ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดตัว “แอปฯ” คืนVAT นักท่องเที่ยว 17 ม.ค.นี้

เปิดตัว “แอปฯ” คืนVAT นักท่องเที่ยว 17 ม.ค.นี้

15 มกราคม 2020


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรและพลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.)ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลของชาวต่างชาติ ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว และเชื่อมโยงข้อมูลการขออนุญาตอยู่ต่อของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย ณ ห้องพระอุเทน 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

สรรพากร เปิดตัว “โมบายแอปฯ” คืน VAT นักท่องเที่ยวต่างชาติครั้งแรกแรกของโลก 17 ม.ค.นี้

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับ สตม.ในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้า – ออกของชาวต่างชาติ ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นการนำข้อมูลมาใช้เพื่อรองรับระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าให้เพิ่มขึ้น โดยปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 2.6 ล้านราย มูลค่าการซื้อสินค้าจำนวน 46,654 ล้านบาท ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

“การเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้า – ออกของชาวต่างชาติกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครั้งนี้ เพื่อรองรับกับการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้การคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโลก โดยระบบบล็อกเชนที่กรมสรรพากรนำมาใช้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคืน VAT ไม่ว่าจะเป็น ตม.,กรมศุลกากร,ธนาคารพาณิชย์,ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งตามกำหนดการในแผนงานนั้น กรมสรรพากรเตรียมจัดงานเปิดตัวโครงการคืน VAT ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดร.เอกนิติ กล่าว

ด้านพลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า นอกจากความร่วมมือตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทาง สตม. และกรมสรรพากรได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลของคนต่างด้าวที่เดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักรไทยให้ถูกต้อง ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพากรได้ตกลงเชื่อมโยงข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นแล้ว รวมถึงข้อมูลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อมูลใบผ่านภาษีอากร(ก่อนออกเดินทาง) ให้แก่ สตม. เพื่อใช้ในการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในส่วนของ สตม. ก็ได้ตกลงเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทาง เข้า – ออก ราชอาณาจักรไทยของนักท่องเที่ยวให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น การพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว การออกหนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือ โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัดเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และเก็บรักษาโดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมในการรักษาชั้นความลับเป็นสำคัญ

“ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร และ สตม. ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่ทำให้บริการภาครัฐอยู่ในรูปแบบ one stop service ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ช่วยลดค่าใช้จ่ายการบริการภาครัฐ และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.เอกนิติ กล่าวทิ้งท้าย

  • สรรพากรนำร่อง คืน VAT นักท่องเที่ยว ณ จุดขาย – รับสมัคร “เอเย่นต์คืนภาษี” 10-17 ก.ย. นี้
  • “เซเว่นฯ” คว้างานคืน VAT นักท่องเที่ยวต่างชาติ สรรพากรยืนยันคัดเลือกโปร่งใส
  • “ส.ค้าปลีก” เตรียมยื่นอุทธรณ์สรรพากร ยันเปิดคืน VAT นักท่องเที่ยว 5 จุด ตอบโจทย์ “ชอปปิ้ง พาราไดซ์”
  • สรรพากรแก้ประกาศอธิบดีฯ เพิ่มจุดคืน VAT นักท่องเที่ยว 5 แห่ง – เปิดรับสมัครรอบ 2 ถึง สิ้น มี.ค. 62