ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > GC เปิดขายหุ้นกู้ประชาชนทั่วไป-ให้สิทธิผู้สูงวัยจองซื้อก่อน 22-29 มิ.ย.นี้

GC เปิดขายหุ้นกู้ประชาชนทั่วไป-ให้สิทธิผู้สูงวัยจองซื้อก่อน 22-29 มิ.ย.นี้

18 พฤษภาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC เตรียมขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี แก่ประชาชนทั่วไป-ให้สิทธิผู้สูงวัยจองซื้อก่อนผ่านธนาคาร 5 แห่ง เริ่มเสนอขาย 22 – 29 มิ.ย.นี้ พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน-มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจรอยู่ระหว่างการเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนและเสริมสร้างฐานผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของบริษัท ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อ โดยให้สิทธิ์แก่กลุ่มผู้สูงวัยมีสิทธิจองซื้อก่อน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ “AA+(tha)” โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC” เปิดเผยว่า GC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2505 หรือก่อนหน้านั้น) และช่วงที่สองคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงผู้สูงวัยด้วย
โดยจะมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนและรายละเอียดการจองซื้อให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง ทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดย GC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ตามแนวคิด “GC Chemistry for Better Living” หรือ “ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี”

นอกจากนี้ GC ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ และยังติด 10 อันดับสูงสุด (Top 10) ประเภท DJSI World และ Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 บริษัทยังได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593 อีกด้วย ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน และเพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคง GC ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 5 แห่ง ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ทำให้เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่สนใจได้เป็นอย่างดีเหมือนกับการเสนอขายหุ้นกู้ทุกครั้งที่ผ่านมา” ดร.คงกระพัน กล่าว

หุ้นกู้ GC ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสำหรับรอบการจองซื้อของผู้สูงวัยกำหนดมูลค่าจองซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย แต่ไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย ในรอบการจองซื้อทั่วไป ประชาชนรวมถึงผู้สูงวัยสามารถจองซื้อในรอบดังกล่าวได้

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง

    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน