ThaiPublica > เกาะกระแส > “การบินไทย” เตรียมยื่นขอฟื้นฟูฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง 26 พ.ค.นี้ หลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

“การบินไทย” เตรียมยื่นขอฟื้นฟูฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง 26 พ.ค.นี้ หลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

22 พฤษภาคม 2020


“การบินไทย” เตรียมยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใน 26 พ.ค.นี้ หลังคลังขายหุ้นให้กองทุนวายุภักษ์ 3% พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ขายหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3% ให้กับกองทุนรวมวายุภักษ์ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบ ให้กระทรวงการคลังปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทการบินไทยต่ำกว่าร้อยละ 50% เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลล้มละลาย โดยผลจากการขายหุ้นครั้งนี้ ทำให้กระทรวงการคลังคงเหลือสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทการบินไทยอยู่ที่ 48% ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัท การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยทันที

ก่อนที่กระทรวงการคลังจะตัดสินใจขายหุ้นบริษัทการบินไทยให้กองทุนรวมวายุภักษ์ ได้ทำรายงานเสนอต่อที่ประชุม ครม. ให้รับทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ เช่น ราคาหุ้นของบริษัทการบินไทยที่กระทรวงการคลังถืออยู่มีต้นทุนประมาณ 14 บาท หากขายราคาต่ำกว่านี้ ก็ขาดทุน ซึ่งรวมไปถึงหุ้นที่ถืออยู่อีก 48% ด้วย หากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจแล้ว ในอนาคตก็มีโอกาสที่ได้รับความเสียหายได้เช่นกัน แต่ถ้าไม่ดำเนินการตามแนวทางที่ครม.มีมติ อาจจะเกิดความเสียหายในวงกว้างมากกว่า ดังนั้นที่ประชุมครม.จึงมีมติให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทการบินไทยลง พร้อมกับเร่งยื่นฟื้นฟูกิจการยื่นต่อศาลล้มละลายโดยเร็ว ตามแผนที่กำหนดไว้จะต้องยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการส่งให้ศาลล้มลายลายกลางพิจารณาภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ในวันเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ที่ต้องซื้อขายด้วย Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

หุ้นการบินไทยปิดวันนี้ ที่ 4.90 บาท เปลี่ยนแปลง -0.35 บาทหรือ -6.67% มูลค่าการซื้อขาย 285.29 ล้านบาท

Cash Balance หมายความว่า สมาชิก(โบรกเกอร์)ต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ รายชื่อหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย สาเหตุจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดต่อนักลงทุน และระบบโดยรวมของตลาด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศข่าวรายวันภายใต้หัวข้อข่าว Trading Alert List และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่าในขณะนี้กำลังเร่งทำคำขอยื่นฟื้นฟูกิจการอยู่เพื่อที่จะยื่นต่อศาลล้มละลายกลางในต้นสัปดาห์หน้า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ส่วนการแต่งตั้งผู้ทำแผน ขณะนี้รัฐบาลทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมยังไม่ตัดสินใจว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผู้แผน

“ในขณะนี้มี 4 ทางเลือกคือ 1.ผู้บริหารการบินไทยชุดปัจจุบัน 2.คณะกรรมการบริษัทการบินไทยชุดปัจจุบัน 2.กรรรมการบางส่วนกับที่แต่งตั้งใหม่ และ4.คัดเลือกจากบริษัทผู้ทำแผนตามรายชื่อของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีเพียง2 รายที่เข้าข่าย คือบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัทแกรนท์ธอนตัน สเปเชียลิสท์แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อ “ปัญหาขณะนี้คือความเข้าใจร่วมกันและตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคลัง คมนาคม บอร์ดการบินไทย ว่าขั้นตอนจากนี้ไปหลังเป็นบริษัทจำกัด ข้อจำกัด ความเสี่ยง ความเร่งด่วนของขั้นตอนต่างๆที่ต้องเร่งดำเนินการ ในการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ หากไม่เร่งรีบ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อาทิ หากชักช้าเจ้าหนี้อาจจะขอยื่นฟื้นฟูกิจการแทนได้ หรือหากชักช้าอาจจะมีกองทุนไปซื้อลดหนี้แล้วมาแสดงตนเป็นเจ้าหนี้ ไปฟ้องร้องขัดขวางการขอฟื้นฟูฯ ก็จะผลเสียหายตามมา ดังนั้นต้องมีความเด็ดขาดจากนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตั้งแต่การตั้งผู้ทำแผน การตั้งซีอีโอที่ต้องเป็นผู้นำ เด็ดขาด ทำตามแผนฟื้นฟูอย่างเคร่งครัด”

  • “บิ๊กตู่” หลับตา กลั้นใจ พาการบินไทยสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ – เตรียมลดหุ้นคลัง ถอดสภาพ “รัฐวิสาหกิจ”
  • รายชื่อบริษัทผู้ทำแผน กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม