ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังแจง 5 ล้านคน ไม่ผ่านเกณฑ์-อดได้เยียวยา 5,000 บาท ชี้หลังปิดลงทะเบียนอุทธรณ์ได้

คลังแจง 5 ล้านคน ไม่ผ่านเกณฑ์-อดได้เยียวยา 5,000 บาท ชี้หลังปิดลงทะเบียนอุทธรณ์ได้

12 เมษายน 2020


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ยอดลงทะเบียนฯ ล่าสุด 27 ล้านคน ตรวจคุณสมบัติแล้ว 8 ล้านคน -โอนเงินเข้าบัญชี 1.68 ล้านคน -ขอข้อมูลเพิ่ม 1.53 ล้านคน -ไม่ผ่านเกณฑ์ 4.78 ล้านคน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้ว พบว่าในรอบที่ 1 ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้ว 7.99 ล้านราย โดยในจำนวนนี้สามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรก ผ่านเกณฑ์ 1.68 ล้านราย ซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณา และโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

กลุ่มที่ 2 ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 1.53 ล้านราย โดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com(หัวข้อขอข้อมูลเพิ่มเติม) โดยขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้ง เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว ซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 และจะทยอยแจ้งไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งพบว่า ขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนราย

กลุ่มที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ 4.78 ล้านราย จะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2563 โดยสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจาก COVID-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร เป็นต้น หรือ กลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์ เป็นต้น

ส่วนกรณีที่เริ่มมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นเกษตรกรนั้น นายลวรณ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาะมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ โดยจะให้ขึ้นทะเบียนเป็นราย “ครอบครัว” และหัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน สำหรับการกรอกรายละเอียดของสมาชิกในครอบครัวนั้นจะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน , เป็นใครบ้างและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คน คือ ใครบ้าง ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก , ค่าเก็บเกี่ยว , ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น ดังนั้น ในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรม ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร จึงไม่ผ่านเกณฑ์ แต่จะมีการดูแลโดยมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้

นอกจากนี้ เมื่อปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 27 ล้านรายจะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือนเช่นเดิม เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

นายลวรณ กล่าวต่อว่า “การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนยังคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง โดยจะทยอยแจ้งผลการคัดกรอง และโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันทำการ โดยในรอบที่ 2 จะเริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผล และโอนเงินเยียวยาในช่วงวันที่ 13-14 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 6 แสนราย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันการณ์และตรงตัว”

  • “ประยุทธ์” เอาเงินจากไหน กู้วิกฤติโควิด-19 (จบ) : คลังทุ่มสุดตัว ปลดล็อกวินัยการคลัง ฝ่าวิกฤติไวรัส
  • เยียวยาโควิด 5,000 บาท ใครได้บ้าง?
  • คลังแจงเงื่อนไข เยียวยา “แรงงานนอกระบบ-ผู้ประกันตน ม.39-40” คนละ 15,000 บาท