ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > PTTOR รวมพลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจวบฯ-ชุมพร

PTTOR รวมพลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจวบฯ-ชุมพร

12 พฤศจิกายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง น้ำป่าทะลักท่วมพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ด้วยการร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยส่งมอบให้ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ หจก.บางสะพานปิโตรเลียม และ บจก.ศิริวัฒนพร รวมจำนวน 500 ถุง เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2561 และจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดำเนินการบรรจุถุงยังชีพ อีกจำนวน 600 โดย บจก. แม่ฟ้า-ภิญโญ ปิโตรเลียม เพื่อเตรียมมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชุมพร ผ่านหลายช่องทาง ในวันนี้( 12 พ.ย. 2561)อีกด้วย

โดยนอกจากนี้ PTTOR ยังได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ปรับเส้นทางขนส่งน้ำมัน และตรวจสอบคุณภาพน้ำมันของสถานีบริการในพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพว่าไม่มีน้ำปนก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า พร้อมทั้งดูแลช่วยเหลือผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับผลกระทบต่อไป