ThaiPublica > เกาะกระแส > ไทยรวมน้ำใจเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในลาว-แบงก์ยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงิน

ไทยรวมน้ำใจเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในลาว-แบงก์ยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงิน

26 กรกฎาคม 2018


เหตุการณ์น้ำท่วมหนักเนื่องจากเขื่อนแตกในสปป.ลาว ตั้งแต่กลางคืนวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสักจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อน ทั้งในด้านการคมนาคมและด้านความเป็นอยู่ ภาครัฐและเอกชนไทยหลายรายต่างร่วมใจกันเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนัก

รัฐบาลไทยโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 067-0-12886-4 สาขาทำเนียบรัฐบาล เพื่อรองรับการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวทุกประเภท

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ เปิดรับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ชื่อบัญชี Royal Thai Embassy – Donation เลขที่บัญชี 945 -1- 03 -115 -4 (สกุลบาท) หรือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2354 6195 -6 ต่อ 111 หรือ +856 21 214 581 – 3 ต่อ 111

สภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045–3–04637–0 หรือบริจาคผ่าน SCB EASY App หน้าหลักเลือกเมนู “บริจาค” หน้ารายชื่อมูลนิธิ เลือก “สภากาชาดไทย” หน้ารายละเอียดกดปุ่ม “ร่วมบริจาค” ส่งหลักฐานการโอนเงินมาเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และระบุ “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สปป.ลาว” ส่งเอกสารที่โทรสาร 0 2250 0312 ,0 2652 4440 อีเมล์ pr–fund–[email protected] สอบถามเพิ่มเติม 0 2256 4440–3 หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สภากาชาดไทย 1664

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดบัญชีกระแสรายวันชื่อ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว” เลขที่ 101-3-47900-9 สำนักงานใหญ่สีลม เพื่อรองรับการโอนเงินจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ประกอบด้วย เคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ ตู้เอทีเอ็ม BeSure QR ผ่านพร้อมเพย์ เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต) และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (ธนาคารทางมือถือ) โดยธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินทุกประเภท และจะพิจารณานำเงินดังกล่าวส่งมอบให้กับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรการกุศลที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333

ธนาคารกสิกรไทย เชิญชวนทร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี “สถานทูตลาวในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว”บัญชีเลขที่ 043-8-10025-3 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินในทุกช่องทาง เงินบริจาคทั้งหมดจะเข้าบัญชีสถานทูตลาวในประเทศไทยโดยตรง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นธนาคารได้ร่วมบริจาคสมทบ จำนวน 200,000 บาท และดำเนินการส่งน้ำดื่มกสิกรไทย จำนวน 36,000 ขวด และถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุดไปยังศูนย์รับบริจาคศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก เมืองโพนทอง แขวงจำปาสักต่อไป

ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เปิดบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่ 111-3-90911-5 ได้ทาง SCB EASY, ตู้ ATM SCB และ SCB ทุกสาขาทั่วประเทศ ผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในสำเนาหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่ง Email มาที่ [email protected] หรือ Fax 02-544-1040 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-777-7777

ธนาคารธนชาต จำกัด เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อนำ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชื่อบัญชี “ธนชาตรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม 54” บัญชีออมทรัพย์ สาขาเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เลขที่บัญชี 031-6-00777-4 โดยธนาคารได้บริจาคเป็นทุนประเดิมเปิด “สะพานบุญ” จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย ผู้บริจาคสามารถนำสำเนา ใบฝากเงินนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอน ผ่านสาขาของธนชาตจำนวน 680 สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1770

ธนาคาร ทีเอ็มบี โดยมูลนิธิทีเอ็มบี ได้เปิดบัญชีรับบริจาคจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม สปป.ลาว โดยสามารถบริจาคเงินผ่าน บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อโครงการสาธารณกุศล” บัญชีเลขที่ 001-9-48057-3ผ่านช่องทางของทีเอ็มบีดิจิทัลแบงก์กิ้ง ประกอบด้วย TMB Touch โมบายล์แอปพลิเคชั่น,TMB Direct อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, ATM และตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ของทีเอ็มบี รวมทั้งที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร

รายได้จากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปมอบให้สภากาชาดไทยซึ่งกำลังดำเนินการบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวลาวที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ และสามารถขอรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี โดยระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรที่ชัดเจนบนสำเนาสลิปการโอน และแฟกซ์ไปที่ 02-242-3114 หรืออีกช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกโดยส่งสลิปทางอีเมลไปที่ [email protected] ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีทางอีเมลต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.TMBfoundation.or.th

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนบริจาคเงิน ผ่านบัญชีกระแสรายวันนิติบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชื่อบัญชี “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย” บัญชีเลขที่ 850-0-00231-5 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทุกช่องทาง ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายทางธนาคารจะส่งต่อไปยังสถานทูตไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

ธนาคารออมสินขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไปบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวลาวที่ประสบภัยเขื่อนทรุด-น้ำไหลบ่าท่วม โดยลูกค้าธนาคารออมสินสามารถบริจาคผ่านทาง Application MyMo (มาย-โม่) ด้วยการสแกน QR Code เพื่อการทำบุญหรือบริจาคเงินภายใต้โครงการ “QR สาธุ” หรือสามารถเลือกบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อเข้าบัญชี “ออมสินปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 0 222 3333 4444 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โอนผ่านตู้เอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติหน้าสาขา อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือสามารถสแกน QR Code QR สาธุ ด้วยMobile Banking ของทุกธนาคาร โดยธนาคารจะร่วมบริจาคสมทบตามจำนวนที่ได้รับบริจาครวม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทพร้อมกับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีนี้ทุกช่องทาง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทางได้แก่ GSB Call Center 1115 , www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มเซ็นทรัล เปิดรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 8 สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สาขาอุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น, มุกดาหาร, สุรินทร์, สกลนคร บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานของจังหวัดนั้นๆ ในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาว สปป. ลาว ต่อไป

นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย รับมอบเงิน 500,000 บาท จากนางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสปป.ลาว ณ สถานเอกอัครราชทูต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด ส่งมอบผ่านสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายวิจักษณ์ บำรุงกิจ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มอบเงินบริจาคให้แก่นางใบคำ ขัดทิยะ รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและจำปาสัก สปป.ลาว ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว ในเวียงจันทน์ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ EXIM BANK ได้บริจาคเงินสมทบจำนวน 100,000 บาท

แก้ไขล่าสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2561