ThaiPublica > เกาะกระแส > สรรพสามิต แจงความคืบหน้ากรณี “เชฟรอน” ขอยกเว้น “เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม” หลังนำเงินภาษีคืนหลวง 2,000 ล้าน

สรรพสามิต แจงความคืบหน้ากรณี “เชฟรอน” ขอยกเว้น “เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม” หลังนำเงินภาษีคืนหลวง 2,000 ล้าน

24 สิงหาคม 2018


นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต

 • รัฐทวงภาษีคืนจากเชฟรอนกว่า 2,000 ล้านบาท
 • ตามที่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กกรณีบริษัทเชฟรอนหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีน้ำมันสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกล่าวอ้างถึงผู้บริหารกรมศุลกากรให้คำปรึกษา กรณีการส่งน้ำมันไปใช้ที่แท่นขุดเจาะที่ไหล่ทวีปเป็นการส่งออก จึงไม่ต้องเสียภาษี แต่ในการปฏิบัติบริษัทเชฟรอน กลับใช้การสำแดงส่งออกเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ เมื่อมีข้อสรุปว่า การส่งน้ำมันไปใช้ที่แท่นขุดเจาะ เป็นการใช้ในประเทศที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

  ปรากฏว่ากรมสรรพสามิตไม่ดำเนินการปรับบริษัทเชฟรอน แต่เก็บเฉพาะภาษีสรรพสามิต ประมาณ 2,000 ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งความผิดของบริษัทเชฟรอนที่หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและสำแดงการส่งออกเป็นเท็จ เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามถึงกรมศุลกากรว่า มีการพิจารณาความผิดฐานสำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือไม่ อย่างไร เพราะมีหลักฐานว่า บริษัทเชฟรอน ถูกจับน้ำมันเถื่อนที่ด่านสงขลา 1.6 ล้านลิตร นอกจากนี้ในภายหลังกรมศุลกากรยังมีการยกเลิกใบขนสินค้าที่สำแดงการส่งออกเป็นเท็จ เพื่อไม่ต้องปรับบริษัทเชฟรอน โดยให้จ่ายเฉพาะภาษีสรรพสามิตเท่านั้น ใช่หรือไม่

  นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี ในฐานะรองโฆษก กรมสรรพสามิต ชี้แจงดังนี้

   1. กรณีบริษัทเชฟรอนขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากในราชอาณาจักรไปยังแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมที่ตั้งอยู่บนไหล่ทวีป เพื่อใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามที่เป็นข่าวนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และมีความซับซ้อนของข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับภาคเอกชนและรักษาประโยชน์ของทางราชการ จึงได้มีการหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอคำวินิจฉัย

   2. ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยว่า การส่งน้ำมันไปใช้ที่แท่นขุดเจาะไม่ถือเป็นการส่งออก กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามกฎหมาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทเชฟรอนได้มาชำระภาษีสรรพสามิตเต็มจำนวนเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่สำนักงานสรรพสามิต จังหวัดระยอง

   3. ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการยื่นคำของดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย และ กรมสรรพสามิตได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาใน “คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำคัดค้านการประเมินภาษีและพิจารณาการงด หรือ ลดเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่ม” ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง (ก.ค. 2560 – ก.ค. 2561) และขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาข้อยุติ