ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์ ออก 5 มาตรการพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าเอสเอ็มอีประสบภัยน้ำท่วม

ไทยพาณิชย์ ออก 5 มาตรการพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าเอสเอ็มอีประสบภัยน้ำท่วม

4 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่มาภาพ: https://www.scb.co.th/th/about-us/senior-executive-officers/pikun-srimahunt.html

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลใจ

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีความห่วงใยลูกค้า และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ และต้องการให้ความช่วยเหลือไปยังผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง คือ สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและทรัพย์สินของกิจการได้รับความเสียหาย และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือ สถานประกอบการตั้งอยู่นอกพื้นที่ แต่มีคู่ค้าอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่งผลให้ธุรกิจของลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้

ธนาคารพร้อมจะสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกับลูกค้าให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี จึงได้เตรียมความช่วยเหลือผ่าน 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดนาน 6 เดือน 2) พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 เดือน 3) ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ (คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ) สำหรับการผิดนัดชำระ ไม่เกิน 30 วัน 4) เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราว สูงสุด 20 %ของวงเงิน Working Capital เดิมและไม่เกิน 10 ล้านบาท 5) วงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมหรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหายสูงสุด 20% ของวงเงินรวมเดิม สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี

ลูกค้าเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อรับขอมาตรการช่วยเหลือ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0-2722-2222