ThaiPublica > เกาะกระแส > กกต. แจง 7 ประเด็นข้อสงสัยเลือกตั้ง 24 มีนาคม’62 ทางสื่อสังคมออนไลน์

กกต. แจง 7 ประเด็นข้อสงสัยเลือกตั้ง 24 มีนาคม’62 ทางสื่อสังคมออนไลน์

26 มีนาคม 2019


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชี่ยลมีเดีย รวม 7 กรณี

1…

กรณีที่มีการเผยแพร่ว่า ปลด 2 กกต.สลับรถขนบัตรนั้น เว็บไซต์ดังกล่าวมีลักษณะไม่น่าเชื่อถือ นำเสนอข่าวอันเป็นเท็จ โดยกกต.ทั้ง 2 คนที่ถูกระบุ ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ตามที่เป็นข่าว และไม่มีการปลดกกต.ออกจากตำแหน่งทั้ง 2 คน ซึ่งกกต. รวมทั้งเพื่อแสดงความสุจริตและเที่ยงธรรมของกกต. กกต. จึงได้มีการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อดำเนินการสอบสวน นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแล้ววันนี้

2…

กรณีปรากฏภาพและข้อความว่าที่ จ.เพชรบูรณ์ มีการแกะหีบนำบัตรออกมานั่งนับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยมีการคัดบัตรเสียออก แล้วเอาบัตรใส่ใหม่ กกต.ตรวจสอบแล้ว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) เลือกตั้งที่ 2 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยเป็นช่วงที่กปน.นับคะแนนเสร็จแล้ว และนำหีบบัตรรวมถึงแบบรายงานประจำหน่วย วัสดุอุปกรณ์มาส่งให้กับกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณหน้าที่ว่าการอ.เมืองเพชรบูรณ์ แต่ขณะนั้น กกต.เขตหน่วยเลือกตั้งที่ 1 กำลังรับหีบบัตรและอุปกรณ์ของหน่วยเลือกตั้งอื่น ซึ่งกปน.ของหน่วยเลือกตั้งที่ 2 จึงมีการแกะหีบบัตรออกมานั่งนับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องไปพลางก่อน อย่างไรก็ตามหากมีการร้องและคัดค้านต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กกต. พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความสุจริต และเที่ยงธรรม

3…

กรณีทหารประจำการกองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า ชะโงกหน้าดูเพื่อนทหารลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ 34 เขตเลือกตั้งที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ ขณะนี้กกต.ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว หากพบว่าการลงคะแนนดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กกต.จะสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เช่น สั่งให้มีการลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่

4…

กรณีปรากฏภาพและข้อความว่า พบเอกสาร ป้ายปิดซองใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบส.ส.5/1) และสายรัดหีบบัตร อยู่ในถังขยะปั๊มน้ำมันทองมี จ.ชุมพร ตรวจสอบแล้วพบว่า วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของหน่วยเลือกตั้งที่ 16 เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับบัตรเลือกตั้ง หีบเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเก็บรักษาไว้ก่อนวันเลือกตั้ง โดยหลังปิดการนับคะแนนวันที่ 24 มี.ค. เวลา 20.00 น. ขณะเจ้าหน้าที่เดินทางกลับ และมีการแวะที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าว พบเห็นวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ จึงนำไปทิ้งถังขยะ การดำเนินการดังกล่าว เป็นขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เป็นขั้นตอนทางธุรการก่อนการลงคะแนน จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการลงคะแนน ที่ไม่สุจริต และเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดังกล่าว ควรนำส่งให้กกต.ประจำเขต พร้อมกับหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว การนำไปทิ้งในที่สาธารณะ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม จึงให้สำนักงานกกต. จ.ชุมพร ตักเตือนการปฏิบัติงานของกปน.ดังกล่าว แล้ว

5…

กรณีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ เป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากบางหน่วยเลือกตั้งไปยังกกต.ประจำเขต และสำนักงานกกต.จังหวัด เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้ง ประกอบกับระบบการรายงานผลในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ข้อมูลที่รายงานออกไปเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งภายหลังจากสำนักงานกกต.ได้ตรวจพบแล้วจึงดำเนินการแก้ไขได้ถูกต้องในทันที

ทั้งนี้การรายงานผลการนับคะแนนที่ดำเนินการครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้งในขั้นสุดท้าย เป็นข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครผู้ใดที่ถูกต้องตรงกันแล้ว โดยผู้ที่สนใจติดตามข่าวสามารถตรวจสอบการรายงานผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จากเว็บไซด์กกต.ได้อีกครั้งหนึ่งในภายหลัง

6…

กรณีที่สำนักงาน กกต.ได้จัดทำบัตรเลือกตั้งตัวอย่างสีชมพู โดยมีหมายเลขผู้สมัคร ภาพ เครื่องหมายพรรค และชื่อพรรคการเมือง โดยภาพ เครื่องหมายพรรค และชื่อพรรคการเมืองมีเพียงพรรคพลังประชารัฐเพียงพรรคเดียวนั้น สำนักงาน กกต.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรเลือกตั้งตัวอย่างตามภาพที่ปรากฏข้างต้นนั้น มิได้เป็นบัตรเลือกตั้งตัวอย่างที่สำนักงาน กกต.ได้จัดพิมพ์ขึ้น และส่งให้กับ กปน.ใช้ในการประชาสัมพันธ์หน้าที่เลือกตั้ง เนื่องจากสีของบัตรเลือกตั้งตัวอย่างไม่ถูกต้อง หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งตัวอย่างจะไม่ใช่หมายเลข 1-50 ตามที่ภาพปรากฏ ภาพเครื่องหมายพรรค และชื่อพรรคการเมืองทุกพรรคจะไม่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งตัวอย่างแต่อย่างใด

สำนักงาน กกต.จะได้ตรวจสอบว่ามีผู้ผลิตบัตรเลือกตั้งตัวอย่างดังกล่าว หรือมีการตัดต่อ ดัดแปลงภาพบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว อันเป็นการกระทำที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 หรือไม่อย่างไรต่อไป

7…

กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการนับบัตร เป็นคะแนนของหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการวินิจฉัยการทำเครื่องหมายกากบาททับหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งเป็นบัตรเสียว่าเป็นบัตรดีนั้น จากการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ 44 เขตเลือกตั้งที่ 7 กรุงเทพฯ ปรากฎว่าในขณะที่ทำการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งดังกล่าว กปน.วินิจฉัยว่าเป็นบัตรดีและนับเป็นคะแนนให้ผู้สมัคร แต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทักท้วงการนับคะแนนดังกล่าวว่าเป็นบัตรเสีย กปน.จึงได้ประชุมหารือและวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นบัตรเสีย เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว