ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กิจกรรมเดิน – วิ่งมินิมาราธอน “TMB I ING PARKRUN 2018” สนับสนุนค่าผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจปีที่9

กิจกรรมเดิน – วิ่งมินิมาราธอน “TMB I ING PARKRUN 2018” สนับสนุนค่าผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจปีที่9

1 กันยายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

TMB I ING PARKRUN 2018 เป็นการแข่งขันเดิน – วิ่งมินิมาราธอน ทีเอ็มบี มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น และเราก็ยังเชื่อว่าทุกคนมีพลังที่จะ Make THE Difference สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง รวมทั้งสังคม และผู้คนรอบตัว ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ติดต่อกัน ซึ่งในตลอด 4 ปีที่ผ่านมา นักวิ่ง TMB I ING PARKRUN และผู้บริจาคได้ร่วมกันสนับสนุนค่าผ่าตัด ผ่านการซื้อบัตรวิ่งและช่วยกันระดมทุน จนสามารถช่วยชีวิตน้องที่เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจไปได้แล้วกว่า 900 คน ให้หัวใจน้องๆ อีกหลายดวงเต้นต่อไปได้

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิ่งอาชีพและสมัครเล่น สามารถพิสูจน์ตัวเองว่า “คุณ” สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ และนอกจากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว ยังจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นและสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นได้อีกด้วย จากการร่วมบริจาค ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ความพิเศษของ TMB I ING PARKRUN 2018 ในปีนี้ได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับนักวิ่งมากขึ้น ด้วยการปรับรูปแบบให้เป็น NATIONWIDE PARKRUN เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถร่วมวิ่งเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ผู้ป่วยโรคหัวใจได้ โดยจัดการวิ่ง 2 รูปแบบ คือ Park Run และ Virtual Park Run

โดยในรูปแบบแรก การวิ่ง Park Run จะเป็นการวิ่งใน 3 สวน คือ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตามวัน เวลา และระยะการวิ่งที่ได้เลือกไว้ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมนี้

ส่วนรูปแบบที่สอง การวิ่ง Virtual Park Run ที่นักวิ่งสามารถวิ่งที่สวนไหน เวลาใดก็ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมเช่นเดียวกัน หากระยะทางวิ่งของนักวิ่งทั้งสองรูปแบบรวมกันได้ 100,000 กิโลเมตร ทีเอ็มบีสมทบเพิ่มให้อีก 1,000,000 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมด จากการจำหน่ายบัตรและเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจะนำไปช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดให้กับเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ จาก “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ” ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ช่องทางที่นักวิ่งสามารถระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องได้ดังนี้

  • นักวิ่งซื้อบัตรทาง www.makethedifference.org/parkrun พร้อมระบุระยะทางของการวิ่ง
  • นักวิ่งยังสามารถเปิดเพจเพื่อระดมทุน ให้เพื่อนๆ หรือครอบครัวร่วมบริจาคได้ด้วยการแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Line, Facebook, หรือ e-mail ตามต้องการ

การบริจาคเพิ่มเติมทางออนไลน์ กรณีที่ไม่ได้ซื้อบัตรวิ่ง แต่ต้องการร่วมบริจาคในนามของตนเอง สามารถบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ www.makethedifference.org/parkrun ซึ่งการซื้อบัตรเพื่อร่วมวิ่งหรือร่วมบริจาค สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ในระบบได้เต็มจำนวน เพื่อนำไปขอลดหย่อนภาษีรายได้ประจำปี โดยทางมูลนิธิทีเอ็มบี จะจัดส่งภายในเดือนธันวาคม 2561

การวิ่ง Park Run

TMB I ING PARKRUN 2018 เป็นมินิมาราธอนเดียวในประเทศไทย ที่มีเส้นทางผ่านสวนสาธารณะใหญ่ 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนจตุจักร, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ระยะทาง 2.6, 5.2 และ 10.3 กิโลเมตรตามลำดับ โดยในปีนี้ การวิ่งมีจุดเริ่มต้นจากถนนกำแพงเพชร 3 ข้างพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ และเส้นชัยอยู่ในสวนรถไฟ

ประเภทของการวิ่ง

การเดิน-วิ่งทั้งหมดจะแบ่งตาม ระยะทาง โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

  • ประเภทระยะทาง 2.6 กิโลเมตร
  • ประเภทระยะทาง 5.2 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ (แยกประเภทเพศชาย และเพศหญิง)
  • ประเภทระยะทาง 10.3 กิโลเมตร แบ่งเป็น อายุต่ำกว่า 20 ปี / อายุระหว่าง 20-49 ปี / อายุ 50 ปีขึ้นไป (แยกประเภทเพศชาย และเพศหญิง)

การวิ่ง Virtual Park Run

Virtual Park Run เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมวิ่ง ที่ให้ทุกคน ออกมาร่วมวิ่งพร้อมกันเวลาใดก็ได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่สวนสวนสาธารณะไหนก็ได้ทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงพลังและร่วมระดมทุนให้หัวใจของน้องๆ ยังเต้นต่อไป

โดยนักวิ่งร่วมส่งผลวิ่งผ่าน Application เช่น Nike+Run Club, Endomondo, Starva, Garmin Connect ฯลฯ โดยแคปเจอร์หน้าจอหรือบันทึกข้อมูลการวิ่ง ส่งมาในช่องทาง www.makethedifference.org/parkrun/virtual-run

ซื้อบัตรร่วมวิ่ง

ผู้สนใจวิ่งทั้ง 2 รูปแบบ สามารถที่ซื้อบัตรเข้าร่วมวิ่งผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.makethedifference.org/parkrun ในราคา 600 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยนักวิ่ง Virtual Park Run จะได้รับเสื้อวิ่ง TMB I ING PARKRUN 2018 จำนวน 1 ตัว พร้อม E-BIB ส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์ และผู้เข้าร่วมวิ่ง Park Run จะได้รับเสื้อวิ่ง TMB I ING PARKRUN 2018 จำนวน 1 ตัว พร้อม RFID และ BIB (ยกเว้น การเดินระยะทาง 2.6 กม. ไม่ได้รับ RFID) โดยการวิ่งทั้ง 2 รูปแบบจะได้รับเสื้อผลิตจาก DryDye เป็นเสื้อคุณภาพดี ดีไซน์สวย ซึ่งใช้เนื้อผ้าวัสดุเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันวิ่งระดับโลก น้ำหนักเบา สบาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม makethedifference.org/parkrun หรือสอบถามรายละเอียด โทร 080-219-2500