ThaiPublica > เกาะกระแส > “เซเว่นฯ” คว้างานคืน VAT นักท่องเที่ยวต่างชาติ สรรพากรยืนยันคัดเลือกโปร่งใส

“เซเว่นฯ” คว้างานคืน VAT นักท่องเที่ยวต่างชาติ สรรพากรยืนยันคัดเลือกโปร่งใส

2 ตุลาคม 2018


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายปิ่นสาย สุรัสวดี รองโฆษก กรมสรรพากร แถลงผลการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รองโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า หลังจากกรมสรรพากร เปิดรับสมัคร “ตัวแทน” คืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ จุดขายในเมือง (VAT Refund For Tourists) เป็นเงินสดไม่เกิน 12,000 บาทต่อราย ในระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2561 มีผู้มายื่นใบสมัครทั้งหมด 3 ราย หลังจากกรมสรรพากรได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพียง 1 ราย คือ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยจะให้บริการที่สาขา 877 (เซเว่น-ลิโด้), สาขา 14542 (เซเว่น-แบงค์ค็อกไนท์บาร์ซาร์) และสาขา 14046 [เซเว่น-ผดุงด้าว (เยาวราช)] เป็นระยะเวลาทดลอง 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 หลังจากนั้นกรมสรรพากรประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาว่าจะให้ดำเนินโครงการต่อไปเป็นการถาวรหรือไม่

ส่วนอีก 2 ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยผู้สมัครรายหนึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ส่วนผู้สมัครอีกรายไม่ได้ยื่นคำขออนุมัติตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร รวมทั้งยื่นคำขอเปิดจุดให้บริการคืน VAT เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร ซึ่งกำหนดให้ผู้สมัครขอเปิดจุดให้บริการคืน VAT ได้ไม่เกิน 3 แห่ง แต่รายนี้ยื่นคอขอเปิดจุดให้บริการมา 5 แห่ง ทั้ง 2 ราย จึงไม่ผ่านคุณสมบัติ

“กรมสรรพากรยืนยันว่า การพิจารณาคัดเลือกรายผู้ให้บริการคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวเป็นไปตามขั้นตอนของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 224 และแนวปฏิบัติทุกประการ การคัดเลือกผู้ประกอบการครั้งนี้จึงมีความโปร่งใส และไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มธุรกิจใด” นายปิ่นสายกล่าว

นายปิ่นสายกล่าวต่อไปว่า โครงการคืน VAT ให้กับนักท่องเที่ยวครั้งนี้ เป็นโครงการนำร่องมีระยะเวลาในการทดลอง 6 เดือน โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเปิดจุดให้บริการคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จากนั้นกรมสรรพากรก็จะประเมินผลการดำเนินงานของโครงการนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะให้ดำเนินการต่อไปเป็นการถาวรหรือไม่ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ กรมสรรพากรจะเน้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายเงินภายในประเทศ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องไปเข้าคิวขอคืน VAT ที่สนามบิน ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปขอคืน VAT ที่สนามบินปีละ 2 ล้านราย คิดเป็นเม็ดเงินภาษีที่ขอคืนประมาณ 2,500 ล้านบาท

  • สรรพากรนำร่อง คืน VAT นักท่องเที่ยว ณ จุดขาย – รับสมัคร “เอเย่นต์คืนภาษี” 10-17 ก.ย. นี้
  • อ่านแถลงข่าวกรมสรรพากรที่นี่