ThaiPublica > เกาะกระแส > ประธานาธิบดี “สี่ จิ้นผิง” ย้ำจีนพร้อมร่วมมือประชาคมโลกเอาชนะไวรัส

ประธานาธิบดี “สี่ จิ้นผิง” ย้ำจีนพร้อมร่วมมือประชาคมโลกเอาชนะไวรัส

27 มีนาคม 2020


ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงของจีนในการประชุมทางไกลนัดพิเศษกลุ่มประเทศ G-20 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่มาภาพ:http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/27/c_138920767.htm

ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอลิ้งค์ที่กรุงปักกิ่งในหัวข้อ “Working Together to Defeat the COVID-19 Outbreak” หรือ “ต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะการระบาดของไวรัสโควิด-19” ในการประชุมนัดพิเศษของผู้นำกลุ่มประเทศ G20 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ แห่งซาอุดิอาระเบียทรงจัดขึ้นเพื่อหามาตรการในการป้องกันการทรุดตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดไวรัสโควิด-19

สำนักข่าวซินหัวได้เผยแพร่สุนทรพจน์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษบน เว็บไซต์ เช้าวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีใจความว่า

การเผชิญกับการระบาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราทุกคนไม่ทันตั้งตัว รัฐบาลจีนและประชาชนจีนไม่สะทกสะท้านต่อภาระกิจที่น่าสะพรึงกลัวนี้ จากวันแรกของการต่อสู้กับไวรัสของเรา เราคำนึงถึงชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นอันดับแรก เราได้ดำเนินการตามหลักการทุกอย่างโดยรวมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างความสามัคคี สร้างความมั่นใจว่าการควบคุมและการรักษาอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการใช้มาตรการแบบเฉพาะเจาะจงตรงเป้าหมาย

เราได้ระดมสรรพกำลังทั่วทั้งประเทศ จัดตั้งกลไกการควบคุมและการรักษาแบบรวมศูนย์ และดำเนินการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส สิ่งที่เราต่อสู้คือสงครามของประชาชนต่อต้านการระบาด เราได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งและเสียสละอย่างมาก ขณะนี้สถานการณ์ในจีนได้ดีขึ้นต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานได้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว แต่เรายังไม่ลดการเฝ้าระวัง

ในช่วงที่ยากลำบากที่สุดของเราในการต่อสู้กับไวรัส จีนได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากสมาชิกของประชาคมโลกจำนวนมาก ชาวจีนจะจดจำและยกย่องความมีน้ำใจของหมู่มวลมหามิตรตลอดไป

การระบาดของไวรัสครั้งใหญ่นี้เป็นศัตรูของเราทุกคน ขณะที่เรากำลังประชุมอยู่นี้ ไวรัสได้ระบาดใหญ่ไปทั่วโลก ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งเป็นความท้าทายที่น่ากลัวต่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขทั่วโลก

สถานการณ์ยังคงน่าวิตกและยังไม่นิ่ง ในเวลาเช่นนี้ ถือว่า จึงมีความจำเป็นสำหรับประชาคมโลกที่จะเสริมสร้างความมั่นใจ ดำเนินการอย่างมีเอกภาพและต้องประสานงานกันและร่วมกันรับผิดชอบ เราต้อง

ดำเนินการด้วยความสามัคคีและทำงานร่วมกันในการตอบสนองโดยรวม เราต้องยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างทั่วถึงและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้มนุษยชาติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถเอาชนะการต่อสู้กับโรคติดต่อที่สำคัญนี้

และเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจึงขอนำเสนอหลักการดำเนินการ 4 ประการ

หนึ่ง เราต้องมีความแน่วแน่ในการทำสงครามต้านการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ประชาคมโลกต้องดำเนินการให้เร็วในการสกัดการระบาดของไวรัส ในประเด็นนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอว่า ควรจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้แบ่งปันข้อมูลได้ดีกว่าเดิม เสริมสร้างความร่วมมือด้านการคิดค้นยา วัคซีนและการควบคุมการระบาด และลดการระบาดข้ามพรมแดน สมาชิกกลุ่ม G-20 ต้องร่วมกันช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่มีระบบสาธารณสุขอ่อนแอ เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง

“ข้าพเจ้าขอเสนอให้มีความริเริ่มในกลุ่ม G20 ให้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลให้ดีกว่าเดิม รวมทั้งความร่วมมือด้านนโยบาย การดำเนินการด้วยความสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ยึดตามวิสัยทัศน์ที่ว่าจะสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ จีนพร้อมยิ่งกว่าพร้อมที่จะแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของเรา การทำวิจัยและพัฒนายาและวัดซีนร่วมกัน และให้ความช่วยเหลือในด้านที่เราทำได้ให้แก่ประเทศที่ประสบกับการระบาดอย่างหนัก” ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงกล่าว

สอง เราต้องร่วมกันตอบสนองในการควบคุมและการรักษาในระดับระหว่างประเทศ เพราะไวรัสได้กระจายอย่างไม่มีพรมแดน การระบาดที่เรากำลังต่อสู้อยู่เป็นศัตรูร่วม เราทุกคนต้องร่วมกันในการสร้างเครือข่ายการควบคุมและการรักษาที่เข้มแข็งอย่างที่โลกไม่เคยมีมาก่อน จีนได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลไวรัสโควิด-19 ออนไลน์ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ทุกประเทศต้องระดมความมารถและทำการวิจัยและพัฒนายา วัคซีนให้เร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ เพื่อที่ว่าจะได้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วและเพื่อประโยชน์ของเราทุกคน นอกจากนี้ยังต้องมีการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกตอบสนองภาวะฉุกเฉินของภูมิภาค เพื่อให้สามารถตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้เร็วขึ้น

สาม เราต้องสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้มีบทบาทมากขึ้น จีนได้สนับสนุนองค์การอนามัยโลกให้เป็นผู้นำของโลกในการพัฒนาการควบคุมและการรักษาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม และลดการแพร่กระจายข้ามพรมแดน ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้สมาชิกกลุ่มG20 ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก และเพื่อส่งเสริมแนวทางการควบคุมและการรักษาที่ครอบคลุม เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารและการประสานงานของ G20 สามารถนำมาใช้ในการการหารือและการแลกเปลี่ยนด้านนโยบาย รวมถึงการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสาธารณสุขที่อาจจะจัดขึ้นในระยะต่อไป สำหรับจีนเรายินดีที่จะร่วมกับประเทศอื่นๆและเพิ่มการให้ความช่วยเหลือต่อองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

สี่ เราต้องส่งเสริมการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศ การระบาดได้ทำให้การผลิตและความต้องการทั่วโลกหยุดชะงัก ประเทศต่างๆจำเป็นต้องใช้ประโยชน์และประสานงานนโยบายมหภาคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบและป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย เราต้องใช้มาตรการการคลังที่มีประสิทธิภาพและนโยบายการเงินเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพ เราต้องร่วมมือเพื่อวางกรอบกติการด้านการเงินให้ดีขึ้นเพื่อให้ตลาดการเงินโลกมีเสถียรภาพ เราต้องร่วมกันทำให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานมีเสถียรภาพ

สิ่งที่จีนสามารถทำได้ในด้านนี้ คือ เพิ่มอุปทานของส่วนผสมของยาที่ใช้งานอยู่ ของใช้ที่จำเป็น และของใช้สำหรับการต่อต้านกับการระบาดและอื่นๆให้กับตลาดโลก อีกทั้งเราต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องสตรี เด็กและผู้สูงวัย ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง และช่วยเหลือในด้านความจำเป็นพื้นฐาน

จีนยังคงดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกและดำเนินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบ เราจะเดินหน้าการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดกว้าง ขยายการเข้าถึงตลาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และขยายการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลก

ข้าพเจ้าของเรียกร้องให้สมาชิก G20 ทุกรายให้ร่วมกันดำเนินการ ลดภาษี ขจัดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกด้านการค้าเสรี หากเราทุกคนร่วมกัน เราสามาารถส่งสัญญานที่ชัดเจนและเรีบกความเชื่อมั่นให้กลับคืนเพือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กลุ่ม G20 ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดตั้งกลไกการสื่อสารในทันที และการเตรียมการเพื่อการประสานนโยบายมหภาคเพื่อต่อสู่กับการแพร่ระบาด

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เป็นเวลาที่เราต้องลุกขึ้นยืนหยัดกับความท้าทายและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าเชื่อว่า ด้วยความสมัครสมานและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะเอาชนะการระบาดครั้งนี้และเราทุกคนจะก้าวสู่อนาคตที่สดใสของมนุษยชาติ

อนึ่งกลุ่ม G20 ได้ออก แถลงการณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า กลุ่มG20ได้อัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจโลก 5 ล้านล้านดอลลาร์จากการดำเนินนโยบายการคลัง มาตรการทางเศรษฐกิจและโครงการค้ำประกันเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ สังคม และการเงินที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

นอกจากนี้ยังให้คำมั่นที่จะแบ่งปันข้อมูลอย่างโปร่งใสและทันการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการระบาดวิทยาและการรักษา แบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนา และเสริมสร้างระบบสาธารณสุขโลกให้เข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดการเงินและการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และแก้ไขปัญหาการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน

ที่มาภาพ: http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/26/c_138920685_3.htm

ชี้โลกต้องร่วมมือกัน

หลังการประชุม G20 ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีนรายงานใน เว็บไซต์ ว่า ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงย้ำว่า จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐฯในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัส

สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีรายงานว่า การพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งนี้เกิดจากคำเชิญของสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงกล่าวว่า จีนได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 อย่างเปิดเผยและโปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบต่อองค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆ รวมทั้งสหรัฐฯตั้งแต่เริ่มมีการระบาด

จีนไม่ได้ทิ้งระยะในการให้ข้อมูลลำดับพันธุกรรมของไวรัส และยังแชร์ประสบการณ์ในการป้องกันไวรัสโควิด- 19 การควบคุม การรักษาอย่างเต็มที่อย่างไม่หวงข้อมูล และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่สามารถจะทำได้ให้แก่ประเทศอื่นที่ต้องการ ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงกล่าว

จีนยินดีและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องและทำงานร่วมกับประชาคมโลกในการเอาชนะการระบาดของไวรัส ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงกล่าวและว่า การระบาดของไวรัสไม่มีพรมแดนไม่มีเชื้อชาติ เป็นศัตรูร่วมของมนุษยชาติ ความร่วมมือของประชาคมโลกเท่านั้นที่จะเอาชนะไวรัสได้

ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงกล่าวว่า มีความกังวลต่อการระบาดของไวรัสในสหรัฐและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทั้งสองฝ่ายได้มีการสื่อสารกันเป็นระยะ

“ความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ความร่วมมือเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย แต่ในการต่อสู้อาจจะมีบาดเจ็บบ้าง ความร่วมมือเท่านั้นที่เป็นทางเลือกที่ถูกต้อง” ประธานาธิบดี สี่ จิ้นผิงกล่าว

ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ ทวีตข้อความว่า เขาได้มีการสนทนาที่ดีกับประธานาธิบดีสี่ จิ้นผิงของจีน และกล่าวอีกว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือในรายละเอียดเกี่ยวกับไวรัส และ”จีนได้ผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วและมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับไวรัส”

“เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยความเคารพ” ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีต