ThaiPublica > เกาะกระแส > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 14-20 ก.ย. 2562: “ศาล รธน.วินิจฉัย ‘หัวหน้า คสช.’ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ” และ “ฝูงโดรนโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันซาอุฯ”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 14-20 ก.ย. 2562: “ศาล รธน.วินิจฉัย ‘หัวหน้า คสช.’ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ” และ “ฝูงโดรนโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันซาอุฯ”

21 กันยายน 2019


ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 14-20 ก.ย. 2562

 • ศาล รธน.วินิจฉัย “หัวหน้า คสช.” ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
 • ภูมิใจไทยเสนอแก้ กม. กยศ. “ไม่มีผู้ค้ำ-ปลอด ดบ.-ทำงานรัฐใช้หนี้-จบเกียรตินิยมไม่ต้องจ่ายคืน”
 • สมาคมธนาคารไทยทยอยลดโปรผ่อน 0 เปอร์เซ็นต์ อนุมัติเฉพาะจำเป็น
 • เริ่มแล้ว ห้ามตำรวจยึดใบขับขี่
 • ฝูงโดรนโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันซาอุฯ

ศาล รธน.วินิจฉัย ‘หัวหน้า คสช.’ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

วันที่ 18 ก.ย. 2562 รายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (15) หรือไม่ โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ พล.ต. วิรัช โรจนวาช คณะทำงานนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เข้ารับฟังการวินิจฉัย

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยว่า คดีนี้ ส.ส. จำนวน 110 คน เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาฯ โดยระบุว่า พล.อ. ประยุทธ์ ผู้ถูกร้องมีคุณสมบัติต้องห้าม เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาจากการยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ เป็นหัวหน้า คสช.เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน เห็นได้ว่าการแต่งตั้งหัวหน้า คสช.เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจ และเป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยเห็นได้จากการออกประกาศและคำสั่งหลายฉบับ หัวหน้า คสช.ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐใด

อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยกฎหมาย ไม่มีกฎหมายกำหนดกระบวนวิธีการได้มา หรือการเข้าสู่การดำรงตำแหน่ง โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคราว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และประชาชน

ดังนั้นตำแหน่ง หัวหน้า คสช. จึงไม่มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานทำนองเดียวกับ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ตามมาตรา 98(15) ผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160(6) ประกอบมาตรา 98 (15) อาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98(15)

ส่วนกรณีที่ นางอุบลกาญจน์ อมรสิน ประธานองค์กรตรวจสอบการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ยื่นคัดค้าน 7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ให้วินิจฉัยคดีนี้ ศาลมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง เนื่องจากไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรง

ภูมิใจไทยเสนอแก้ กม. กยศ.

วันที่ 14 ก.ย. 2562 เว็บไซต์ WORKPOINTS NEWS รายงานว่า พรรคภูมิใจไทย ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกฎหมาย “แก้หนี้ กยศ.ปลดทุกข์เด็กไทย” โดยมีทั้งทีมงานของพรรค, ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), ผู้กู้ กยศ. และผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ำประกัน เข้าร่วม

ดร.กมล รอดคล้าย ประธานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ได้รับฟังความเห็นจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชน พบว่า ลูกหนี้ต้องการให้ลดดอกเบี้ย ลดหนี้ลง โดยปลดระยะเวลาการชำระให้ยาวนานขึ้น หรือกรณีมีเบี้ยปรับให้มีน้อยที่สุดหรือปลอดเบี้ยปรับ รวมถึงไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน เพราะผู้กู้สามารถค้ำประกันตนเองได้ ซึ่งพรรคจะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. … ซึ่งร่าง พ.ร.บ.นี้ จะนำความคิดเห็นในที่ประชุมแห่งนี้ นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ทีมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กล่าวว่า สภาพปัจจุบันผู้ร่วมกู้กยศ.ประมาณ 5.6 ล้านคน เริ่มชำระหนี้แล้วประมาณ 3 ล้านคน ถูกดำเนินคดีไปไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ผ่านมา กยศ.จะให้เวลาสำหรับการพักชำระหนี้ ต้องเข้าใจว่า ผู้ที่กู้ยืม กยศ.ก็เพราะสาเหตุความยากจน และสภาพแวดล้อมของผู้กู้เหล่านี้ ไม่ได้มีหนี้เฉพาะหนี้ กยศ.เท่านั้น นอกจากนี้หลังจบการศึกษาแล้วก็อาจจะไม่ได้งานทำ ตกงาน หรือรายได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องแก้ปัญหาทุกข์ของเด็ก โดยเฉพาะผู้ที่ถูกบังคับคดี ควรหาแนวทางการแก้ปัญหาส่วนนี้โดยเร็ว

“พรรคมีนโยบายในการแก้ปัญหาโดยต้องการปลดผู้ค้ำประกัน ปรับโครงสร้างหนี้ การทำงานชดเชยให้กับภาครัฐเพื่อปลดหนี้ และ การขยายเวลาผ่อนผันเงินต้น”

ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคเสนอ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและชัดเจน โดยเสนอ

 • ให้ยกเลิกการให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินกู้ยืม
 • การให้ผู้กู้ยืมเงิน เลือกทำงานให้รัฐแทนการชำระเงินกู้ยืมได้ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกำหนด
 • ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาปลอดดอกเบี้ย และให้มีผลไปถึงผู้มีเงินค้างชำระอยู่ให้ชำระคืนเฉพาะเงินต้น
 • ให้ผู้ที่จบการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับอุดมศึกษา ได้รับการแปลงหนี้เงินกู้ยืมเป็นทุนการศึกษา โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ยืม
 • ให้ผู้ที่จบการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากคณะหรือสาขาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้รับการแปลงหนี้เงินกู้ยืมส่วนที่ค้างชำระเป็นทุนการศึกษา
 • หากต้องคำพิพากษาก่อนกฎหมายนี้บังคับใช้ เมื่อได้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับกองทุนแล้วถือว่าหลุดพ้นจากประวัติการชำระหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในข้อมูลเครดิตบูโร

สมาคมธนาคารไทยทยอยลดโปรผ่อน 0 เปอร์เซ็นต์

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เว็บไซต์ไทยรัฐรายงานว่า นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยได้ตระหนักถึงการควบคุมการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยล่าสุด ได้มีการลงนามระหว่างธนาคารพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับนโยบายการปล่อยสินเชื่อแบบรับผิดชอบไปแล้ว และจะร่วมกันไม่สนับสนุนสร้างหนี้โดยไม่มีความจำเป็น

“โดยเฉพาะโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อความสุขสำราญ เช่น การเที่ยวก่อนจ่ายทีหลัง โดยให้ผ่อน 0% 6 เดือน และการผ่อนโทรศัพท์มือถือ 0% 10 เดือน และ 24 เดือน ซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยให้มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น” นายปรีดี กล่าว

“ธนาคารพาณิชย์จะอนุมัติสินเชื่อโดยดูวัตถุประสงค์ของการใช้เงินมากขึ้น หากเป็นการก่อหนี้เพราะมีความจำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ธนาคารก็พร้อมที่จะอนุมัติเพื่อช่วยเหลือลูกค้า โดยเชื่อว่าการคัดกรองเช่นนี้ น่าจะเป็นผลดี และสามารถลดภาวะการก่อหนี้ครัวเรือนได้ ดังนั้น หากธนาคารพาณิชย์ใดมีความพร้อมก็สามารถทำได้ทันที” นายปรีดีกล่าวและเปิดเผยอีกว่า “สินเชื่อบางประเภทที่ให้อัตราดอกเบี้ย 0% ยังสามารถทำได้ตามปกติ เพราะการให้อัตราดอกเบี้ย 0% ของสินเชื่อบางประเภท ถือเป็นการช่วยเหลือลูกค้าและลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อความจำเป็น”

เริ่มแล้ว ห้ามตำรวจยึดใบขับขี่

เว็บไซต์ TNN รายงานว่า วันที่ 20 ก.ย. 2562 เป็นวันแรกที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดใบขับขี่ บังคับใช้  โดย พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ตำรวจ ได้เตรียมความพร้อม และแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายจราจรใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้แล้ว 

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่จะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ ให้กับเจ้าหน้าที่โดยสามารถทำได้ 3 วิธี คือ แสดงใบอนุญาตขับขี่แบบเดิม หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันกรมการขนส่งทางบก หรือภาพถ่ายใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายได้เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา

กรณีใบอนุญาตขับขี่แบบเก่าที่ไม่มีคิวอาร์โค้ด ไม่สามารถใช้ภาพถ่ายแทนได้ ส่วนมาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และมาตรการตัดแต้ม อยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมายลูกออกมารองรับภายใน 90 วัน จะมีผลบังคับใช้วันที่ 19 ธ.ค. 2562 นี้

ฝูงโดรนโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันซาอุฯ

เว็บไซต์บีบีซีไทยรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 2562 ได้เกิดเหตุฝูงโดรนโจมตีแหล่งผลิตน้ำมัน 2 แห่งของซาอุดีอาระเบีย คือ โรงกลั่นน้ำมันอับไคก์ ซึ่งเป็นโรงกลั่นใหญ่ที่สุดของบริษัทอารัมโก บริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย ส่วนอีกแห่งเป็นการโจมตีบ่อน้ำมันในเมืองคูไรส์ ซึ่งเป็นบ่อขุดเจาะน้ำมันใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ

เหตุโจมตีทั้งสองจุดทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงและต้องหยุดการผลิตน้ำมันลงชั่วคราว สื่อท้องถิ่นของซาอุดีอาระเบียระบุว่า ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงทั้ง 2 แห่งได้แล้ว

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า การโจมตีดังกล่าวทำให้ซาอุดีอาระเบียต้องหยุดการผลิตน้ำมันลงครี่งหนึ่งของปริมาณการผลิตตามปกติ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่โรงกลั่นจะกลับมาผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง

เว็บไซต์บีบีซีไทยรายงานเพิ่มเติมว่า โฆษกกลุ่มกบฏฮูธีในเยเมน ซึ่งอิหร่านหนุนหลัง ออกมาประกาศว่าเป็นผู้ส่งโดรนทั้ง 10 ลำไปก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ พร้อมชี้ว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในซาอุดีอาระเบียของกลุ่ม โดย “ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงเกียรติในประเทศ”

ด้านนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวหาว่า รัฐบาลอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีนี้

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ขอสงวนนามหลายคน ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า รูปการณ์และความเสียหายที่รุนแรง ทำให้เกิดข้อกังขาว่าเหตุโจมตีนี้เป็นฝีมือของกลุ่มกบฏฮูธี

แต่อิหร่านออกมาปฏิเสธ พร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐฯ “กล่าวความเท็จ”

ในเวลาต่อมา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่า สหรัฐฯ รู้ดีว่าใครคือตัวการก่อเหตุและ “เตรียมพร้อม” จัดการเรื่องนี้ แต่กำลังรอฟังทางการซาอุดีอาระเบียว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร