ThaiPublica > เกาะกระแส > ใกล้แล้ว! โฆษกคลังเผยยอดผู้มีสิทธิรับเยียวยา 5,000 บาทล่าสุด 12.8 ล้านคน

ใกล้แล้ว! โฆษกคลังเผยยอดผู้มีสิทธิรับเยียวยา 5,000 บาทล่าสุด 12.8 ล้านคน

5 พฤษภาคม 2020


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ใกล้แล้ว! โฆษกคลังเผยยอดผู้มีสิทธิรับเยียวยา 5,000 บาทล่าสุด 12.8 ล้านคน เตรียมโอนเข้าบัญชี 11 ล้านคน 8 พ.ค.นี้ ที่เหลือ 1.8 ล้านคนได้เงินสัปดาห์หน้า

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน 5.0 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน 3.3 ล้านราย กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 11.0 ล้านราย ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

ในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบว่ามี 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

    1. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

    2. กลุ่มที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้(“เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน” ปุ่มสีเหลือง) ซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธี/ข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข” ทั้งนี้ การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง หากยังไม่เรียบร้อย ขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 6.5 ล้านราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกประมาณ 6 แสนราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาทอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com(“ตรวจสอบสถานะ”ปุ่มสีเทา) ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆ เช่น หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” ในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

หากพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ” ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะพบข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง สามารถขอทบทวนสิทธิได้ (“ยื่นทบทวนสิทธิ” ปุ่มสีม่วง)ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น.

  • 26 ล้านคน!! แจกทุกคน?