ThaiPublica > เกาะกระแส > สภาพัฒน์เปิดเผยข้อมูลโครงการเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ผ่านเว็บไซต์ THAIme – ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบ

สภาพัฒน์เปิดเผยข้อมูลโครงการเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ผ่านเว็บไซต์ THAIme – ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบ

10 มิถุนายน 2020


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดตัวเว็บไซต์THAImeสำหรับการเปิดเผยข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายของโครงการของเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ในส่วนของแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท หลังจากที่ส่วนราชการได้เสนอโครงการเข้ามาในวันที่  5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น

  • แผนงานที่ 1 เน้นการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่นการเกษตรสมัยใหม่และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีข้อเสนอ 91 โครงการ วงเงินรวม 220,000 ล้านบาท
  • แผนงานที่ 2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ที่เน้นสร้างงานรองรับการกลับสู่ต่างจังหวัด มีทั้งสิ้น 28,331 โครงการ วงเงิน 372,000 ล้านบาท แบ่งเป็นข้อเสนอจากจังหวัด 55 จังหวัด 28,196 โครงการ วงเงิน 203,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นหน่วยงานอื่นๆอีก 115 โครงการ
  • แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังที่จะเสนอว่าจะออกโครงการลักษณะอุดหนุนการท่องเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม โครงการนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
  • แผนงานที่ 4 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับชุมชน มีข้อเสนอ 3 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ

ขณะที่กรอบการทำงานหลังจากนี้จะเป็นการกลั่นกรองของคณะกรรมการฯ บางโครงการอาจจะไม่ผ่านการพิจารณา ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอและต้องผ่านการพิจารณาก่อน โดยหลังจากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปรอบแรกในเดือนกรกฎาคม

อนึ่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เสนอโครงการเบื้องต้น 31,801 โครงการ คิดเป็นเงิน 783,348 ล้านบาท

  • ฟื้นวิกฤติประเทศไทย…จากโครงการเงินกู้ “มิยาซาวา-ไทยเข้มแข็ง ถึง เราไม่ทิ้งกัน”