ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

30 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมจัดถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งบรรจุด้วยอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การจัดการด้านสังคม (Social) และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่