ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดหลักทรัพย์ฯสนับสนุนโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯสนับสนุนโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม

17 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงาน โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ กสศ. ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อเติมเต็มมื้ออาหารของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “SET ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ