 hours, meeting the need for fast and secure transactions, both today and in the future. Blockchain is an innovative technology that benefits the environment and conserves natural resources. The company will make huge cuts in its paper use as the current process of Letters of Credit requires the seller to present paper documents in order to collect money from the bank that opens the Letter of Credit.

Mr. Thitipol Artsanchorn, Managing Director of GC Marketing Solutions Company Limited said this is another step forward for GCM in their collaboration with Bangkok Bank in using the latest technology to empower the business according to the vision and mission of the company.

“The transaction between Thailand and Vietnam on the Contour application has given an extremely satisfactory result. The L/C document issuing process can be completed in one hour because of the revolutionary digital transaction model where all information is updated in real-time, reducing documentation and administrative costs. Conditions can be agreed or amended between the partners instantly on the same platform, giving all parties the visibility of information and better financial planning”.