ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิด”แนวปฏิบัติ” การผ่อนปรน – ดีเดย์ 3 พ.ค.จำหน่าย “เหล้า-เบียร์” ย้ำซื้อกินบ้าน ห้ามมั่วสุม

เปิด”แนวปฏิบัติ” การผ่อนปรน – ดีเดย์ 3 พ.ค.จำหน่าย “เหล้า-เบียร์” ย้ำซื้อกินบ้าน ห้ามมั่วสุม

2 พฤษภาคม 2020


ดีเดย์ 3 พ.ค. จำหน่าย “เหล้า-เบียร์” ย้ำซื้อกินบ้าน ห้ามมั่วสุม ฝ่าฝืนเจอโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ- แยก 3 กลุ่ม เดินทางข้าม จว.ต้องโชว์หลักฐาน-เปิดแนวปฏิบัติกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับผ่อนปรนระยะแรก – คำสั่งผู้ว่าเข้มกว่ามาตรการได้แต่ห้ามหย่อน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดฯ ในประเทศ โดยในวันนี้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เพิ่มใหม่ 6 ราย ยอดรวมสะสม 2,966 ราย เสียชีวิตสะสม 54 (อ่านรายละเอียดสถานการณ์ เพิ่มเติม)

พร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจงประเด็นการผ่อนปรนมาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ได้มีการออกประกาศอย่างเป็นทางการ โดยประเด็นสาระสำคัญในครั้งนี้คือ เรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด และการเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

สำหรับประเด็นการเดินทางข้ามจังหวัดนั้นยังคงอยู่ในส่วนของ “การตรึงมาตรการ” ในการให้งด หรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด อย่างไรก็ตามกรณีผู้ที่มีความจำเป็นต้องมีการเดินทางสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมและต้องพบเจอระหว่างการเดินทางคือ จุดตรวจคัดกรองในแต่ละพื้นที่ที่เดินทางผ่าน โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

 • ประชาชนปกติ ต้องมีการอธิบายเหตุผลความจำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองได้
 • ประชาชนที่ผ่านการกักตัวโดยรัฐ (State quarantine) แล้ว จะต้องแสดงเอกสารรับรองการผ่านการกักตัวแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง โดยจะไม่มีการกักตัวซ้ำ
 • ประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง หากมีการเดินทางจริงจะต้องแสดงเอกสารรับรองชัดเจน เช่น ภูเก็ต การปิดพื้นที่ยาวนานกว่า 30 ปิด ถือได้ว่าประชาชนได้รับการกักตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดตนเองแล้ว ดังนั้น เมื่อเดินทางข้ามจังหวัดจะได้รับเอกสารรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการประสานไปยังจุดตรวจต่างๆ และจังหวัดปลายทางให้ทราบด้วย

“ประชาชนอยู่ในขอบข่ายเป้าหมายใดขอให้แสดงข้อมูลจากเป้าหมายนั้น และขอให้เข้าใจผู้ที่ทำงาน ณ จุดตรวจด่านสกัด หากจุดไหนสร้างความไม่สะบายใจหรือไม่สะดวกต้องขออภัยมาด้วย” นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้าน พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดยังอยู่ในข้อกำหนด ดังนั้นจึงไม่สนับสนุนด้วยวิธีการใดทั้งสิ้น ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ในช่วง 1-11 พฤษภาคม ที่มีวันหยุดหลายวัน ในส่วนของข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีคำสั่งห้ามลาในช่วงนี้เพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา หากลาผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัด ระหว่างทางก็จะเจอการตรวจที่เข้มข้น

สำหรับกรณีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นร้านค้าต่างๆ สามารถเปิดขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นี้เป็นต้นไป แต่การผ่อนปรนนี้ยังอยู่ภายใต้อำนาจผู้ว่าแต่ละจังหวัด หากเห็นว่าพื้นที่ตนเองมีการละเมิดและแพร่เชื้อจากการดื่มสุราก็สามารถออกคำสั่งให้งดการจำหน่ายภายหลังได้

โดย พลเอก สมศักดิ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่ให้ซื้อกลับบ้านได้ นั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปบริภาคภายในบ้านได้ แต่ไม่ต้องการให้ถึงระดับมั่วสุม เพราะจะผิดข้อกำหนดอื่นที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปตักเตือนและดำเนินคดีได้ และหากการมั่วสุมมีในหลายพื้นที่ ก็อาจต้องกลับไปห้าม หากไม่อยากให้งดอีก ก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่ดื่มที่ร้าน กลับบ้านดื่มพอสมควรตามดุลพินิจ

 

“เข้าใจว่ามาตรการที่เคร่งครัดในระยะที่ผ่านมาที่เป็นไปเพื่อควบคุมโรค ทำให้เศรษฐกิจและประชาชนได้รับผลกระทบ จึงออกมาตรการผ่อนปรนโดยต้องประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งต้องดูความร่วมมือจากประชาชนด้วย ในห้วงแรกคือ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2563 ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก แต่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นจึงได้ผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ”

สรุปกันอีกครั้งสำหรับมาตรการผ่อนคลายจากข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) มีกิจกรรม 2 ด้านที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลาย คือ ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และด้านการดูแลสุขภาพ

 • กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ได้แก่
  • ร้านค้า ร้านอาหาร ในโรงแรม สนามบิน หาบเร่ แผงลอย รวมถึงการเปิดให้จำหน่ายสุราสำหรับกลับไปทานที่บ้าน
  • ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ในโซนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น โซนซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้แต่ไม่เปิดให้นั่งทาน
  • ร้านค้าปลีก-ส่ง ขนาดย่อม รวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ำ
  • ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมก็เปิดได้ อนุญาตให้มีการตัด สระ ซอย เท่านั้น

ทั้งนี้ไม่ต้องการให้มีกิจกรรมที่ใช้เวลานาน เพราะการใช้เวลานานจะเพิ่มโอกาสรับเชื้อยิ่งขึ้น ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิว ใช้เจลล้างมือ เข้าใจว่าบางมาตรการอาจทำได้ลำบากแต่ก็ต้องดูแลตนเองทั้งสองฝ่ายทั้งผู้รับบริการและให้บริการ

 • กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ
  • การออกกำลังกายกลางแจ้ง

โดย พลเอก สมศักดิ์ กล่าวว่า เข้าใจดีว่าแม้จะมีมาตรการในช่วงนี้ร่างกายมนุษย์ก็ยังมีโรคภัยอื่นๆ ร่างกายต้องแข็งแรงจึงต้องมีการออกกำลังกายในที่แจ้ง เพราะในที่โล่งแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นเทนนิส กอล์ฟ การถ่ายเทอากาศทำได้สะดวก โอกาสติดเชื้อได้น้อย กว่าแบตบินตันที่เป็นกิจกรรมในพื้นที่ปิด

ฉะนั้นสวนสาธารณะจะเปิดด้วยเหตุเดียวกัน สำหรับกิจกรรมรวมคนหมู่มาก เช่น ไทเก๊ก นั้นทำได้ แต่ต้องรักษาระยะห่าง ควบคุมจำนวนคน ควรสวมใสหน้ากาก และจำกัดเวลาทำกิจกรรม

 • สถานพยาบาล ทันตกรรม ที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงสถานเสริมความงาม เนื่องจากในระยะที่ 1 นี้เป็นการผ่อนปรนให้กับกิจกรรทที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยปกติสุข ซึ่งสถานเสริมความงามนี้อาจได้รับการพิจารณาในระยะที่ 2 หรือ 3 ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง
 • ร้านตัดขนสัตว์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการติดจากสัตว์สู่คน

ภายใต้มาตรการผ่อนคลายเหล่านี้ มีมาตรการบังคับปกติที่ยังใช้บังคับอยู่ คือ การเคอร์ฟิว การจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด มาตรการในการควบคุมกิจกรรม กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนต่างๆ ต้องดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติที่ออกมาอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน คือ ต้องมีมาตรการรักษาระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นผิว และมีเจลล้างมือ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมีมาตรการที่เข้มข้นได้มากกว่าแนวปฏิบัติที่รัฐบาลให้ไว้ แต่จะหย่อนกว่าไม่ได้

“ในระยะต่อไปหากมีสิ่งบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะพิจารณาเปิดการผ่อนปรนระยะที่ 2 3 4 ต่อไปจนหมด ทั้งหมดนี้อยู่ในหลักสาธารณสุขเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในจังหวัดคงจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อมา และการผ่อนปรนต่างๆ จะมีการพิจารณาและออกมาเป็นระยะ โดยปัจจัยที่นำมาพิจารณาคือ ความร่วมมือประชาชน กิจกรรมนั้นเอื้อประโยชน์สาธารณสุขมากแค่ไหน และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ” พลเอก สมศักดิ์ กล่าว