ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จ.นครราชสีมา

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จ.นครราชสีมา

15 กุมภาพันธ์ 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้ามอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังได้มอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ประสบเหตุดังกล่าว และเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต จำนวน 100,000 บาทต่อราย และกรณีได้รับบาดเจ็บ จำนวน 50,000 บาทต่อราย

นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าของดีแทค ในโครงการ “dtac life care” จำนวน 6 ราย จำนวนเงินรวม 600,000 บาท โดยมีนายดิลิป ปาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงาน คปภ.