ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA เปิดห้องเรียนบ่มศักยภาพเอสเอ็มอีภาคการผลิตและบริการ

ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA เปิดห้องเรียนบ่มศักยภาพเอสเอ็มอีภาคการผลิตและบริการ

4 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA เปิดห้องเรียนวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมกับหลักสูตร Innovation-Based Enterprise บ่มศักยภาพเอสเอ็มอีภาคการผลิตและบริการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สานโครงการ “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” ต่อเนื่องในรุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ และยกระดับองค์กรให้เติบโตและเข้มแข็งบนฐานนวัตกรรม

โดยหลักสูตรในรุ่นนี้ได้ออกแบบเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการเพื่อธุรกิจ (Manufacturing and B2B service) โดยกำหนดเป้าหมายให้เอสเอ็มอีที่เข้าร่วมจำนวน 44 บริษัท ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างสรรค์จากฐานนวัตกรรมด้วยแผนงานที่พร้อมนำไปใช้ในธุรกิจจริงเมื่อสำเร็จหลักสูตร ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการตกผลึกความรู้ที่เข้มข้นในชั้นเรียนผ่านการถ่ายทอดมุมมอง กลยุทธ์ และประสบการณ์จากเหล่ากูรูซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญจาก NIA และ SCB ในแขนงต่างๆ ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวให้กับผู้เข้าอบรมทุกบริษัท เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถแข่งขันได้ออกสู่ตลาด

ทั้งนี้หลักสูตรยังมุ่งส่งเสริมการเชื่อมต่อเครือข่ายเอสเอ็มอีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อเกื้อกูลซึ่งกัน และช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายพัฒนนพงศ์ รานุรักษ์ และนายธเนศ จิระเสวกดิรก ผู้อำนวยการโครงการ NIA-SCB Innovation-Based Enterprise รุ่นที่ 3 ร่วมเปิดโครงการเมื่อเร็วๆ นี้