ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > Ecotopia จับมือ GC Circular Living Shop หนุนใช้พลาสติกยั่งยืน แนวคิด Circular Economy

Ecotopia จับมือ GC Circular Living Shop หนุนใช้พลาสติกยั่งยืน แนวคิด Circular Economy

15 สิงหาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ยึดถือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการสร้างสมดุลใน 3 ประเด็นหลักได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Economy, Society และ Environment = 2E1S) ขับเคลื่อนหลัก ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ (Circular Economy) ถ่ายทอดเป็นแนวคิด ‘GC Circular Living การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด’ โดยเปิด GC Circular Living Shop ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อส่งต่อแนวคิด GC Circular Living ผ่านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบสู่สังคมคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกผ่านกระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling) และการใส่ไอเดียสร้างสรรค์ออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์หลากหลายแบรนด์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงสินค้าแนว Eco-friendly ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่ทำจากพืชและสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ ให้ออกมาเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ให้คนทั่วไปได้สัมผัสและเป็นเจ้าของ รวมถึงการปลุกกระแสการรับรู้ และการเปลี่ยนมุมมองต่อพลาสติก ซึ่งขยะพลาสติกสามารถกลับมาสร้างประโยชน์ได้ หากเข้าสู่กระบวนการจัดการและคัดแยกอย่างถูกวิธี

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิด GC Circular Living ออกสู่สังคมในวงกว้าง GC จึงร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในการนำ GC Circular Living Shop ขึ้นไปจัดเป็น Pop-up Store ณ บริเวณโซน Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อตอบโจทย์อีโค่คอมมูนิตี้ (Eco Community)ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดรักษ์โลก ได้สัมผัสและร่วมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากขยะพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ เพราะเราทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” (Together, We Co-Create a Better World) โดยจัดจำหน่ายสินค้าแนว Eco-friendly ผ่านบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Social Enterprise) เพื่อนำรายได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ที่ผ่านมา GC และสยามพิวรรธน์ เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันมากมาย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน โดย GC ได้ขับเคลื่อนหลัก ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ (Circular Economy) ถ่ายทอดเป็นแนวคิด ‘GC Circular Living การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด’ และยังได้ส่งเสริมและส่งต่อไลฟ์สไตล์ หรือการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบสู่สังคมคนรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ GC Circular Living Shop ซึ่งจะเปิดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ Ecotopia Siam Discovery เป็นที่แรก โดยสินค้าทุกชิ้นใน GC Circular Living Shop นี้ผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว นำมาเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการ Upcycling และออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์หลากหลายแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อาทิ กระเป๋า Sai Sai จากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบร่วมกับแบรนด์ Marshall กลายเป็นกระเป๋าถือรูปทรงแปลกตา เก๋ไก๋ แหวกแนว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากใบตองห่อขนมใส่ไส้ และเสื้อโปโลลายพรางที่ GC ออกแบบและผลิตมาจากผ้ารีไซเคิล โพลีเอสเตอร์ (Recycled Polyester) 100% โดยผลิตจากขวดน้ำดื่มใช้แล้วเฉลี่ย 8 ใบต่อเสื้อหนึ่งตัว เป็นต้น ถือเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์หลากหลายที่ทั้งสวยงาม รักษ์โลก และตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างลงตัว

การนำ GC Circular Living Shop มาเปิดจำหน่ายที่ Ecotopia Siam Discovery นี้ เพื่อเปิดโอกาสและปลุกกระแสการรับรู้ รวมถึงเปลี่ยนมุมมองต่อพลาสติกให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งขยะพลาสติกที่ใช้แล้วเหล่านั้น สามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ได้ หากเข้าสู่กระบวนการจัดการและการคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยจะจัดจำหน่ายผ่าน บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Social Enterprise) เพื่อนำรายได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป และในอนาคตอันใกล้ GC จะนำสินค้าจากโครงการ Upcycling Upstyling ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์และแปลงร่างขยะหรือวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตเป็นเสื้อผ้า งานคราฟต์ และเครื่องประดับ จากความร่วมมือของดีไซเนอร์ชั้นนำ และผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกวางจำหน่ายที่ Ecotopia เป็นที่แรกต่อไป

กระเป๋าเปี่ยมเอกลักษณ์ ผลงานการจับมือกัน ระหว่าง Normal Paper กับ GC สร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าจากถุงใส่เม็ดพลาสติก InnoPlus ที่ใช้แล้ว ตอกย้ำเทรนด์แฟชั่นการ Upcycling ที่กำลังอยู่ในกระแสคนรุ่นใหม่

Sai Sai

ผลงานความร่วมมือระหว่าง Mars กับ GC สร้างสรรค์กระเป๋าถือรูปทรงแปลกตา เก๋ไก๋ แหวกแนวได้รับแรงบันดาลใจจากใบตองห่อขนมใส่ไส้ ด้วยรูปทรงการห่อและการพับของใบตอง กระเป๋า Sai Sai สามารถพับได้ 4 รูปทรง 4 ลักษณะการใช้งาน จากใบเล็กไปจนถึงใบใหญ่ เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ในชีวิตประจำวัน

The Forest Bag

ความร่วมมือระหว่าง Mars กับ GC สร้างสรรค์กระเป๋าในคอลเลคชั่นพิเศษ ชื่อ ‘Forest’ เพื่อตระหนักถึงคุณค่า ของผืนป่า ที่นับวันจะเหลือน้อยลงทุกที โดยนำขยะขวดพลาสติกผ่านกระบวนการ Upcycling แปรรูปเป็นเส้นใยทอออกมาเป็นผืนผ้า สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ และตัดเย็บเป็นกระเป๋าธรรมชาติดั่งผืนป่า

เสื้อยืด Upcycling this way

เสื้อยืดจากผ้า Upcycling ที่ผลิตจากขวดน้ำดื่มพลาสติกจำนวน 14 ใบโดยเฉลี่ย ต่อเสื้อ 1 ตัว โดยเลือกใช้สีดำที่สามารถให้ทุกเพศ ทุกวัย ใส่ในวันทำงาน ใส่ลำลอง หรือในวันหยุดพักผ่อน นอกจากนี้ สีดำยังมิกซ์แอนด์แมทช์กับการแต่งตัวในแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมสกรีน Recycling is the Will UPCYCLING is the Way บ่งบอกถึงสไตล์การรักษ์โลกของตัวเรา

เสื้อยืด Art Story

เสื้อยืดจากแนวคิด Upcycling ที่มาจากนวัตกรรมการแปรรูปขยะขวดน้ำพลาสติกให้กลายมาเป็นเส้นใยรีไซเคิล ก่อนนำมาทอ ผสมผสานกับฝ้าย พร้อมทั้งตัดเย็บ ด้วยความพิถีพิถัน และใส่ใจ ทำให้คุณได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมลายหมีน้อยน่ารัก ฝีมือวาดของน้องๆ ออทิสติก จาก Artstory 65% Recycled Polyester 35% Cotton

เสื้อโปโลลายพราง

ผลิตจากผ้า Recycled Polyester 100% ทอลายคามู โปร่ง ช่วยเรื่องการระบายอากาศ สวมใส่สบาย แห้งง่าย ผลิตโดยใช้ขยะขวดพลาสติก 8 ใบต่อหนึ่งตัวโดยเฉลี่ย ทอลาย ย้อมด้วยสีพิเศษซึ่งไม่มีปัญหาสีตกเมื่อซักรวมกับผ้าสีอื่น โลโก้ CIRCULAR Living บริเวณอกซ้าย และ แขน นอกจากสะท้อนการร่วมรักษ์โลกแล้ว ยังใช้เทคโนโลยีการรีดทรานเฟอร์ หรือการใช้ความร้อนในการรีดทับโลโก้ ทำให้สีของโลโก้สดและเงา

พวงกุญแจปาเป๋า

แบรนด์เล็กๆ แต่หัวใจใหญ่อย่าง ‘ปาเป๋า’ ผู้ใช้การ ‘Upcycling’ จากขยะที่เกลื่อนทะเลและชายหาดมาทำเป็นกระเป๋าปลารักษ์โลก ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนตัวตนอย่างแท้จริงของจังหวัดภูเก็ตผ่านลวดลายผ้า ที่มีทั้งลายจักสาน ลายผ้าบาเต๊ะ และลายกระเบื้องชิโนโปตุกีส ดีไซเนอร์ได้สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าพกพา รูปทรงปลาชนิดต่างๆ ได้อย่างน่ารัก น่าพกพา กะทัดรัด สามารถนำไปใช้ได้เอง หรือเป็นที่ระลึก 100% Recycled Polyester

กระเป๋า Labrador

แรงบันดาลใจที่เกิดจากการเดินทางบ่อยๆ นำมาถ่ายทอดลงบนลวดลายของกระเป๋าใบพิเศษ จากกระดาษ Tyvek ที่ให้รูปลักษณะเหมือนกระดาษ ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำ น้ำหนักเบา และพับเก็บได้โดยไม่เสียรูปทรง 100% Recycled TYVEK with Paper Look

กระเป๋าที่ผลิตขึ้นจากการรีไซเคิลถุงพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งตอบโจทย์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ Upcycling อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ลวดลายถูกออกมาให้สะดุดตา ตามสีของถุงพลาสติกที่ใช้เป็นวัสดุภายใต้การตัดเย็บที่พิถีพิถัน ทำให้สัมผัสได้ถึงความพิเศษของกระเป๋าแต่ละใบที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สร้างความแตกต่างไม่เหมือนใคร
100% Recycled Polyethylene

บรรจุภัณฑ์อาหารไบโอพลาสติก

ใช้สำหรับใส่เครื่องดื่มร้อน หรือ เย็น ผลิตจากกระดาษมาตรฐาน Food Grade เคลือบพลาสติกทางชีวภาพ PBS (แก้วสีขาวทึบ) หรือ PLA (แก้วใส) สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ อายุการจัดเก็บภายใน 1 ปี ใช้หมึก Food Grade จากถั่วเหลือง